Làm bài tập ngữ pháp tiếng anh online năm 2024

Loạt bài Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh tổng hợp bài tập của tất cả các chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Làm bài tập ngữ pháp tiếng anh online năm 2024

Làm bài tập ngữ pháp tiếng anh online năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.

Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Bên cạnh đó, Thầy Tú Phạm cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về giáo dục.

Đối với người học tiếng Anh, ngữ pháp được xem là nền móng hỗ trợ bạn khi học các kỹ năng còn lại như nghe, nói, đọc, viết. Nhưng để có thể giỏi ngữ pháp tiếng Anh, ngoài việc nắm rõ lý thuyết bạn cần phải thực hành. Và một trong những phương pháp thực hành đang được nhiều người áp dụng chính là làm nhiều bài bài tập ngữ pháp tiếng anh (English grammar exercises) mỗi ngày. Trung tâm anh ngữ Wall Street English gửi đến bạn những mẫu, dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và phù hợp cho người mới.

Thực hiện ngay bài Test tiếng Anh trực tuyến từ Trung tâm anh ngữ Wall Street English để xác định trình độ anh ngữ hiện tại của bạn:

 • Bài kiểm tra trình độ IELTS
 • Bài kiểm tra trình độ TOEIC
 • Bài kiểm tra trình độ CEFR
 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh văn phòng
 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cơ bản
 • Bài kiểm tra tìm khóa học tiếng Anh phù hợp

Sai lầm phổ biến khi học ngữ pháp tiếng Anh

Theo cách học truyền thống, mọi người sẽ thường chỉ học lý thuyết, viết ra một danh sách các công thức riêng lẻ, sau đó nhẩm và chép lại nhiều lần để ghi nhớ và chỉ làm một số bài tập có sẵn trong sách.

Phương pháp học này sẽ khiến bạn nhanh quên lý thuyết, mất căn bản, không thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra ngữ pháp, ảnh hưởng đến kết quả học tập, thi cử, khiến bản thân chán nản, thất vọng.

Vì thế, nếu bạn đã học thuộc lý thuyết thì hãy dành nhiều thời gian làm những bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (English grammar exercises) để giúp bạn củng cố kiến thức, nâng cao khả năng phản xạ. Bạn có thể tìm thấy vô số bài tập ngữ pháp ở nhiều tài liệu, trên các website,… hay các bài test tiếng Anh miễn phí của Wall Street English.

Một số lưu ý khi học ngữ pháp tiếng Anh

Để hoàn thành, làm tốt bài tập ngữ pháp tiếng Anh, mọi người cần lưu ý một số điểm sau:

Nắm rõ thành phần của câu

Khi nhìn vào một câu tiếng Anh, bạn phải nắm được những thành phần chính trong câu: Subject (chủ ngữ), Verb (động từ), Object (tân ngữ). Khi đã nắm rõ thành phần câu,bạn sẽ viết câu đúng, biết cách sử dụng câu trong ngữ cảnh phù hợp.

Học thuộc các thì trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có 12 thì cơ bản, để dễ nhớ các thì bạn có thể áp dụng phương pháp sau:

 • Đối với các thì ở hiện tại, động từ/trợ động từ chia ở cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc.
 • Đối với các thì quá khứ, động từ/trợ động từ chia ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc.
 • Đối với các thì tương lai, phải có chữ “will”.
 • Đối với các thì tiếp diễn, phải có “to be” và verb-ing.
 • Đối với các thì hoàn thành, phải có trợ động từ

Ngữ pháp tiếng Anh rất phong phú, do đó chỉ thể hiện vỏn vẹn trong một bài viết là không thể. Nên chúng tôi chỉ cung cấp, chia sẻ những gì quan trọng, cần thiết để giúp mọi người ôn tập kiến thức, nâng cao thêm ngữ pháp tiếng Anh của mình.ộng từ “have/has/had” và V3/-ed (động từ cột thứ ba trong bảng bất quy tắc).

Nếu đã nắm rõ các quy tắc đơn giản trên, bạn hãy thực hành ngay với một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (English grammar exercises) trong phần thì để học thuộc nhanh công thức.

Hãy làm thử bài test tiếng Anh cơ bản để xác định trình độ hiện tại của bản thân nhé.

