Đầu ba tháng 2023

Ngày bắt đầu của ba tháng được gọi là Recep, Shaban và Ramadan trong thế giới Hồi giáo gây tò mò. Vì vậy, khi nào ba tháng bắt đầu vào năm 2023 theo lịch Gregorian?

Show

Ban Tôn giáo Chủ tịch nước công bố lịch các ngày tôn giáo đặc biệt. Mặc dù thời điểm bắt đầu của ba tháng được công bố là ngày 2 tháng 2 năm 2022, nhưng nó sẽ xảy ra vào đêm Regaib vào Thứ Năm, ngày 3 tháng 2 năm 2022.

KHI NÀO NĂM 2023 BA THÁNG BẮT ĐẦU?

Bắt đầu của quý năm 2023 là Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng.

KHI NÀO 2023 RAMADAN BẮT ĐẦU?

Bắt đầu tháng Ramadan - Thứ Năm, ngày 23 tháng 3

KHI NÀO LÀ ĐÊM QADIR 2023?

Đêm Qadr - Thứ Hai, ngày 17 tháng 4

KHI NÀO LÀ NĂM MỚI HIJRI 2023?

Năm mới Hijri – Thứ Tư, ngày 19 tháng 7

NGÀY RAMADAN NĂM 2023 LÀ KHI NÀO?

Eid-al-Fitr Eve - Thứ Năm, ngày 20 tháng 4

Lễ Ramadan 1. Ngày- 21 tháng 4

Lễ Ramadan 2. Ngày- 22 tháng 4 Thứ bảy

Lễ Ramadan 3. Ngày- 23 tháng 4 Chủ nhật

KHI NÀO LÀ NGÀY HY SINH 2023?

Eid-al-Adha Eve - Thứ ba, ngày 27 tháng 6

Eid-al-Adha 1. Ngày - Thứ Tư, ngày 28 tháng 6

Eid-al-Adha 2. Ngày- 27 tháng 6

Eid-al-Adha 3. Ngày- 27 tháng 6

Eid-al-Adha 4. Ngày- 27 tháng 6

LỊCH CÁC NGÀY TÔN GIÁO 2023

23 THÁNG 1-2023 THỨ HAI ĐẦU BA THÁNG

26 THÁNG 1-2023 THỨ NĂM REGAIB CANDILI

THỨ SÁU 17-THÁNG 2-2023 MIRAC CANDILI

THỨ HAI 06-03-2023 BERAT CANDILI

23 THÁNG 3-2023 THỨ NĂM BẮT ĐẦU NGÀY RAMADAN

17 THÁNG 4-2023 ĐÊM THỨ HAI QADIR

20 THÁNG 4-2023 THỨ NĂM LÀFE

THỨ SÁU, 21 THÁNG 4-2023, NGÀY RAMADAN (1. Ngày)

22 THÁNG 4 -2023 THỨ BẢY NGÀY RAMADAN (2. Ngày)

23 THÁNG 4 -2023 CHỦ NHẬT NGÀY RAMADAN (3. Ngày)

Tin tức Khám phá Ngày bắt đầu và kết thúc ba tháng 2023. Recep, Şaban, Ramadan… Khi nào ba tháng của năm 2023 bắt đầu với lịch Diyanet?

Ngày nhập cảnh. 23. 01. 2023 14. 21 Ngày cập nhật. 26. 01. 2023 03. 30

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của ba tháng đã được xác định theo lịch ngày tôn giáo năm 2023 do Tổng thống phụ trách các vấn đề tôn giáo công bố. Ba tháng linh thiêng, có tầm quan trọng lớn đối với thế giới Hồi giáo, được gọi là tháng Rajab, Shaban và Ramadan. Trong những tháng này, nơi sẽ tràn ngập sự thờ phượng của thế giới Hồi giáo, đèn dầu và Eid al-Fitr cũng sẽ được hiện thực hóa. Chà, khi nào ba tháng bắt đầu, vào ngày nào, còn lại bao nhiêu ngày? Sau khi bắt đầu ba tháng trong những ngày tới, việc đếm ngược cho tháng Ramadan sẽ bắt đầu. Hàng triệu người Hồi giáo sẽ thực hiện việc nhịn ăn cũng sẽ nhận ra ngày lễ vào cuối tháng Ramadan. Vì vậy, khi nào Lễ Ramadan sẽ bắt đầu? Chia sẻ trên facebookChia sẽ trên TwitterChia sẻ trên WhatsappKHI NÀO BA THÁNG BẮT ĐẦU?Theo thông tin trong danh sách ngày tôn giáo Diyanet 2023, ba tháng sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, ngày đầu tiên của tháng Ramadan sẽ được thực hiện và việc ăn chay sẽ bắt đầu. Diyanet, đầu ba tháng, 2023 Tháng Rajab là ngày nào?Diyanet đã công bố chi tiết về thời điểm bắt đầu của ba tháng trong những tuần qua. Vì vậy, khi nào ba tháng bắt đầu?

