Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với nồng độ CO2 cho tới

Bài 1 trang 47 SGK Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp về 2 mặt: cường độ ánh sáng và quang phổ ánh sáng.

Lời giải chi tiết

- Trong khoảng từ Điểm bù ánh sáng đến Điểm bão hòa ánh sáng thì cường độ quang hợp cũng tăng theo tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

Mặt khác, cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến cường độ quang hợp theo nồng độ CO2

 • Khi nồng độ CO2thấp, tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng không nhiều.
 • Khi nồng độ CO2tăng lên thì tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp tăng lên rất mạnh
 • Tại trị số nồng độ CO2thích hợp, Khi cường độ ánh sáng đã vượt qua điểm bù. Cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng cho đến điểm bão hòa ánh sáng. Sau đó, cường độ quang hợp không tăng cho dù cường độ ánh sáng có tăng.

-Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau đến cường độ quang hợp. Trong vùng ánh sáng khả kiến, quang hợp diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím, diễn ra kém ở vùng vàng lục.

loigiaihay.com

Bài tiếp theo

 • Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

 • Bài 3 trang 47 SGK Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 11. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ ?

 • Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11. Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

 • Nước có vai trò gì đổi với quang hợp?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Sinh học 11.

 • Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Sinh học 11.

 • Quá trình chuyển hóa và cố định nitơ trong đất
 • Cảm ứng ở động vật
 • Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?
 • Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá (xuất phát từ tim) và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hoàn đơn (hình 18.3A).
Quảng cáo
Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý

Video liên quan