Mục đích sử dụng đất ont là gì năm 2024

Căn cứ theo Mục 13 Phụ lục số 1 được ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính như sau:

Mục đích sử dụng đất ont là gì năm 2024

Theo đó, đất ONT là đất ở tại nông thôn và đất ODT là đất ở tại đô thị, cả hai loại đất đều thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Mục đích sử dụng đất ont là gì năm 2024

Đất ONT và Đất ODT là gì? Phân biệt đất ONT và đất ODT như thế nào? (Hình từ Internet)

Phân biệt đất ONT và đất ODT như thế nào?

Phân biệt đất ONT và đất ODT được thực hiện như sau:

*Khác nhau:

Đất ONT

Đất ODT

Khái niệm

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Mục đích sử dụng

Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để thực hiện các mục đích sau sao cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cụ thể:

- Xây dựng nhà ở.

- Xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn.

(theo khoản 1 Điều 143 Luật Đất đai 2013)

Đất ở tại đô thị bao gồm đất để thực hiện các mục đích sau sao cho phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như:

- Xây dựng nhà ở.

- Xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị.

(theo khoản 1 Điều 144 Luật Đất đai 2013)

Phân bổ đất

Phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

(theo khoản 3 Điều 143 Luật Đất đai 2013)

Phân bổ đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.

(theo khoản 3 Điều 144 Luật Đất đai 2013)

Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị.

*Giống nhau: Đất ONT và đất ODT đều là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Đối với 02 loại đất này Nhà nước đều có chính sách tạo điều kiện để những người sống ở nông thôn hoặc đô thị có chỗ ở.

Căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở; đồng thời quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Có được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ONT hay đất ODT không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định về phân loại đất như sau:

Phân loại đất
Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:
.....
2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như:

Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
.....
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
.....
2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thông qua các quy định trên, đất ONT và đất ODT là loại đất phi nông nông nghiệp. Cho nên, người sử dụng được chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ONT và đất ODT nếu được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ONT và đất ODT phải đáp ứng các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng và thực hiện nghĩa vụ tài chính như thuế, phí,...theo quy định pháp luật.

Trên sổ đỏ hoặc bản đồ địa chính bạn sẽ bắt gặp một số ký hiệu viết tắt của các loại đất để dễ dàng phân biệt. Vậy đất ONT là gì? Đặc điểm và những quy định sử dụng loại đất này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đất ONT là đất ở nông thôn. Đất ONT là thuật ngữ để chỉ đất ở các vùng nông thôn.

Khái niệm đất ở nông thôn là gì đã được quy định rõ ràng, cụ thể tại Khoản 1, Điều 143 của Luật đất đai năm 2013. Theo đó, đất ở do các cá nhân hoặc hộ gia đình đang sử dụng tại khu vực nông thôn gồm: đất xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, ao, vườn trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thông đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mục đích sử dụng đất ont là gì năm 2024
Tìm hiểu về khái niệm đất ở nông thôn

Tóm lại, có thể hiểu đơn giản đất ONT là đất gì như sau:

 • Đất ở do cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng ở nông thôn
 • Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở hoặc các công trình phục vụ cuộc sống
 • Đất xây ao, vườn, chuồng trại cùng trong thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn.

Mục đích sử dụng đất ONT là gì?

Sau khi đã hiểu ONT là đất gì, chúng ta cần nắm rõ mục đích sử dụng của đất ONT.

Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân phải sử dụng đất ONT phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng điểm dân cư nông thôn khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mục đích sử dụng đất ONT thường thấy là xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình như vườn, ao nhằm phục vụ đời sống.

Đặc điểm của đất ONT

Là đất ở nằm trong khu vực nông thôn dùng để xây dựng nhà ở, bao gồm cả phần đất ao, vườn.

Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất ONT, phải làm hồ sơ xin xét duyệt gửi phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thuế phí, hạn mức sử dụng, điều kiện được phê duyệt phải tuân theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đất ONT và ODT khác nhau như thế nào?

Để tránh nhầm lẫn giữa đất ONT và ODT, bat dong san Homedy sẽ giúp bạn phân biệt những đặc điểm cơ bản giữa 2 loại đất này.

Mục đích sử dụng đất ont là gì năm 2024
Phân biệt đất ở nông thôn và đất ở đô thị

Giống nhau : Đều là đất thổ cư có thời hạn sử dụng lâu dài, được Nhà nước giao theo hạn mức tùy theo quy hoạch sử dụng đất tại địa phương và đều được cấp phép xây dựng khi làm nhà ở.

