pyne boy là gì - Nghĩa của từ pyne boy

pyne boy có nghĩa là

Một cậu bé đã làm đủ để được xem xét ở trên một tinh ranh và một douchebag nhưng chỉ tốt hơn một chút so với cặn bã của trái đất.Sẽ Fuck và Chuck các cô gái, và nếu một người muốn nhiều hơn một mối quan hệ, sẽ kết thúc mối quan hệ.Thường mặc quần áo vườn nho và tận hưởng buổi chiều liên quan đến lacrosse.Những cậu bé này là người trung thành bạn có thể tìm thấy.Bros trước mọi thứ.

Thí dụ

Anna: Này, bạn có nghĩ rằng cậu bé dễ thương không?
Juliet: Vâng, nhưng anh ấy trông giống như một Pyne Boy.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết pyne boy là gì - Nghĩa của từ pyne boy