Chủ đề: Gi��

Có 10 bài viết

Top 16 cửa hàng kẹo ngọt Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 16 cửa hàng kẹo ngọt Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 16 cửa hàng kẹo ngọt Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Co.op Mart Lagi 616 ...

Top 20 cửa hàng fxz Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng fxz Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng fxz Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Bảo Châu Elec - Bán dàn loa karaoke, sân khấu, hội ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - đề số 5 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - đề số 5 có lời giải chi tiết

Kinh tế nông nghiệp là kinh tế nền tảng của Đại Việt. Quan điểm dĩ nông vi bản cùng với việc đánh giá thương nhân là những người buôn bán không trung ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - đề số 1 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - đề số 1 có lời giải chi tiết

Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp được thực hiện với mục đích, đánh vào Đà Nẵng sau đó tấn công vào kinh thành Huế buộc triều đình phải đầu ...

Đề bài - bài 12 trang 104 sbt toán 9 tập 1
Đề bài - bài 12 trang 104 sbt toán 9 tập 1

Hai vệ tinh đang bay ở vị trí (A) và (B) cùng cách mặt đất (230km) có nhìn thấy nhau hay không nếu khoảng cách giữa chúng theo đường thẳng là (2200km)? ...

Đề bài - bài 8 trang 87 vở bài tập toán 9 tập 1
Đề bài - bài 8 trang 87 vở bài tập toán 9 tập 1

(begin{array}{l}A{B^2} = BC.BH Rightarrow {3^2} = 5.BH Rightarrow BH = dfrac{9}{5} = 1,8;CH = BC - BH = 5 - dfrac{9}{5} = dfrac{{16}}{5};AH.BC = AC.AB Rightarrow AH.5 = 3.4 Rightarrow ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - đề số 8 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 7 - đề số 8 có lời giải chi tiết

Câu 1 (5,0 điểm). Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương nhà Lý. Đề bài Câu 1 (5,0 điểm). Vẽ sơ ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - đề số 8 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - đề số 8 có lời giải chi tiết

Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - đề số 7 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - đề số 7 có lời giải chi tiết

Sau khi giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng kinh tế trong bối cảnh đầy khó khăn, các nước Đông Nam Á muốn hợp tác, liên kết với nhau để ...

Đề bài - trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 66 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 66 sgk toán 9 tập 1

Ta có(widehat {BAH} + widehat {CAH}=90^0) và (widehat {CAH} + widehat {ACH}=90^0) (do tam giác (AHC) vuông tại (H)) Đề bài Xét hình ...