Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Show

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (0243)8724033, Fax: 38724618

Email: [email protected]

Trường THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Địa chỉ: lô quy hoạch C14-THCS.1 phường Phúc Đồng, Q.Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy

Liên hệ: 02436525886 | Email: [email protected]

 • Bộ 22 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Long

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Tiền Giang

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Sóc Trăng

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Ninh

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Phú Yên

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Ninh Thuận

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nghệ An

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Lâm Đồng

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Kiên Giang

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Dương

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Tháp

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bình Phước

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT An Giang

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024
 • Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp tỉnh năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa

  Đề thi hsg hóa 9 cấp tỉnh 2023 2023 năm 2024