Mẫu giấy Board mới 2023

Chương trình đánh giá CBSE 2023-24. CBSE thông báo thay đổi chương trình đánh giá cho các lớp 10 và 12 cho kỳ thi hội đồng năm 2024. Hội đồng đã quyết định tăng số lượng MCQ và giảm các câu hỏi loại câu trả lời mô tả. Kiểm tra chi tiết dưới đây

Mẫu giấy Board mới 2023

Mẫu kỳ thi của Hội đồng CBSE năm 2024 đã được thay đổi, Kiểm tra chi tiết tại đây

Mẫu thi CBSE 2023-24. Hội đồng Giáo dục Trung học Trung ương (CBSE) đã thay đổi kế hoạch đánh giá cho các kỳ thi của hội đồng CBSE năm 2024 cho các lớp 10 và 12. Những thay đổi được đề xuất trong định dạng câu hỏi liên quan đến việc tăng trọng số của các câu hỏi dựa trên năng lực và MCQ. Như vậy, số lượng câu hỏi có đáp án ngắn và dài sẽ ít hơn so với các năm trước.

Những thay đổi này được đưa ra dự báo nhu cầu chuyển từ học vẹt sang học tập chú trọng hơn vào việc phát triển năng lực tư duy sáng tạo và phản biện của học sinh

Hội đồng đang khởi xướng những thay đổi tiềm ẩn trong các phương thức Kiểm tra và Đánh giá cho học kỳ 2023-24 theo các khuyến nghị được đề cập trong Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP) 2020

Mẫu giấy Board mới 2023

Những thay đổi được thực hiện trong Mẫu kiểm tra Hội đồng quản trị Lớp 10, 12 của CBSE năm 2024 là gì?

Hội đồng dự định triển khai Giáo dục Tập trung vào Năng lực, với nhiều câu hỏi dựa trên năng lực hơn để đánh giá học sinh về việc áp dụng các khái niệm vào các tình huống thực tế. Bảng câu hỏi trong các kỳ thi cuối năm sẽ có số lượng câu hỏi dựa trên ứng dụng tăng lên ở dạng MCQ, Câu hỏi dựa trên tình huống, Câu hỏi tích hợp dựa trên nguồn hoặc bất kỳ định dạng nào khác

Những thay đổi đối với Kỳ thi Hội đồng quản trị lớp 10, 12 (2023-24) như sau

Thành phần bộ đề thi Hội đồng 2024 (Lý thuyết)

CBSE lớp 10

CBSE Lớp 12

 • Câu hỏi tập trung vào năng lực dưới dạng MCQ/Câu hỏi dựa trên tình huống, Câu hỏi tích hợp dựa trên nguồn hoặc bất kỳ loại nào khác = 50%
 • Chọn câu hỏi loại câu trả lời(MCQ) = 20%
 • Câu hỏi trả lời được xây dựng (Câu hỏi loại Câu trả lời ngắn/Câu trả lời dài, theo mẫu hiện có) = 30%
 • Câu hỏi tập trung vào năng lực dưới dạng MCQ/Câu hỏi dựa trên tình huống, Câu hỏi tích hợp dựa trên nguồn hoặc bất kỳ loại nào khác = 40%
 • Chọn câu hỏi loại câu trả lời(MCQ) = 20%
 • Câu hỏi trả lời được xây dựng (Câu hỏi trả lời ngắn/Câu hỏi loại câu trả lời dài, theo mẫu hiện có) = 40%

Hội đồng CBSE cũng đã đưa các câu hỏi dựa trên năng lực vào kỳ thi hội đồng năm ngoái, mặc dù trọng lượng của những câu hỏi này ít hơn vào thời điểm đó. Kiểm tra sơ đồ chấm điểm theo sau trong Kỳ thi Hội đồng CBSE 2023 bên dưới

Thành phần bộ đề thi Hội đồng 2023 (Lý thuyết)

CBSE lớp 10

CBSE Lớp 12

 • Câu hỏi dựa trên năng lực chiếm 40% ở dạng Câu hỏi trắc nghiệm, Câu hỏi dựa trên tình huống, Câu hỏi tích hợp dựa trên nguồn hoặc bất kỳ loại nào khác
 • Câu hỏi khách quan là 20%
 • 40% câu hỏi còn lại là câu hỏi trả lời ngắn/ câu hỏi trả lời dài
 • Câu hỏi dựa trên năng lực chiếm 30% ở dạng Câu hỏi trắc nghiệm, Câu hỏi dựa trên tình huống, Câu hỏi tích hợp dựa trên nguồn hoặc bất kỳ loại nào khác
 • Câu hỏi khách quan là 20%
 • 50% câu hỏi còn lại là câu hỏi trả lời ngắn/câu trả lời dài

Câu hỏi dựa trên năng lực là gì?

