Gộp a và b trong tiếng anh là gì

Để nói tiếng Anh chuẩn xác và học tiếng Anh tốt hơn, thì việc đầu tiên mà người học tiếng Anh cần phải ôn luyện chính là nguyên âm và phụ âm vì chúng là 2 thành phần cơ bản nhất để cấu thành cách phát âm của một từ.

Ở bài viết này, WISE English sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên âm trong tiếng Anh là gì và một số mẹo cần lưu ý khi phát âm, cùng tìm hiểu nhé.

Gộp a và b trong tiếng anh là gì

Xem thêm:

Cách sửa giọng địa phương để nói tiếng Anh hay Cần chuẩn bị gì trước khi thi Speaking IELTS

Nội dung bài viết

I. Tổng quan về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Cách phát âm trong tiếng Việt khác với phát âm trong tiếng Anh, chính vì vậy khi học tiếng Anh bạn cần phần biệt rõ để đọc và nói ngôn ngữ thứ 2 một cách chuẩn xác nhất.

Dựa vào bảng chữ cái, trong tiếng Anh có 5 nguyên âm, trong đó u, e, o, a, i và 21 phụ âm bao gồm b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q , r , s , t , v , w , x , y , z. Theo đó, bảng phiên âm tiếng Anh IPA quốc tế cũng được chia thành 20 nguyên âm đơn và nguyên âm đôi dựa vào 5 nguyên âm chính này.

Gộp a và b trong tiếng anh là gì
nguyên âm trong tiếng anh là gì

II. Nguyên âm trong tiếng Anh là gì?

Nguyên âm trong tiếng Anh là các âm thanh được phát ra từ khẩu hình mở, không cản trở bởi luồng khí từ thanh quản. Trong tiếng Anh, có 5 nguyên âm chính: a, e, i, o, u. Tuy nhiên, lượng nguyên âm phụ thuộc vào giáo trình, các nguồn tài liệu khác nên có thể thay đổi và phân loại.

Bên cạnh đó, trong tiếng Anh các nguyên âm còn có thêm nguyên âm kép (diphthongs) và âm giống nguyên âm (vowel-like sounds) khác như /ə/ (âm schwa) và /ɪə/ (âm near).

Gộp a và b trong tiếng anh là gì
nguyên âm trong tiếng anh là gì

III. Phân loại nguyên âm trong tiếng Anh

1. Nguyên âm đơn – Nguyên âm trong tiếng Anh là gì

Nguyên âm đơn trong tiếng Anh bao gồm 2 loại nguyên âm đó là: nguyên âm dài và nguyên âm ngắn. Việc phát âm đúng nguyên âm dài và nguyên âm ngắn vô cùng quan trọng, vì đôi khi nếu bạn phát âm sai có thể khiến người nghe hiểu nhầm đoạn hội thoại đó sang một ý nghĩa khác.

Nguyên âm dàiVí dụNguyên âm ngắnVí dụ/i:/seal /mi:l/: dấu niêm phong/i/sit /sɪt/: ngồi/æ/band /bænd/: đai, nẹp/e/pen /pen/: cái bút/u:/mood /muːd/: tâm trạng/ʊ/good /gʊd/: tốt/a:/hard /hɑːd/: cứng, rắn/ʌ/cut /kʌt/: cắt/ɔ:/ hay /ɔ:r/sort /sɔːt/: sắp xếp/ɒ/job /dʒɒb/: công việc/ɜ:/first /fɜːst/: trước tiên/ə/Around /əˈraʊnd/: xung quanh

2. Nguyên âm đôi – nguyên âm trong tiếng Anh là gì?

Nguyên âm đôi được cấu tạo từ 2 nguyên âm đơn.Trong một nguyên âm đôi, âm đầu tiên luôn là âm chính và âm thứ hai là âm khép miệng. Việc phát âm từng âm đơn riêng lẻ sẽ khiến người nghe hiểu thành 2 nguyên âm đơn.

Tuy nhiên, phát âm nguyên âm đôi khá khó với người Việt, bởi bạn sẽ thường nhầm lẫn với nguyên âm đơn dài. Ví dụ như các từ

Nguyên âm đôiVí dụ/ir/ hay /iə/career /kəˈrɪər/: nghề nghiệp/er/ or /eə/barely /ˈbeəli/: trống trải /ei/mate /meɪt/: bạn cùng học/ʊə/ or /ʊr/Visual /ˈvɪʒʊəl/ (adj): trực quan, thuộc về thị giác/ɑʊ/Mouse /maʊs/: con chuột/ɔi/Voice /vɔɪs/ (n): giọng/əʊ/Boat /bəʊt/: con tàu

IV. Quy tắc cần biết khi phát âm tiếng anh

Nếu như ở phần trên, WISE đã giải thích cho bạn về nguyên âm trong tiếng anh là gì thì ở mục này để giúp bạn phát âm tiếng anh chuẩn và tránh nhầm lẫn, WISE đã tổng hợp một số quy tắc bắt buộc phải nắm khi phát âm tiếng anh như sau:

1. Quy tắc số 1

Cách phát âm của phụ âm này cũng sẽ khác đi tùy thuộc vào nguyên âm nào đứng ngay phía sau G

  • G sẽ được phát âm là /g/ nếu đi sau G là các nguyên âm như a, u, o.

