Bài tập thực hành môn thiết kế website năm 2024

Trường Đạ

i h

c Hoa Sen

GV điề

u ph

i: ThS. Ph

m Th

Thanh Tâm Bài t

p Thi

ế

t k

ế

Web Trang 1 | 21

BÀI T

P TU

N 1: T

NG QUAN V

DREAMWEAVER

(D

li

u hình

ảnh đượ

c ch

ứa trong thư mụ

c

Bai tap tuan 1

) 1.

T

o m

ột thư mụ

c m

ới và đặ

t tên là

BTUAN1

2.

Trong Dreamweaver, t

o website m

i v

i tên (Site Name) là

Bài t

p tu

n 1

và lưu trong thư mụ

c (Local Site Folder)

BTTUAN1

đã tạ

o

trên 3.

Thêm m

ột thư mụ

c m

ới vào website, đặ

t tên là

images

.

Trong thư mụ

c d

li

u bài t

p, copy

thư mụ

c

Bai tap tuan 1

v

ào trong thư mụ

c

images

4.

T

o m

t trang web m

ới, đặ

t tên là

baitaptuan1.html

. 5.

M

trang web

ch

ế

độ

Design

6.

Thay đổi tiêu đề

(title) c

a trang web là

Bài t

p tu

n 1

7.

Thêm n

i dung vào trang web

như sau (để

chèn hình: vào menu

Insert > Image

) 8.

L

ần lượ

t xem trang web

ch

ế

độ

:

Code, Split, Live

9.

Xem trang web trên trình duy

t

IExplorer

10.

Thêm trình duy

t

Chrome

vào danh sách các trình duy

  1. Thi

ế

t l

p trình duy

t Chrome là trình duy

t trình (

Primary Browser

),

IExplorer

là trình duy

t ph

(

Secondary Browser)

11.

Nh

n phím

F12

để

xem trang web trên trình duy

t

Chrome

12.

Nh

n phím

Ctrl+F12

để

xem trang web trên trình duy

t

IExplorer

13.

Đổ

i tên trang web là

bttuan1.html

14.

Đổ

i tên website là

Bài t

p Thi

ế

t k

ế

Web