Thang lương GS 2023 SAN DIEGO

Thang lương GS năm 2023 kết hợp tăng lương liên bang năm 2023 với mức trung bình tổng thể là 4. 6% với mức tăng lương cơ bản trong Biểu phí chung (GS) là 4. 1% và mức tăng lương GS địa phương năm 2023 là 0. 5% cho tổng số tiền tăng lương năm 2023 là 4. 6% cho nhân viên liên bang

Bảng lương cơ sở theo thang lương GS năm 2023

Kết hợp 4. Tăng lương cơ bản 1% GS

GradeStep 1Step 2Step 3Step 4Step 5Step 6Step 7Step 8Step 9Step 10WGI120999217042240123097237942420224893255892561726273VARIES223612241742495625617259062666827430281922895429716VARIES3257642662327482283412920030059309183177732636334958594289212988530849318133277733741347053566936633375979645323573343634515355943667337752388313991040989420681079636070372723847439676408784208043282444844568646888120274008241418427544409045426467624809849434507705210613368443894586947349488295030951789532695474956229577091480949028506625229653930555645719858832604666210063734163410539905579057590593906119062990647906659068390701901800115931961296632736525067227692047118173158751357711219771271099734697583978209805798294985319876899005992429237013845468736490182930009581898636101454104272107090109908281814999081032381065681098981132281165581198881232181265481298783330151175181214351253521292691331861371031410201449371488541527713917

Bảng thanh toán địa phương GS năm 2023

Ngoài 4. Tăng lương cơ bản 1%, tăng lương liên bang năm 2023 bao gồm thêm 0. 5% cho thanh toán địa phương. Tài liệu dưới đây là danh sách đầy đủ các bảng thanh toán GS địa phương năm 2023 cho nhân viên liên bang theo Lịch trình chung

Tổng số tiền tăng lương năm 2023 cho mỗi Khu vực thanh toán theo địa phương GS

Khu vực địa phương Tỷ lệ phần trăm tăng Albany 4. 78Albuquerque4. 54Atlanta4. 43Austin4. 63Birmingham4. 63Boston4. 87Trâu4. 59Burnington4. 71Tranh minh họa4. 60Chicago4. 59Cincinnati4. 45Cleveland4. 48 Suối Colorado 4. 71Columbus4. 6Corpus Christi4. 35Dallas4. 67Davenport4. 66Dayton4. 67Denver4. 87Des Moines4. 64Detroit4. 52Harrisburg4. 71Hartford4. 67Houston4. 5Huntsville4. 54Ấn Độ4. 38 Thành phố Kansas 4. 55Laredo4. 79Las Vegas4. 55Los Angeles5. 1Miami4. 39Milwaukee4. 46Minneapolis4. 85New York4. 95Omaha4. 63Vịnh Cọ4. 36Philadelphia4. 83Phượng Hoàng4. 62Pittsburgh4. 51Đất nước4. 64Raleigh4. 47Phần còn lại của U. S. 4. 37Richmond4. 74Sacramento4. 92San Antonio4. 64San Diego5. 01San Jose5. 13Seattle5. 15St. Louis4. 76Tucson4. 66 Bãi biển Virginia 4. 78Washington4. 86

Khu vực thanh toán theo địa phương GS năm 2023

2023 GS Local Pay Tin tức

 • Hoàn thiện Tăng lương Liên bang năm 2023 và Thang lương GS năm 2023
  Tổng thống Biden đã ban hành Sắc lệnh hoàn thiện việc tăng lương liên bang năm 2023 cũng như bảng thang lương GS năm 2023
 • 2023 Bảng thanh toán địa phương GS được xuất bản. Dưới đây là các địa phương có mức tăng lương cao nhất và thấp nhất
  Đây là những khu vực trả lương cho địa phương GS năm 2023 có tổng mức tăng lương cao nhất và thấp nhất cho năm 2023
 • Nén lương, giới hạn thanh toán ảnh hưởng đến nhân viên liên bang bị đóng băng ở mức 183.500 đô la
  Nén lương và đóng băng lương hiện ảnh hưởng đến các nhân viên cấp cao của liên bang tại 31 khu vực trả lương tại địa phương GS
 • Giá trị GS Địa phương phải trả? . S. ”
  Giá trị của việc tham gia khu vực thanh toán địa phương GS là gì? . S. trong một bước cho GS 12
 • Lương nhân viên liên bang năm 2023. Những thay đổi trong hai Khu vực thanh toán theo địa phương GS năm 2023
  Sẽ có những thay đổi đối với một số khu vực thanh toán địa phương GS năm 2023
 • Báo cáo về lương của địa phương năm 2023 đề xuất các thay đổi Tăng lương cho khoảng 16.000 nhân viên liên bang
  Một báo cáo về lương của địa phương năm 2023 đề xuất những thay đổi sẽ tăng lương cho khoảng 16.000 nhân viên liên bang nếu được thông qua
 • Hai bổ sung mới được đề xuất cho các khu vực thanh toán tại địa phương
  OPM đang đề xuất thêm Quận Carroll, IL và Quận Brooks, TX vào các khu vực thanh toán tại địa phương
 • Biden phát hành Thư trả lương thay thế để tăng lương liên bang năm 2023. trung bình 4. Tăng 6%
  Tổng thống Biden đã đưa ra bức thư phác thảo kế hoạch trả lương thay thế của ông là 4. Mức tăng trung bình 6% cho đợt tăng lương liên bang năm 2023
 • FSC cho biết chênh lệch lương của nhân viên liên bang hiện ở mức 22. 47%
  Hội đồng tiền lương liên bang cho biết nhân viên liên bang bị trả lương thấp trung bình hơn 20%. Điều này có nghĩa là bạn nên mong đợi được tăng lương ở mức này?
 • Hội đồng tiền lương liên bang thông qua “Khuyến nghị vì người lao động” để tăng lương cho hơn 30.000 nhân viên liên bang
  Hội đồng tiền lương liên bang đang khuyến nghị thay đổi để tăng lương cho “hàng chục ngàn” nhân viên liên bang