→Ví dụ: game /ɡeɪm/; guarantee /ˌɡær.ənˈtiː/, gosh /ɡɒʃ/.

  • G sẽ được phát âm thành /dʒ/ nếu đi ngay sau đó là các nguyên âm như i, y, e.

→Ví dụ: giant /ˈdʒaɪ.ənt/, gipsy /ˈdʒɪp.si/.

2. Quy tắc số 2

Phụ âm C có các cách phát âm khác nhau tùy thuộc vào nguyên âm đứng sau nó là gì

  • C sẽ được phát âm thành /k/ nếu sau đó là các nguyên âm như a, u, o.

→Ví dụ: cabaret /ˈkæb.ə.reɪ/, confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/, cube /kjuːb/.

  • C sẽ được phát âm thành /s/ nếu sau nó là các nguyên âm như: i, y và e.

→Ví dụ: cyber /saɪ.bər-/, cigarette /ˌsɪɡ.ərˈet/, cedar /ˈsiː.dər/.

3. Quy tắc số 3

Không cần phát âm phụ âm R nếu như phía trước của nó là một nguyên âm yếu ví dụ như /ə/

→Ví dụ: interpol /ˈɪn.tə.pɒl/, interest /ˈɪn.trəst/

4. Quy tắc số 4

Phụ âm J sẽ được phát âm là /dʒ/ trong hầu hết tất cả các trường hợp và sẽ không có cách đọc nào khác

→Ví dụ: job /dʒɒb/, jack /dʒæk/, juice /dʒuːs/

5. Quy tắc số 5

Trong một số trường hợp, phụ âm cuối cần phải gấp đôi cụ thể như sau

  • Sau một nguyên âm ngắn là các phụ âm như F, L, S.

→Ví dụ: đó là well, fell, fill, sniff, call

  • Từ có 2 âm tiết và các phụ âm như là B, D, G, M, N, P đứng ngay sau một nguyên âm ngắn.

→Ví dụ: puppy, connect, common, cabbage, giggle, rabbit.

6. Quy tắc số 6

Nếu từ được kết thúc với cụm nguyên âm + phụ âm + nguyên âm “e”, thì nguyên âm “e” sẽ trở thành âm câm, và nguyên âm trước phụ âm đó sẽ là nguyên âm đôi

→Ví dụ: cure /kjʊər, care /keər/, site /saɪt/

V. 3 cách ghép nguyên âm và phụ âm – nguyên âm trong tiếng anh là gì

Khi giao tiếp trong tiếng anh, người bản xứ thường ghép nguyên âm với phụ âm hoặc âm cuối của từ trước với âm đầu của từ tiếp theo

1. Ghép phụ âm + nguyên âm

Ví dụ:

  • deep end => /diːpend/
  • Look at that! => /lʊ kæt ðæt/ thay vì /lʊk‿æt ðæt/

Ví dụ:

  • This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/ thay vì /ðɪs‿ɪz hɜr ˈsɪstər/

3. Ghép nguyên âm + nguyên âm

Ví dụ:

  • go out => go ‿ out

VI. Phát âm nguyên âm đúng có thể giúp ích gì cho việc học tiếng Anh của bạn?

Gộp a và b trong tiếng anh là gì
nguyên âm trong tiếng anh là gì

Phát âm nguyên âm đúng là một yếu tố quan trọng trong việc học tiếng Anh, đây là những âm cơ bản trong ngôn ngữ và có thể ảnh hưởng đến sự hiểu và phát âm đúng của các từ và câu trong tiếng Anh.

Phát âm nguyên âm đúng giúp bạn hiểu được các từ và câu trong tiếng Anh một cách chính xác hơn, tránh việc nhầm lẫn phát âm nguyên âm có thể dẫn đến hiểu sai nghĩa của một từ hoặc câu.

Phát âm nguyên âm đúng cũng khiến bạn giao tiếp một cách rõ ràng và hiệu quả hơn, khi bạn phát âm nguyên âm đúng, người nghe sẽ dễ dàng hiểu và có được thông tin đúng hơn. Bên cạnh đó, khi phát âm đúng sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện và hiểu được âm thanh trong tiếng Anh và bạn có thể phân biệt giữa các từ và câu khi nghe.

Với bài viết trên, hy vọng WISE đã giúp bạn hiểu rõ về nguyên âm trong tiếng Anh là gì và những lưu ý khi phát âm. Nếu bạn cần tham khảo tài liệu về nguyên âm, phụ âm, hãy liên hệ WISE English để nhận tài liệu miễn phí nhé.

Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!