Một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Bài tập về Nối hai câu sau thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ

 1. Mary is my best friend. She lives next door.
 2. The man is my neighbor. He owns a dog.
 3. The dress is very beautiful. I bought it yesterday.
 4. The book is interesting. It is about history.
 5. The teacher is strict. She gives a lot of homework.
 6. The house is old. It needs to be repaired.
 7. The student is very smart. He won the competition.
 8. The movie was great. I watched it last night.
 9. The professor is kind. She always helps the students.
 10. The city is beautiful. It is located by the sea.
 11. The restaurant is popular. It serves delicious food.
 12. The car is expensive. It has many features.
 13. The shirt is made of cotton. It is comfortable to wear.
 14. The park is big. It has a playground.
 15. The violin is broken. My brother plays it.
 16. The mountain is high. It is covered with snow.
 17. The flower is beautiful. It has a sweet smell.
 18. The painting is expensive. It was painted by a famous artist.
 19. The computer is fast. It helps me with my work.
 20. The teacher is strict. She expects a lot from her students.

Bài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

1. She is the woman ___ won the Nobel Prize last year.

 • a) who
 • b) which
 • c) whom
 • d) what

2. This is the house ___ we used to live in.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

3. The book ___ cover is torn belongs to John.

 • a) whose
 • b) who
 • c) whom
 • d) which

4. The girl ___ brother is a doctor studies at my school.

 • a) who
 • b) which
 • c) whose
 • d) whom

5. The man ___ sold me the car was very polite.

 • a) who
 • b) which
 • c) whom
 • d) whose

6. Do you know the woman ___ house we visited last week?

 • a) whose
 • b) whom
 • c) which
 • d) who

7. This is the restaurant ___ serves the best pizza in town.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

8. The car ___ I drive to work broke down yesterday.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whose

9. This is the boy ___ sister is a famous actress.

 • a) who
 • b) which
 • c) whose
 • d) whom

10. The city ___ I was born in is located in the north.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whose

11. The teacher ___ taught me English is very knowledgeable.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

12. I have a friend ___ dog is very friendly.

 • a) who
 • b) which
 • c) whose
 • d) whom

13. The girl ___ I saw at the party is my cousin.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

14. Do you know the reason ___ he left early?

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) why

15. The movie ___ we watched last night was very entertaining.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

16. This is the company ___ I applied to for a job.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

17. The man ___ car was stolen reported it to the police.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

18. The reason ___ she gave for being late was not acceptable.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) why

19. The doctor ___ treated me was very kind.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

20. The lake ___ we used to swim in has dried up.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

21. The reason ___ I couldn't attend the meeting was because I was sick.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) why

22. The man ___ umbrella I borrowed was very generous.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whose

23. The school ___ I attended as a child has been demolished.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

24. The person ___ I spoke to on the phone was very helpful.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

25. The reason ___ he gave for not coming was ridiculous.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) why

26. The company ___ he works for is very prestigious.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

27. The car ___ color is red belongs to my friend.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whose

28. The reason ___ she gave for leaving early was understandable.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) why

29. The person ___ I borrowed the money from is my brother.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

30. The movie ___ we watched together won several awards.

 • a) which
 • b) where
 • c) who
 • d) whom

Bài tập chia thì trong tiếng Anh

 1. I’ve got a computer ,but I ….. (not/use) it much.
 2. After Larry ….. (to see) the film on TV, he decided to buy the book.
 3. Have you got an umbrella? It ….. (start) to rain.
 4. We couldn’t afford to keep our car, so we ….. (sell) it.
 5. I … (meet) Tom and Jane at the airport a few weeks ago. They … (go) to Paris and I ….. (go) to Rome. We … (have) a chat while we … (wait) for our flights.
 6. I’d better have a shower. I (not/have)….. one since Thursday.
 7. Before you came, she….. (go) to school.
 8. For several years, his ambition……. (be) to be a pilot.
 9. Mike…… (phone) one hour ago.
 10. Our teacher usually…. (give) us many exercises.
 11. She _____ (study) English every day.
 12. Mark _____ (play) football when it started raining.
 13. They _____ (live) in London for three years before moving to Paris.
 14. I _____ (not see) him yesterday, but I will see him tomorrow.
 15. We _____ (watch) a movie last night.
 16. By the time I arrived, she _____ (already leave).
 17. They _____ (travel) to Japan next month.
 18. He _____ (work) as a teacher before becoming a lawyer.
 19. Jane _____ (cook) dinner while her husband was cleaning the house.
 20. The concert _____ (begin) at 8 p.m. tonight.
 21. I _____ (not eat) sushi before, but I want to try it.
 22. They _____ (play) tennis every Saturday morning.
 23. She _____ (read) a book when the phone rang.
 24. We _____ (visit) Rome two years ago.
 25. The train _____ (arrive) in five minutes.
 26. He _____ (write) a letter when the power went out.
 27. They _____ (stay) at a hotel during their vacation.
 28. I _____ (not finish) my homework yet.
 29. She _____ (dance) beautifully at the party last night.
 30. We _____ (go) to the beach last weekend.

