Công bố danh sách kiểm toán viên đỗnăm 2023 năm 2024

(sav.gov.vn) - Ngày 02/6/2023, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã ký ban hành Thông báo số 556/TB-KTNN về việc Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức tuyển dụng công chức KTNN năm 2023.

Theo đó, KTNN sẽ tuyển dụng 68 chỉ tiêu công chức cho 15 đơn vị trực thuộc, người dự thi tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, tập trung trở lên thuộc các chuyên ngành theo vị trí tuyển dụng gồm: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng; Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc; Công nghệ thông tin; Luật kinh tế, Luật hành chính; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.

Người dự thi tuyển phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, cụ thể: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Các vị trí tuyển dụng như sau:

Vụ Tổng hợp: 02 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 01 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), công trình thủy lợi, kiến trúc; 01 Luật kinh tế, Luật hành chính; 01 Công nghệ thông tin.

Vụ Pháp chế: 01 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc; 02 Luật kinh tế, Luật hành chính.

Vụ Hợp tác Quốc tế: 01 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.

KTNN chuyên ngành Ib: 02 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc.

KTNN chuyên ngành II: 02 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc; 02 Công nghệ thông tin; 02 Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.

KTNN chuyên ngành III: 03 Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.

KTNN khu vực I: 02 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 01 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc.

KTNN khu vực III: 01 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc; 01 Công nghệ thông tin.

KTNN khu vực IV: 02 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 02 Luật kinh tế, Luật hành chính.

KTNN khu vực V: 01 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 01 Công nghệ thông tin.

KTNN khu vực VI: 02 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 03 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc; 02 Luật kinh tế, Luật hành chính; 02 Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.

KTNN khu vực VIII: 02 Công nghệ thông tin.

KTNN khu vực IX: 03 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.

KTNN khu vực XII: 04 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc.

KTNN khu vực XIII: 04 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng; 03 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), Công trình thủy lợi, Kiến trúc; 01 Luật kinh tế, Luật hành chính; 01 Công nghệ thông tin.

Kết quả thi sẽ xét theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký đơn vị dự tuyển và vị trí dự tuyển (chuyên môn đào tạo).

Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển: Người dự thi tuyển cần có đủ các tiêu chuẩn đối với công chức trong thời kỳ đổi mới được quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII); có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức; đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng vị trí dự tuyển.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 21 tuổi trở lên đến 35 tuổi (tính đến thời điểm thu hồ sơ tuyển dụng); có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Đối với các chỉ tiêu tuyển dụng tại các đơn vị KTNN khu vực V, IX, XIII cần đảm bảo điều kiện: Đăng ký ở ổn định và lâu dài tại các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn kiểm toán của KTNN khu vực trước khi đi học đại học; đối với những người tỉnh ngoài không thường trú tại địa bàn dự tuyển thì phải có xác nhận ở cùng với bố mẹ đẻ, chồng (hoặc vợ), bố mẹ chồng (hoặc bố mẹ vợ) hiện ở ổn định và lâu dài tại tỉnh mà đăng ký dự tuyển.

Trường hợp ở tỉnh ngoài thì phải có trình độ Tiến sĩ hoặc những học sinh phổ thông trung học thi đỗ thủ khoa các Trường đại học công lập hệ chính quy, những học sinh đạt giải trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, Ô-lim-pích; phải có cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại đơn vị dự tuyển ít nhất là 10 năm.

Không thi tuyển đối với người: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đã bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng:

Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; Người dân tộc thiểu số, Sĩ quan quân đội, Sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm Sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch Sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Ưu tiên trong tuyển dụng của KTNN:

Những người có học hàm, học vị (Thạc sĩ, tiến sĩ) và có thêm bằng Đại học thứ hai phù hợp với nhu cầu chuyên môn, vị trí việc làm.

Những người tốt nghiệp Thủ khoa các Trường đại học ở trong nước (hệ chính quy tập trung); sinh viên tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục Đại học ở trong nước (Đại học công lập, hệ chính quy) hoặc loại giỏi trở lên ở nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc Đại học, đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông trở lên; những người có chứng chỉ Kiểm toán viên quốc tế ACCA, CPA; những người đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác 03 năm trở lên phù hợp vị trí việc làm.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ cỡ 21 cm x 32 cm), gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển; Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển trong trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác; Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...); Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).

Bản sao Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm thi:

Vòng I: KTNN tổ chức sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ, sau đó việc thi tuyển công chức KTNN được thực hiện theo 2 vòng thi, vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung với hình thức thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Thời gian thi 60 phút, gồm kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ; hiểu biết về KTNN; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển để đánh giá năng lực.

Phần II: Thời gian thi ngoại ngữ 30 phút với 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

Phần III: Thời gian thi tin học 30 phút với 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết; Thang điểm: 100 điểm. Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Thời gian và địa điểm thi tuyển công chức:

Sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ: 20/7-21/7/2023

Vòng 1: Dự kiến ngày 19/8/2023.

Vòng 2: Dự kiến ngày 30/9/2023.

Thời gian thi cụ thể được đăng tải trên Cổng Thông tin Kiểm toán nhà nước: https://sav.gov.vn từ ngày 06/6/2023 (Xem chi tiết tại đây)