Các câu hỏi dựa trên năng lực thường được hỏi dưới dạng nghiên cứu tình huống, lập luận và khẳng định, dựa trên câu trả lời, loại khách quan hoặc bất kỳ dạng câu hỏi nào khác. Các câu hỏi này kiểm tra việc vận dụng kiến ​​thức đã học vào các tình huống thực tế, qua đó đánh giá kỹ năng tư duy bậc cao của thí sinh. Vì vậy, nó nhằm mục đích tăng cường học tập định tính và logic giữa các sinh viên trái ngược với việc ghi nhớ các khái niệm cốt lõi

Ưu điểm của Giáo dục Tập trung vào Năng lực

 • Các câu hỏi dựa trên năng lực nhằm mục đích thúc đẩy các kỹ năng tư duy bậc cao của học sinh
 • Giáo dục Tập trung vào Năng lực giúp nâng cao các kỹ năng xã hội và cảm xúc của học sinh.  
 • Nó chuẩn bị cho sinh viên năng lực toàn cầu
 • Nó nâng cao tư duy phản biện và phân tích cũng như khả năng giải quyết vấn đề của học sinh, những điều rất quan trọng trong thế giới cạnh tranh thực tế

Có liên quan. Mẹo để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu điển hình trong kỳ thi toán lớp 10 của CBSE

Làm thế nào để chuẩn bị các câu hỏi dựa trên năng lực cho các kỳ thi của Hội đồng CBSE?

Thông qua các câu hỏi dựa trên năng lực, học sinh sẽ được kiểm tra tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đồng thời, sự sáng tạo của thí sinh cũng sẽ được đánh giá thông qua cách trả lời câu hỏi. Vì vậy, thời gian học sinh phải tuân theo các định nghĩa và học lý thuyết đã qua rồi. Giờ đây, họ được kỳ vọng sẽ quan sát nhiều hơn đối với các tình huống thực tế trong cuộc sống và các sự cố linh tinh đang diễn ra trong xã hội

Một số điểm chính cần xem xét khi chuẩn bị các câu hỏi dựa trên năng lực bao gồm

 • Cố gắng nghiên cứu từng chủ đề với sự hiểu biết đầy đủ và làm rõ.  
 • Hãy chú ý đến các tình huống không quen thuộc và hậu quả của chúng
 • Mở rộng khả năng tư duy của bạn ngoài chương trình giảng dạy học thuật
 • Đọc kỹ câu hỏi đã cho trước khi đi đến câu trả lời
 • Đọc các câu hoặc đoạn văn đã cho ít nhất hai lần để hiểu rõ tình huống
 • Thực hành một số câu hỏi có định dạng tương tự
 • Giải ngân hàng câu hỏi, đề năm trước và đề mẫu

Tham khảo Đề cương CBSE mới nhất và Các câu hỏi mẫu để biết chi tiết về thiết kế câu hỏi của
môn học cá nhân. Các liên kết đến Giáo trình CBSE và các bài mẫu được cung cấp bên dưới

Mô hình đã thay đổi của Kỳ thi Hội đồng CBSE, nên được coi là cơ hội để nâng cao các kỹ năng năng lực của bạn, điều sẽ đưa bạn đi một chặng đường dài trong thế giới đầy cạnh tranh và ganh đua này

Tất cả tốt nhất

Câu hỏi thường gặp

CBSE sẽ tiến hành các kỳ thi hội đồng vào năm 2024?

Có, CBSE sẽ tiếp tục với các kỳ thi hội đồng trong khóa học 2023-24 cho các lớp 10 và 12

Mẫu bài kiểm tra lớp 12 của CBSE cho các kỳ thi của Hội đồng quản trị năm 2024 là gì?

Mẫu đề thi Lớp 12 của CBSE cho Kỳ thi Hội đồng năm 2024 sẽ như sau. Câu hỏi tập trung vào năng lực dưới dạng MCQ/Câu hỏi dựa trên tình huống, Câu hỏi tích hợp dựa trên nguồn hoặc bất kỳ loại nào khác = 40% Câu hỏi loại câu trả lời chọn lọc (MCQ) = 20% Câu hỏi loại câu trả lời ngắn và câu trả lời dài = 40%

Mẫu bài kiểm tra lớp 10 của CBSE cho các kỳ thi của Hội đồng quản trị năm 2024 là gì?

Mẫu bài kiểm tra lớp 10 CBSE cho kỳ thi hội đồng quản trị năm 2024 sẽ như sau. Câu hỏi tập trung vào năng lực dưới dạng câu hỏi MCQ/Câu hỏi dựa trên tình huống, câu hỏi tích hợp dựa trên nguồn hoặc bất kỳ loại nào khác = 50% Chọn loại câu hỏi trả lời (MCQ) = 20% Câu hỏi loại câu trả lời ngắn và câu trả lời dài = 30%

Hình thức thi CBSE có thay đổi không?

Có, CBSE đã sửa đổi mẫu bài kiểm tra hội đồng cho Lớp 10 và Lớp 12, theo đó trọng số của MCQ sẽ được tăng lên cho Kỳ thi Hội đồng CBSE năm 2024