Bài giảng Toán 5 Luyện tập Trang 72

Toán Lớp 5 - Trang 72 Luyện Tập - Cô Nguyễn Anh (DỄ HIỂU NHẤT)

Trang chủ » Bài Giảng Toán 5 Luyện Tập Trang 72 » Toán Lớp 5 - Trang 72 Luyện Tập - Cô Nguyễn Anh (DỄ HIỂU NHẤT)

Có thể bạn quan tâm

 • Bài Giảng Toán 5 Luyện Tập Trang 76
 • Bài Giảng Toán đại Số Lớp 10 Nâng Cao
 • Bài Giảng Toán đề Xi Mét Lớp 2
 • Bài Giảng Toán Hình Lớp 10 Bài 1
 • Bài Giảng Toán Lớp 10 Bài 1


Từ khóa » Bài Giảng Toán 5 Luyện Tập Trang 72

 • Luyện Tập Trang 72 - - Thư Viện Bài Giảng điện Tử

 • Luyện Tập Chung Trang 72 - - Thư Viện Bài Giảng điện Tử

 • Toán Lớp 5 - Trang 72 Luyện Tập Chung - Cô Nguyễn Anh (HAY NHẤT)

 • Toán 5: Luyện Tập - Trang 72 - YouTube

 • Bài Giảng Toán Lớp 5 - Tiết 71: Luyện Tập (Trang 72) - Đỗ Bá Khoa

 • Bài Giảng Toán Khối 5 - Luyện Tập Chung (Trang 72) - Phan Thị Tuyến

 • Toán Lớp 5 - Trang 72 Luyện Tập Chung ...

 • Bài Giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện Tập Chung (Trang 72) - Lù Minh ...

 • Toán Lớp 5 Trang 72 Luyện Tập

 • Bài Giảng Tuần 15 - Khối 5

 • Bài Giảng Trực Tuyến

 • Bài Giảng Môn Toán Lớp 5 - Bài: Luyện Tập (Trang 167)

 • Bài Giảng điện Tử Môn Toán_Lớp 5_ Bài : Luyện Tập

Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 72: Luyện tập chung (Trang 72) - Đỗ Bá Khoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • bai_giang_toan_lop_5_tiet_72_luyen_tap_chung_trang_72_do_ba.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 72: Luyện tập chung (Trang 72) - Đỗ Bá Khoa

 1. Đặt tính rồi tính: a. 0,3068 : 0,26 b. 98,156 : 4,63 0,30,68 0,26 98,15,6 4,63 4 6 1,18 5 55 21,2 2 08 926 0 0
 2. ❖ BÀI 1. Tính: a. 400 a.+ 50 400 + +0,07 50 + 0,07= 450b. 30 + 0,07+ 0,5 + 0,04 = 450,07 8 5 3 c. 100 b.+ 7 30 + + 0,5 + 0,04 = 30,5d. 35 + +0,04 + 10 100 100 = 30,54 c. 100 + 7 + = 107 + 0,08 = 107,08 3 d. 35 + + = 35 + 0,5 + 0,03 100 = 35,5 + 0,03 = 35,53
 3. ❖ BÀI 2: > 3 1 4 > 4,35 2 < 2,2 < ? 5 25 = 1 3 14,09 < 14 7 = 7,15 10 20
 4. ❖ BÀI 3: Tìm số dư của phép chia , nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương. a. 6, 251 : 7 b. 33,14 : 58 c. 375,23 : 69 6, 251 7 33,14 58 375,23 69 65 0,89 4 14 0,57 30 2 5,43 21 08 2 63 56 a. Phép chia 6, 251 : 7 = 0,89 (dư 0,021) b. Phép chia 33,14 : 58 = 0,57 (dư 0,08) c. Phép chia 375,23 : 69 = 5,43 (dư 0,56)
 5. ❖ BÀI 4. Tìm x: a) 0,8 x x = 1,2 x 10 b) 210 : x = 14,92 – 6,52 0,8 x x = 12 210 : x = 8,4 x = 12 : 0,8 x = 210 : 8,4 x = 15 x = 25 c) 25 : x = 16 : 10 d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82 25 : x = 1,6 6,2 x x = 62 x = 25 : 1,6 x = 62 : 6,2 x = 15,625 x = 10
 6. ❖ CỦNG CỐ: - Bài học hôm nay các em được củng cố kiến thức gì? - Bài học hôm nay các em được củng cố kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia số thập phân và tìm thừa số, số chia, chưa biết. ❖ DẶN DÒ: - Về ôn lại bài, chuẩn bị bài Luyện tập chung.

Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 71: Luyện tập (Trang 72) - Đỗ Bá Khoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • bai_giang_toan_lop_5_tiet_71_luyen_tap_trang_72_do_ba_khoa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 71: Luyện tập (Trang 72) - Đỗ Bá Khoa

 1. Đặt tính rồi tính 28,5 : 2,5 29,5 : 2,36 28,5 2,5 29,5 0 2,36 3 5 11,4 5 9 0 12,5 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0
 2. Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?
 3. 1. Đặt tính rồi tính a. 17,55 : 3,9 b. 0,603 : 0,09 c. 0,3068 : 0,26
 4. 1. Đặt tính rồi tính a. 17,55 : 3,9 17 ,5 ,5 3 ,9 1 9 5 4 , 5 00
 5. 1. Đặt tính rồi tính b. 0,603 : 0,09 0, 60 ,3 0 ,09 6 3 6 , 7 0
 6. 1. Đặt tính rồi tính: c. 0,3068 : 0,26 0, 30 ,68 0, 26 4 6 1,18 2 08 00
 7. 2. Tìm x: a. x x 1,8 = 72 x = 72 : 1,8 x = 40
 8. ❖ Bài 3: Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg?
 9. Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg? Tóm tắt 5,2l dầu : 3,952 kg ? l dầu 5,32 kg
 10. Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg? Tóm tắt Bài giải 1lít dầu cân nặng là: 5,2l dầu: 3,952 kg 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg) ? l dầu 5,32 kg 5,32 kg thì được số lít dầu: 5,32 : 0,76 = 7 (lít) Đáp số: 7 lít
 11. ❖ Bài 3: Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg? Bài giải Bài giải 1lít dầu cân nặng là: 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg) 5,32 kg thì được số lít dầu: 5,32 kg thì được số lít dầu: 5,32 : (3,952 : 5,2) = 7 (lít) 5,32 : 0,76 = 7 (lít) Đáp số: 7 lít Đáp số: 7 lít
 12. Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?
 13. RUNG CHUÔNG VÀNG
 14. 10,4 : 0,2 25,5 : 5,1 10,4 0,2 25,5 5,1 0 0 0 4 52 5 0