Khác nhau

Đất ONT (đất ở nông thôn) là đất nằm trong khu vực nông thôn, khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng, phải làm hồ sơ xin xét duyệt gửi phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đất ODT (đất ở đô thị)là đất nằm trong khu đô thị, khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng, cần làm thủ tục đăng ký chuyển đổi theo các quy định của Nhà nước.

Vậy đất ở nông thôn khác đất ở đô thị ở vị trí đất, đất ONT và đất ODT tuy có sự khác nhau cơ bản nhưng lại có nhiều điểm tương đồng nên rất dễ nhầm lẫn.

\>>> TIN LIÊN QUAN: Đất thổ cư là gì? Cách chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư!

Một số quy định về đất ở nông thôn (ONT)

Bên cạnh khái niệm về ký hiệu ONT là đất gì, Luật đất đai năm 2013 còn nêu chi tiết về các quy định sử dụng đất ở nông thôn. Cụ thể trong Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 143 thuộc Bộ luật này:

Thời hạn sử dụng đất ONT

Thời hạn sử dụng đất ONT được xác định tùy theo quy định và định hướng quy hoạch của từng tỉnh, thành phố. Nhưng nhìn chung, vì là đất để ở nên đất ở nông thôn có thời hạn sử dụng lâu dài.

Hạn mức đất ONT

Là diện tích đất ONT tối đa mà cá nhân, hộ gia định được phép sử dụng do được Nhà nước giao, nhận chuyển nhượng hợp pháp từ người khác do khai hoang, nhằm khống chế diện tích đất được phép giao và tránh hiện tượng giao đất một cách tùy tiện với diện tích lớn.

Căn cứ vào tình hình quỹ đất tại địa phương, kết hợp với quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định về hạn mức đất ở nông thôn cho mỗi cá nhân, hộ gia đình để làm nhà ở tại nông thôn.

Quy định diện tích đất ở nông thôn tối thiểu được tách thửa phải phù hợp với điều kiện và tập quán sinh hoạt, sản xuất của địa phương.

Mục đích sử dụng đất ont là gì năm 2024
Quy định về phân bổ đất ở nông thôn là gì

Xin cấp phép xây dựng đất ONT

Một trong những ưu điểm của đất ONT đó là mọi công trình nhà ở nhỏ lẻ đều không cần xin cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, nếu khu đất đó đã được phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng khu chức năng thì sẽ không được phép xây dựng.

Lưu ý, các công trình xây dựng trên đất ONT không được xây dựng quá 7 tầng, nếu xây trên 7 tầng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các câu hỏi liên quan đến đất ở nông thôn (ONT)

Mục đích sử dụng đất ont là gì năm 2024
Các câu hỏi liên quan đến đất ở nông thôn

Sau khi hiểu được đất ONT là loại đất gì và các quy định, chúng ta hãy cùng điểm qua top câu hỏi liên quan đến đất ONT.

Thuế đất ONT được tính như thế nào?

Các đối tượng sử dụng đất ONT phải chịu thuế theo đất phi nông nghiệp được tính như sau

Số tiền thuế phải nộp = Số thuế phát sinh - Số thuế được miễn giảm (nếu có)

Trong đó

Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế x Giá 01 m2 đất x Thuế suất (%)

Thông thường, mức thuế nhà đất ở nông thôn dao động trong khoảng 50.000 - 200.000 đồng/năm tùy theo giá đất địa phương.

Ngoài ra, một số trường hợp không phải đóng thuế đất ONT là :

 • Không sử dụng đất ONT và mục đích kinh doanh mà sử dụng vào mục đích công cộng.
 • Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng.
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
 • Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.
 • Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.

Lưu ý : Các trường hợp trên đều phải có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Quy hoạch đất ở nông thôn?

Quy hoạch đất ở nông thôn là việc sắp xếp, phân bố, khoanh vùng đất ONT để phát triển các công trình công cộng dựa trên cơ sở tiềm năng của đất ONT và nhu cầu sử dụng đối với từng vùng kinh tế và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định.

Đất ONT bị thu hồi có được bồi thường không?

Đất ONT trong trường hợp bị giải tỏa, thu hồi với mục đích xây dựng công trình quốc phòng an ninh… thuộc sở hữu của Nhà nước thì chủ sở hữu phần đất bị thu hồi sẽ được đền bù theo giá đất quy định.

Đất ONT ở nông thôn có phải đất thổ cư không?

