Từ ngôn ngữ dịch sang tiếng anh là gì năm 2024

Nhận các bản dịch tiếng Việt từ hàng nghìn các từ vựng và các câu ví dụ tiếng Anh từ Từ Điển Tiếng Anh–Việt Password.

Duyệt Từ điển tiếng Anh–Việt

Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index

Các tính năng tiêu biểu

Định nghĩa ngắn gọn và đơn giản với bản dịch tiếng Việt

Hàng ngàn ví dụ về cách dùng các từ ngữ


Lời cảm ơn

PASSWORD Từ điển Người học tiếng Anh-Việt © 2015 K DICTIONARIES LTD

TỪ ĐIