Vấn đề ngành dệt nước anh gặp phải trước khi máy kéo sợi gien-ni ra đời là gì

Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?

Đề bài

Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi, không chỉ giải quyết được nạn "đói sợi" trước đây mà còn dẫn đến tình trạng "thừa sợi", do năng suất tăng lên gấp nhiều lần, sản phẩm làm ra không những đủ đáp ứng nhu cầu mà còn trở nên dư thừa.

- Theo đó, đòi hỏi phải cải tiến máy dệt: 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

Loigiaihay.com

 • Lý thuyết Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

  Lý thuyết Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

 • Vì sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 20 SGK Lịch sử 8

 • Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 20 SGK Lịch sử 8

 • Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 21 SGK Lịch sử 8

 • Quan sát hai lược đồ hình 17, 18, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 8

 • Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  - Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

 • Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

  Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).