23. 01. 2023 09. 07 Cập nhật lần cuối. 23. 01. 2023 09. 10

A A

Đăng ký Chia sẻ lên Google Tin tức Chia sẻ lên FlipBoard

Tin tức tiếp tục

Thêm tin tức

Tin tức tiếp tục

Thêm tin tức

Khi bắt đầu ba tháng, việc đếm ngược sẽ bắt đầu cho tháng Ramadan và lần nhịn ăn đầu tiên. Việc thờ cúng sẽ được tổ chức trong ba tháng, được coi là những tháng may mắn cho thế giới Hồi giáo. Vì vậy, khi nào ba tháng sẽ bắt đầu trong năm nay?

KHI NÀO BA THÁNG BẮT ĐẦU?

Theo thông tin trong lịch ngày tôn giáo Diyanet 2023, tháng Rajab sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Ngày này cũng sẽ là ngày bắt đầu của ba tháng. Nhiều buổi cầu nguyện khác nhau sẽ được tổ chức trong các tháng Rajab, Shaban và Ramadan, được gọi là ba tháng. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, ngày đầu tiên của tháng Ramadan sẽ được thực hiện và việc ăn chay sẽ bắt đầu.

KHI NÀO BA THÁNG BẮT ĐẦU NĂM 2023?. Khi nào là bắt đầu ba tháng của lịch Hijri?

KHI NÀO BA THÁNG BẮT ĐẦU NĂM 2023?. Khi nào là bắt đầu ba tháng của lịch Hijri?

Với sự xuất hiện của năm 2023, ngày của các ngày tôn giáo cũng đã được công bố. Việc đếm ngược đã bắt đầu trong ba tháng, có tầm quan trọng lớn đối với người Hồi giáo trên toàn thế giới và được xác định theo lịch Hijri. Tháng Ramadan năm nay, ngày 3 tháng 3. sẽ được thực hiện trong tuần. Vậy khi nào ba tháng bắt đầu?

Tin tức Tin tức Ngày nhập học. Thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 00. 02

Đầu ba tháng 2023

BA THÁNG NÀO BẮT ĐẦU NĂM 2023?. Khi năm mới đến, những ngày tôn giáo của năm 2023 bắt đầu được đặt ra. Người dân thắc mắc khi nào ba tháng sẽ bắt đầu kể từ những ngày tôn giáo, vốn bị lùi lại 11 ngày mỗi năm theo lịch Hijri, được hỏi trên các công cụ tìm kiếm, 'Khi nào thì ba tháng bắt đầu? . Chúng tôi đã biên soạn các chi tiết trong tin tức của chúng tôi.

Đầu ba tháng 2023

KHI NÀO LỊCH HIJRI BA THÁNG BẮT ĐẦU?

Các ngày tôn giáo được xác định theo lịch Hijri được tổ chức hàng năm 11 ngày trước lịch Gregorian. Đầu ba tháng trùng với tháng Giêng năm nay.

Ngày bắt đầu của các quý là Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Regaip Kandili sẽ được thực hiện vào ngày 26 tháng 1, Miraç Kandili vào ngày 27 tháng 2 và Berat Kandili vào ngày 17 tháng 3.

Có bao nhiêu ngày là ăn chay trong ba tháng 2023?

Nhịn ăn Ngày 13 của tháng Rajab. ngày 4 tháng 2 và sau đó là ngày 14. với 15. Ăn chay vào các ngày 5-6 tháng 2 cũng được thể hiện là tích đức. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỰ ĐỊNH 3 THÁNG NHANH CHÓNG? .

Khi nào là tháng Rajab 2023 ăn chay?

Theo thông tin trong danh sách ngày tôn giáo Diyanet 2023, ba tháng sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 , ngày đầu tiên của tháng Ramadan sẽ được thực hiện và việc ăn chay sẽ bắt đầu.

Khi nào là tháng của Rajab trong 2023?

Mùa của lòng thương xót, phước lành và đổi mới tinh thần trong thế giới Hồi giáo, bao gồm Rajab, Shaban và Ramadan, kéo dài ba tháng, bắt đầu bằng tháng Recep vào ngày 23 tháng 1. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 , tháng Recep sẽ kết thúc. Trong ba tháng, tháng của Rajab sẽ được thực hiện đầu tiên. Ngoài ra còn có Regaip và Miraç Kandili trong tháng Recep.

3 tháng phước là tháng mấy?

Mọi người gọi là ba tháng tháng Recep, Shaban và Ramadan là những tháng may mắn.