Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục MST: 0102183602 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13 tháng 03 năm 2007 Địa chỉ: - Văn phòng Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Văn phòng TP.HCM: 13M đường số 14 khu đô thị Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 19006933 – Email: [email protected] Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Giang Linh

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 597/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/12/2016.

Toán lớp 4 trang 57 Bài 24: Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức các dạng bài tập Toán 4 Chân trời.

\>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 54 Bài 23: Thực hành và trải nghiệm Chân trời sáng tạo

Toán lớp 4 trang 57, 58 Thực hành Chân trời sáng tạo

Toán lớp 4 trang 57 Bài 1

Dùng

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024
thể hiện số

 1. 500 000
 1. 273 000
 1. 361 862

Hướng dẫn:

Xác định giá trị của mỗi chữ số trong số đã cho rồi dùng các thẻ số để thể hiện.

Lời giải:

 1. 500 000

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

 1. 273 000

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

 1. 361 862

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

Toán lớp 4 trang 57 Bài 2

Viết và đọc các số tròn trăm nghìn từ 100 000 đến 900 000

Lời giải:

100 000: Một trăm nghìn

200 000: Hai trăm nghìn

300 000: Ba trăm nghìn

400 000: Bốn trăm nghìn

500 000: Năm trăm nghìn

600 000: Sáu trăm nghìn

700 000: Bảy trăm nghìn

800 000: Tám trăm nghìn

900 000: Chín trăm nghìn

Toán lớp 4 trang 57 Bài 3

Thực hiện theo mẫu

Đọc số

Viết số

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Ba trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi lăm

381 295

3

8

1

2

9

5

Bảy trăm linh tám nghìn bốn trăm hai mươi

...?...

...?...

...?...

...?...

...?...

...?...

...?...

...?...

90 806

...?...

...?...

...?...

...?...

...?...

Hướng dẫn:

- Đọc số: Dựa vào cách đọc số có đến ba chữ số theo từng lớp, lần lượt từ lớp nghìn đến lớp đơn vị.

- Viết số lần lượt từ hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

- Xác định chữ số ở từng hàng rồi điền vào bảng.

Lời giải:

Đọc số

Viết số

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Ba trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi lăm

381 295

3

8

1

2

9

5

Bảy trăm linh tám nghìn bốn trăm hai mươi

708 420

7

0

8

4

2

0

Chín mươi nghìn tám trăm linh sáu

90 806

9

0

8

0

6

Toán lớp 4 trang 58 Bài 4

Hãy cho biết trong mỗi hình dưới đây có bao nhiêu tiền

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

Hướng dẫn:

Quan sát rồi tính tổn số tiền trong mỗi hình.

Lời giải:

 1. Hình a) có số tiền là:

200 000 + 100 000 × 2 + 50 000 + 10 000 = 460 000 (đồng)

 1. Hình b) có số tiền là:

500 000 + 200 000 + 20 000 + 5 000 + 2 000 = 727 000 (đồng)

Toán lớp 4 trang 58, 59 Luyện tập Chân trời sáng tạo

Toán lớp 4 trang 58 Bài 1

Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số.

 1. 699 991; 699 992; 699 993; ..?...; ...?...; 699 996
 1. 700 0007; 700 008; 700 009; ...?...; ...?...; 700 012.

Hướng dẫn:

Đếm thêm 1 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống

Lời giải:

 1. 699 991; 699 992; 699 993; 699 994; 699 995 ; 699 996

Đọc số:

699 994: Sáu trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tư.

699 995: Sáu trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm.

 1. 700 0007; 700 008; 700 009; 700 010; 700 011; 700 012.

Đọc số:

700 010: Bảy trăm nghìn không trăm mười.

700 011: Bảy trăm nghìn không trăm mười một

Toán lớp 4 trang 58 Bài 2

Viết số, biết số đó gồm:

 1. 7 trăm nghìn, 5 nghìn và 3 đơn vị.
 1. 5 trăm nghìn, 6 trăm và 2 đơn vị.
 1. 3 chục nghìn, 4 nghìn và 6 chục.
 1. 2 trăm nghìn và 5 đơn vị.

Hướng dẫn:

Viết số lần lượt từ hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Lời giải:

 1. 7 trăm nghìn, 5 nghìn và 3 đơn vị.

Viết số: 705 003

 1. 5 trăm nghìn, 6 trăm và 2 đơn vị.

