Chủ đề: fugged

Có 2 bài viết

fugged up là gì - Nghĩa của từ fugged up
fugged up là gì - Nghĩa của từ fugged up

fugged up có nghĩa làĐây là một từ thay thế những từ xấu Nó chỉ là một từ ngẫu nhiên mà một đứa trẻ từ Beckley West Virginaa bắt đầu sử dụng vào ...

fugged là gì - Nghĩa của từ fugged
fugged là gì - Nghĩa của từ fugged

fugged có nghĩa làNgắn cho fugly hoặc chết tiệt xấu xí.Thí dụWow, con gà đó là fug!fugged có nghĩa làFug là một từ tiếng lóng được sử dụng để thay thế ...