Bài tập tiếng Anh về câu điều kiện

 1. If you (find) _________ a skeleton in the cellar, don’t mention it to anyone.
 2. If I __________ (have) the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.
 3. I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.
 4. If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.
 5. If the weather ___________________(not change), we will reach the top of the mountain.
 6. If she _____________(study) harder, she would pass the exam.
 7. If you _____________(not water) the plants, they will die.
 8. If I _____________(see) him tomorrow, I will tell him the news.
 9. If they _____________(invite) me to the party, I would go.
 10. If it _____________(rain) tomorrow, we will stay indoors.
 11. If she _____________ (have) more time, she would travel the world.
 12. If you _____________(eat) too much, you will feel sick.
 13. If I _____________(win) the lottery, I would buy a house.
 14. If they _____________(practice) more, they would improve their skills.
 15. If it _____________(snow) tonight, we can build a snowman.
 16. If he _____________(arrive) late, we will start the meeting without him.
 17. If she _____________(not study) hard, she will fail the test.
 18. If you _____________(call) me, I will answer the phone.
 19. If they _____________(save) money, they can go on vacation.
 20. If it _____________(be) sunny tomorrow, we can go to the beach.
 21. If he _____________(not hurry), he will miss the bus.
 22. If she _____________(have) a car, she wouldn't have to take the bus.
 23. If you _____________(not wear) a coat, you will be cold outside.
 24. If they _____________(work) together, they can finish the project faster.
 25. If it _____________(be) hot, we can go swimming.

Bài tập tiếng Anh về câu hỏi đuôi

 1. You are going to the party, _____?
 2. She is a student, _____?
 3. They are going to the library, _____?
 4. He is a doctor, _____?
 5. She likes coffee, _____?
 6. They can swim, _____?
 7. You are going to the store, _____?
 8. He is going to the park, _____?
 9. She is going to the movies, _____?
 10. They are going to the beach, _____?
 11. You are going to the concert, _____?
 12. He is going to the game, _____?
 13. She is going to the party, _____?
 14. They are going to the restaurant, _____?
 15. You are going to the museum, _____?
 16. He is going to the zoo, _____?
 17. She is going to the mall, _____?
 18. They are going to the park, _____?
 19. You are going to the beach, _____?
 20. He is going to the movies, _____?

Bài tập tiếng Anh về chuyển câu bị động

 1. My father waters this flower every morning.
 2. The manager didn’t phone the secretary this morning.
 3. He has broken his nose in a football match.
 4. Have you sent the Christmas cards to your family?
 5. They find that the job is not suitable for a girl like her.
 6. This book was written by a famous author.
 7. The cake was baked by my mom.
 8. The car was repaired by the mechanic.
 9. The room is cleaned by the hotel staff every day.
 10. The movie was directed by a renowned filmmaker.
 11. The letter was delivered by the postman.
 12. The house was sold at a high price.
 13. The concert tickets were bought by my friend.
 14. The cake was eaten by the children.
 15. The report will be finished by tomorrow.
 16. The package was sent by express mail.
 17. The problem can be solved with some effort.
 18. The project was completed ahead of schedule.
 19. The decision was made by the committee.
 20. The mistake was discovered by the teacher.
 21. The photo was taken by a professional photographer.
 22. The news was announced on television.
 23. The keys were lost by someone at the party.
 24. The story was written by a talented young writer.
 25. The message was misunderstood by the audience.