Đất ONT là đất ở nông thôn được sử dụng xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống hoặc kết hợp kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp. Như vậy đất ONT chính là đất thổ cư, người sử dụng đất hoàn toàn có thể sử dụng để xây nhà hoặc các công trình khác.

Đất ONT có lên thổ cư được không?

Đất ONT là đất thổ cư nên người sử dụng không cần làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất ONT sang đất thổ cư.

Có thể bạn quan tâm:

 • Kí hiệu LUC là đất gì? Có được chuyển đổi đất LUC lên đất thổ cư không?
 • CLN là đất gì? Thủ tục chuyển đổi đất CLN sang đất ở mới nhất

Đất ở nông thôn có được xây nhà không?

Đất ONT có được xây nhà không? Câu trả lời là có, bởi đây là đất thổ cư. Việc đất ONT được phép xây nhà đã được quy định rõ tại Điểm 2.1, Mục 1. Phụ lục 1 trong Thông tư 28/2014/TT-BTNMT. Theo đó:

 • Đất ở là đất để làm nhà ở và xây dựng các công trình nhằm mục đích phục vụ đời sống con người trên cùng mảnh đất thuộc khu dân cư đó. Bao gồm cả đất ONT (đất ở nông thôn) và đất ODT (Đất ở đô thị)
 • Nếu đất ở kết hợp với mục đích kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp cần thống kê rõ mục đích sử dụng đất: Mục đích chính là để ở và mục đích phụ là kinh doanh và sản xuất phi nông nghiệp.

Đất ở nông thôn được xây mấy tầng?

Theo quy định mới nhất, từ năm 2021 trở đi, xây nhà tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và làm thủ tục hoàn công nhà theo đúng quy định pháp luật.

Nếu xây dưới 7 tầng và nằm trong diện được miễn phép thì không cần xin cơ quan có thẩm quyền.

Có nên mua đất ONT

Với quỹ đất lớn và mức giá hấp dẫn nên những năm gần đây, mua bán đất ở nông thôn đã thu hút nhiều nhà đầu tư. Vậy có nên mua đất ONT hay không?

Đất ONT có mức giá rẻ và có ưu thế về môi trường sống, cảnh quan xung quanh, đây là một nơi lý tưởng để xây dựng nhà cửa, an cư lạc nghiệp hoặc để tích lũy tài sản.

Tuy có tiềm năng lớn nhưng nếu bạn muốn đầu tư đất ONT thì nên cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi thời gian để đất ONT tăng giá và sinh lời khá chậm và có thể tiềm ẩn rủi ro khi nhiều khu vực đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ngoài ra còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng có nhu cầu, do vậy để mua đi bán lại đất ONT trong thời gian ngắn không quá khả quan nếu bạn muốn đầu tư.

Trên đây là giải thích về khái niệm đất ONT là gì, đất ở nông thôn là gì và những quy định xung quanh việc sử dụng đất ở nông thôn. Mỗi người dân nên nắm rõ những kiến thức trên để biết được quyền lợi của mình, cũng như tránh các sai phạm trong việc sử dụng đất. Truy cập Homedy để đón đọc thêm các bài viết liên quan đến quy định đất đai và cập nhật tin tức mới nhất về mua bán nhà đất trên toàn quốc.

Mục đích sử dụng đất ký hiệu ONT là gì?

Đất ONT là ký hiệu viết tắt thể hiện đất thổ cư dành cho mục đích ở tại khu vực nông thôn, được quy định bởi Bộ Tài nguyên & Môi trường và thuộc vào nhóm đất phi nông nghiệp. Loại đất này cho phép chủ sở hữu sử dụng để xây dựng nhà ở, ao, vườn, chuồng trại và các công trình phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Mục đích sử dụng đất ONT BHK là gì?

Đất BHK là ký hiệu của loại đất bằng trồng cây hàng năm khác, là một loại đất nông nghiệp thuộc nhóm đất nông nghiệp. Mục đích sử dụng của đất BHK là trồng các loại cây hàng năm, có thời gian sinh trưởng ngắn, không quá 1 năm.

Mục đích sử dụng đất ODT nghĩa là gì?

Đất ODT được dùng để xây nhà ở (hoặc làm ao, hồ, vườn, cảnh quan,… thuộc cùng một miếng đất với nhà ở) đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Ngoài ra, loại đất này còn có thể dùng để xây dựng những công trình với mục đích phục vụ đời sống tiện nghi cho cư dân.

Mục đích sử dụng đất CLN là gì?

Đất ký hiệu CLN hay đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và có mục đích sử dụng là trồng các loại cây lâu năm.