Bảng danh mục các nhóm hàng hóa dịch vụ ni-xơ năm 2024

(Theo Thoả ước Ni-xơ về Phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu ngày 15.06.1957, được sửa đổi tại Stốckhôm 14.07.1967 và tại Giơnevơ ngày 13.05.1977 và được bổ sung tại Giơnevơ ngày 28.09.1979)

Show

  (Ban hành kèm theo Thông báo số 10147/TB-SHTT ngày 24/11/2017 về việc áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2018)

  HÀNG HÓA

  Nhóm 1.

  Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp;

  Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô;

  Hợp phần chữa cháy và phòng cháy;

  Chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại;

  Chất để thuộc da sống và da động vật;

  Chất dính dùng trong công nghiệp;

  Mát tít và các loại bột nhão bít kín khác;

  Phân ủ, phân chuồng, phân bón;

  Chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp và khoa học.

  CHÚ THÍCH:

  Nhóm 1 chủ yếu gồm các sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học và nông nghiệp, bao gồm các sản phẩm hóa học dùng để chế tạo các sản phẩm thuộc các nhóm khác.

  Nhóm này đặc biệt gồm cả:

  - Giấy nhạy sáng / giấy ảnh;

  - Hợp phần sửa chữa lốp xe;

  - Muối dùng để bảo quản, trừ loại dùng cho thực phẩm;

  - Một số chất phụ gia dùng trong công nghiệp thực phẩm, ví dụ, pectin, lexitin, enzim và chất bảo quản hóa học;

  - Một số chất phụ gia dùng trong sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm, ví dụ, vitamin, chất bảo quản và chất chống oxi hóa;

  - Một số vật liệu lọc, ví dụ, chất khoáng, chất thực vật và vật liệu gốm ở dạng hạt.

  Nhóm này đặc biệt không bao gồm:

  - Nhựa tự nhiên dạng thô (Nhóm 2), nhựa bán thành phẩm (Nhóm 17);

  - Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y (Nhóm 5);

  - Chất diệt nấm, chất diệt cỏ và chế phẩm diệt động vật có hại (Nhóm 5);

  - Chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng (Nhóm 16);

  - Muối dùng để bảo quản thực phẩm (Nhóm 30);

  - Lớp phủ bằng rơm (Nhóm 31);

  Nhóm 2.

  Sơn, véc-ni, sơn mài;

  Chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ;

  Chất nhuộm màu, màu nhuộm;

  Mực để in, đánh dấu và chạm khắc;

  Nhựa tự nhiên dạng thô;

  Kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật.

  CHÚ THÍCH:

  Nhóm 2 chủ yếu gồm các loại sơn, chất nhuộm màu và chế phẩm chống ăn mòn.

  Nhóm này đặc biệt gồm cả:

  - Sơn, véc-ni, sơn mài dùng cho công nghiệp, nghề thủ công và nghệ thuật;

  - Chất pha loãng, chất làm đặc, chất hãm màu và chất làm mau khô dùng cho sơn, vecni và sơn mài;

  - Chất cắn màu dùng cho gỗ và da;

  - Dầu chống rỉ và dầu bảo quản gỗ;

  - Màu nhuộm quần áo;

  - Phẩm màu dùng cho thực phẩm và cho đồ uống.

  Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

  - Nhựa nhân tạo dạng thô (Nhóm 1), nhựa bán thành phẩm (Nhóm 17);

  - Chất cắn màu dùng cho kim loại (Nhóm 1);

  - Lơ dùng để giặt (Nhóm 3);

  - Chất nhuộm màu dùng cho mỹ phẩm (Nhóm 3);

  - Hộp màu (đồ dùng trong trường học) (Nhóm 16);

  - Mực dùng cho mục đích văn phòng (Nhóm 16);

  - Sơn và véc-ni cách điện (Nhóm 17).

  Nhóm 3.

  Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc;

  Chế phẩm đánh răng không chứa thuốc;

  Nước hoa, tinh dầu;

  Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt;

  Chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn.

  CHÚ THÍCH:

  Nhóm 3 chủ yếu gồm các chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, cũng như các chế phẩm làm sạch để sử dụng trong nhà và các không gian khác.

  Nhóm này đặc biệt gồm cả:

  - Chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể;

  - Khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm;

  - Chất khử mùi cho người hoặc động vật;

  - Chế phẩm làm thơm phòng;

  - Miếng dán móng tay nghệ thuật;

  - Sáp đánh bóng;

  - Giấy ráp.

  Nhóm này đặc biệt không bao gồm:

  - Các thành phần dùng trong sản xuất mỹ phẩm, ví dụ, vitamin, chất bảo quản và chất chống oxi hóa (Nhóm 1);