Đáp án bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Đáp án bài tập về Nối hai câu sau thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ

 1. Mary, who lives next door, is my best friend.
 2. The man who owns a dog is my neighbor.
 3. The dress I bought yesterday is very beautiful.
 4. The book which is about history is interesting.
 5. The teacher who gives a lot of homework is strict.
 6. The house which needs to be repaired is old.
 7. The student who won the competition is very smart.
 8. The movie I watched last night was great.
 9. The professor who always helps the students is kind.
 10. The city located by the sea is beautiful.
 11. The restaurant that serves delicious food is popular.
 12. The car which has many features is expensive.
 13. The shirt made of cotton is comfortable to wear.
 14. The park that has a playground is big.
 15. The violin my brother plays is broken.
 16. The mountain covered with snow is high.
 17. The flower that has a sweet smell is beautiful.
 18. The painting painted by a famous artist is expensive.
 19. The computer that helps me with my work is fast.
 20. The teacher who expects a lot from her students is strict.

Đáp án bài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

1a; 2b; 3a; 4c; 5a; 6a; 7b; 8a; 9c; 10b; 11c; 12c; 13c; 14d; 15a; 16b; 17c; 18d; 19c; 20b; 21d; 22d; 23b; 24c; 25d; 26c; 23d; 28d; 29c; 30a.

Đáp áp bài tập tiếng Anh về chia thì

1. Don't use16. Had already left2. Saw17. Will travel3. Is starting18. Worked4. Sold19. Was cooking5. Met - went - went - had - were waiting20. Begins6. Haven't had21. haven't eatean7. Had gone22. Play8. Had been23. Was reading9. Phoned24. Visited10. Gives25. Will arrive11. Studies26. Was writing12. Was playing27. Stayed13. Had lived28. Haven't finished14. Didn't see29. Danced15. Watched30. Went

Đáp án bài tập tiếng Anh về câu điều kiện

1. Find14. Practiced2. Had15. Snows3. Would not buy16. Arrives4. Would not make17. Does not study5. Does not change18. Call6. Studied19. Save7. Do not water20. Is8. See21. Does not hurry9. Invite22. Had10. Rains23. Do not wear11. Had24. Work12. Eat25. Is13. Win

Đáp án bài tập tiếng Anh về câu hỏi đuôi

1. aren't you11. are you2. isn't she12. is he3. are they13. is she4. is he14. are they5. doesn't she15. are you6. can they16. is he7. are you17. is she8. is he18. are they9. is she19. are you10. are they20. is he

Đáp án bài tập tiếng Anh về câu bị động

 1. This flower is watered by my father every morning.
 2. The secretary was not phoned by the manager this morning.
 3. His nose was broken in a football match.
 4. Have the Christmas cards been sent to your family?
 5. It is found that the job is not suitable for a girl like her.
 6. This book was written by a famous author.
 7. The cake was baked by my mom.
 8. The car was repaired by the mechanic.
 9. The room is cleaned by the hotel staff every day.
 10. The movie was directed by a renowned filmmaker.
 11. The letter was delivered by the postman.
 12. The house was sold at a high price.
 13. The concert tickets were bought by my friend.
 14. The cake was eaten by the children.
 15. The report will be finished by tomorrow.
 16. The package was sent by express mail.
 17. The problem can be solved with some effort.
 18. The project was completed ahead of schedule.
 19. The decision was made by the committee.
 20. The mistake was discovered by the teacher.
 21. The photo was taken by a professional photographer.
 22. The news was announced on television.
 23. The keys were lost by someone at the party.
 24. The story was written by a talented young writer.
 25. The message was misunderstood by the audience.

Bên cạnh việc làm các bài test, bạn có thể trau dồi ngữ pháp tiếng Anh bằng cách đọc nhiều sách, báo, tiểu thuyết, truyện tiếng Anh, thường xuyên trò chuyện, giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè, thầy cô hay những người bản ngữ, rèn luyện viết những mẫu truyện ngắn, nhật ký, blog, mail, … bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, để nhanh chóng cải thiện tiếng Anh của bản thân một cách hiệu quả, bạn có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh của Trung tâm anh ngữ Wall Street English. Với phương pháp học độc quyền với hiệu quả đã được kiểm chứng trên toàn cầu, chắc chắn bạn sẽ đạt được mục tiêu học tiếng Anh của mình.