Viết số: 500 602

 1. 3 chục nghìn, 4 nghìn và 6 chục.

Viết số 34 060

 1. 2 trăm nghìn và 5 đơn vị.

Viết số: 200 005

Toán lớp 4 trang 58 Bài 3

Số?

Mẫu: Lớp nghìn của số 401 950 gồm các chữ số: 4; 0; 1

 1. Lớp nghìn của số 786 400 gồm các chữ số: ...?...; ...?...; ...?...
 1. Lớp đơn vị của số 45 830 gồm các chữ số: ...?...; ...?...; ...?...
 1. Lớp nghìn của số 64 019 gồm các chữ số: ...?...; ...?...
 1. Lớp đơn vị của số 8 173 gồm các chữ số: ...?...; ...?...; ...?...

Hướng dẫn:

- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm tạo thành lớp đơn vị

- Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn tạo thành lớp nghìn

Lời giải:

 1. Lớp nghìn của số 786 400 gồm các chữ số: 7; 8; 6
 1. Lớp đơn vị của số 45 830 gồm các chữ số: 8; 3; 0
 1. Lớp nghìn của số 64 019 gồm các chữ số: 6; 4
 1. Lớp đơn vị của số 8 173 gồm các chữ số: 1; 7; 3

Toán lớp 4 trang 59 Bài 4

Viết số thành tổng theo các hàng.

 1. 871 634
 1. 240 907
 1. 505 050

Hướng dẫn:

Xác định giá trị của mỗi chữ số trong từng số rồi viết số đó thành tổng.

Lời giải:

 1. 871 634 = 800 000 + 70 000 + 1 000 + 600 + 30 + 4
 1. 240 907 = 200 000 + 40 000 + 900 + 7
 1. 505 050 = 500 000 + 5 000 + 50

Toán lớp 4 trang 59 Bài 5

Số?

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

Hướng dẫn:

 1. Đếm thêm 2 đơn vị rồi viết số thích hợp vào tia số.
 1. Đếm thêm 2 đơn vị rồi viết số thích hợp vào tia số.
 1. Đếm thêm 10 000 đơn vị rồi viết số thích hợp vào tia số.
 1. Đếm thêm 100 000 đơn vị rồi viết số thích hợp vào tia số.

Lời giải:

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

Toán lớp 4 trang 59 Bài 6

Câu nào đúng, câu nào sai?

 1. Số ba trăm năm mươi hai nghìn ba trăm tám mươi bốn viết là: 352 384
 1. 800 000 + 600 + 9 = 869 000
 1. Các số 127 601; 230 197; 555 000; 333 333 đều là số lẻ.
 1. 333 000; 336 000; 339 000; 342 000 là các số tròn nghìn.

Lời giải:

 1. Đúng.
 1. Sai. Vì: 800 000 + 600 + 9 = 800 609

869 000 = 800 000 = 60 000 + 9 000

 1. Sai vì số 555 000 là số chẵn.
 1. Đúng.

Toán lớp 4 trang 59 Đất nước em Chân trời sáng tạo

Toán lớp 4 trang 59 Đất nước em

Số?

Dừa sáp (hay còn gọi là dừa kem, dừa đặc ruột) là đặc sản của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Nhìn bề ngoài, cây và trái dừa sáp giống dừa bình thường. Tuy nhiên, trái dừa sáp có cơm dày, xốp và dẻo; nước dừa sệt, trong như sương sa với vị ngọt thanh và hương thơm đặc biệt.

Tháng 10 năm 2021, lần đầu tiên dừa sáp tươi của tỉnh Trà Vinh đã được xuất khẩu sang nước Úc. Tại Úc, mỗi trái dừa sáp có giá khoảng 573 000 đồng. Làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta nói giá tiền mỗi trái dừa sáp là gần ...?... đồng.

Bài tập toán số bài 24 35 trang 58 năm 2024

Hướng dẫn:

Để làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5.

Nếu chữ số hàng nghìn là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ hàng chục nghìn. Sau khi làm tròn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải:

Làm tròn số 573 000 đến hàng chục nghìn ta xét số hàng nghìn là số 3

Vì 3 < 5 nên ta làm tròn xuống.

Vậy làm tròn số 573 000 đến hàng chục nghìn ta được số 570 000.

\>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 60, 61 Bài 25: Triệu - Lớp triệu Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm: Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp CTST

Ngoài Toán lớp 4 trang 57 Bài 24: Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp Chân trời sáng tạo. Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 CTST và Vở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.