Thang lương GS là gì?

Hệ thống trả lương theo Biểu tổng quát (GS) áp dụng cho phần lớn công nhân liên bang dân sự cổ cồn trắng làm việc ở các vị trí chuyên môn, kỹ thuật, hành chính và văn thư

Có 15 hạng GS thiết lập mức lương cơ bản hàng năm chạy từ 1 (thấp nhất) đến 15 (cao nhất). Cấp bậc của từng công việc do cơ quan sử dụng lao động xác định dựa trên mức độ khó, trách nhiệm và trình độ yêu cầu. Thông thường, các cá nhân sẽ đủ điều kiện trong các lớp GS dọc theo các dòng chung này

 • GS-2. Các cá nhân không có kinh nghiệm bổ sung và bằng tốt nghiệp trung học
 • GS-5. Cá nhân có bằng cử nhân
 • GS-9. Cá nhân có bằng thạc sĩ

GS Local Pay được tính như thế nào?

Hầu hết nhân viên liên bang theo Lịch trình chung đều được hưởng mức lương địa phương GS, đây là tỷ lệ phần trăm dựa trên địa lý phản ánh mức lương cho người lao động không thuộc Liên bang ở một số khu vực địa lý nhất định. Các mức lương này được xác định bởi các cuộc khảo sát được thực hiện bởi U. S. Cục Thống kê Lao động. BLS đo lường thù lao ngoài liên bang trong thị trường lao động và so sánh nó với lương liên bang cho nhân viên GS thực hiện công việc tương tự trong cùng một khu vực địa lý

Gia tăng trong lớp (WGI) là gì?

Mỗi hạng GS có 10 bậc thang (bước 1-10) và nhân viên có thể chuyển sang bậc cao hơn trong suốt sự nghiệp liên bang của họ. Các mức tăng trong cấp độ (WGI) khi chúng được gọi dựa trên mức hiệu suất và tuổi thọ có thể chấp nhận được (thời gian chờ 1 năm ở các bước 1-3, 2 năm ở các bước 4-6 và 3 năm ở các bước 7-9).  

Mỗi WGI tương đương với mức tăng lương khoảng 3% lương của nhân viên. Trên thực tế, WGI là một khoản tăng lương dựa trên khoảng thời gian phục vụ chính phủ ở một bước và bậc cụ thể trong hệ thống trả lương của Lịch trình chung

Mức tăng lương GS cho năm 2023 ở San Diego là bao nhiêu?

Địa phương SAN DIEGO-CARLSBAD, CA GS là một trong 53 Khu vực địa phương GS được sử dụng để xác định các điều chỉnh chi phí sinh hoạt tại địa phương cho nhân viên chính phủ liên bang. Mức điều chỉnh Lương theo địa phương năm 2023 cho địa phương này là 32. 01% , tức là nhân viên GS ở khu vực này được trả 32. Thêm 01% sau Bảng thanh toán cơ sở GS.

Phần còn lại của địa phương Hoa Kỳ trả cho năm 2023 là bao nhiêu?

Điều chỉnh thanh toán theo địa phương năm 2023 cho phần còn lại của Hoa Kỳ. S. là 16. 5% , nghĩa là nhân viên GS trên toàn quốc được trả ít nhất 16. Thêm 5% sau Bảng thanh toán cơ sở GS. Nhân viên làm việc tại Địa phương GS khác với Phần còn lại của Hoa Kỳ. S. được trả Điều chỉnh Lương theo Địa phương cao hơn dựa trên chi phí sinh hoạt cao hơn trong khu vực của họ.

Mức tăng lương GS cho năm 2023 ở NYC là bao nhiêu?

Tải xuống PDF Tỷ lệ điều chỉnh theo địa phương năm 2023 cho địa phương GS của Thành phố New York là 36. 16% .

Địa phương trả cho Miami vào năm 2023 là bao nhiêu?

Điều chỉnh lương theo địa phương năm 2023 cho địa phương này là 24. 14% , tức là nhân viên GS ở khu vực này được trả 24. Nhiều hơn 14% so với Bảng thanh toán cơ sở GS.