Chủ đề: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Có 169 bài viết

Đề bài - em hãy tả cái trống trường và cho biết cảm xúc của em khi nghe tiếng trống
Đề bài - em hãy tả cái trống trường và cho biết cảm xúc của em khi nghe tiếng trống

Ngày ngày, tiếng trống nhắc nhở chúng em đi học đúng giờ. Sáng thứ hai, sau một hồi trống dài, học sinh lớp nào tập trung theo lớp đó, trang nghiêm chào lá ...

Đề bài - tả cái trống trường em (bài làm 2)
Đề bài - tả cái trống trường em (bài làm 2)

Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào năm học, bắt đầu mỗi tiết học, giờ nghỉ học, giờ ra chơi, giờ ra về và lúc bế ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 sgk toán 4
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 sgk toán 4

1. Vẽ sơ đồ: coisố thóc của kho thứ nhất (đóng vai trò số bé) gồm \(4\) phần bằng nhau thìsố thóc của kho thứ hai(đóng vai trò số lớn) gồm \(5\) phần ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 sgk toán 4
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 sgk toán 4

\(\dfrac{1}{2} = \dfrac{1 ×15}{2 ×15} = \dfrac{15}{30}\); \(\dfrac{1}{5} = \dfrac{1 ×6}{5 ×6}=\dfrac{6}{30}\); \(\dfrac{1}{3} = \dfrac{1 ×10}{3 ×10} = \dfrac{10}{30}\). ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164 sgk toán 4
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164 sgk toán 4

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk toán 2

Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh.Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ? Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh ...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2
Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2

Nhẩm kết quả của các phép cộng; phép trừ 11 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống. Lựa chọn câu để xem lời ...

Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk toán 3
Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk toán 3

Mẹ hái được\(\displaystyle36\) quả cam, mẹ biếu bà\(\displaystyle{1 \over 3}\)số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam ? Lựa ...

Đề bài - bài 3 trang 136 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 136 sgk vật lý 10 nâng cao

Một chiếc búa đinh dùng để nhổ một chiếc đinh (Hình 29.8). Hãy vẽ trục quay của búa, các lực của tay và của đinh tác dụng vào búa và các tay đòn của hai ...

Đề bài - bài 5 trang 136 sgk hóa học 10 nâng cao
Đề bài - bài 5 trang 136 sgk hóa học 10 nâng cao

\({n_{Al}} = {{8,1} \over {27}} = 0,3\,\,\left( {mol} \right),\,\,{n_{Mg}} = {{4,8} \over {24}} = 0,2\,\left( {mol} \right).\) Đặt số mol O2và Cl2cần dùng lần lượt là a mol và b mol. ...

Chứng minh rằng: - bài 46 trang 215 sgk đại số 10 nâng cao
Chứng minh rằng: - bài 46 trang 215 sgk đại số 10 nâng cao

\(\eqalign{& \sin \alpha \sin ({\pi \over 3} - \alpha )\sin ({\pi \over 3} + \alpha ) \cr&= \sin \alpha .\frac{1}{2}\left[ {\cos \left( {\frac{\pi }{3} - \alpha - \frac{\pi }{3} - \alpha } \right) - ...

Đề bài - câu 21 trang 116 sgk đại số 10 nâng cao
Đề bài - câu 21 trang 116 sgk đại số 10 nâng cao

Một bạn tập luận như sau: Do hai vế của bất phương trình \(\sqrt {x - 1} < \,|x|\)luôn không âm nên bình phương hai vế ta được bất phương trình tương đương x ...

Đề bài - bài 2 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

\(\eqalign{& C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{{\rm{O}}_3} \downarrow + {H_2}O. \cr& S{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaS{O_3} \downarrow + {H_2}O. \cr} \) Đề bài Có ...

Câu 1 đề iii trang 133 sgk hình học 12 nâng cao
Câu 1 đề iii trang 133 sgk hình học 12 nâng cao

\(\left\{ \matrix{\left( \alpha \right) \cap \left( {AA'B'B} \right) = {NB'} \hfill \cr\left( \alpha \right) \cap \left( {CC'D'D} \right) = DE \hfill \cr\left( {AA'B'B} \right)\parallel \left( ...

Câu 1 đề i trang 132 sgk hình học 12 nâng cao
Câu 1 đề i trang 132 sgk hình học 12 nâng cao

Gọi \(O = AC \cap BD \Rightarrow SO \bot \left( {ABCD} \right).\)Ta có ABCD là hình vuông cạnh a nên \(AC = BD = a\sqrt 2 \Rightarrow AO = {{a\sqrt 2 } \over 2}.\)Xét tam giác vuông SOA ...

Câu 32 trang 42 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Câu 32 trang 42 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

\(\begin{array}{l}{\left( {a\sin 2x + b\cos 2x} \right)^2}\\ \le \left( {{a^2} + {b^2}} \right)\left( {{{\sin }^2}2x + {{\cos }^2}2x} \right)\\ = \left( {{a^2} + {b^2}} \right).1 = {a^2} + {b^2}\\ ...

Đề bài - hươu ăn gì để sống ?
Đề bài - hươu ăn gì để sống ?

Hươu là loài thú ăn cỏ, lá cây, sống theo bầy, đàn. Đề bài Hươu ăn gì để sống ? ...

Đề bài - bài 126 trang 34 sbt toán 6 tập 2
Đề bài - bài 126 trang 34 sbt toán 6 tập 2

Một lớp có \(45\) học sinh bao gồm \(3\) loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \(\displaystyle {7 \over {15}}\)số học sinh cả lớp. Số học sinh ...

Đề bài - nêu các tiếng ồn nơi bạn ở
Đề bài - nêu các tiếng ồn nơi bạn ở

Các tiếng ồn nơi em ở: tiếng động cơ ô tô, xe máy, ti vi, loa đài, chợ, trường học giờ ra chơi, chó sủa trong đêm, máy cưa, máy khoan bê tông. Đề bài ...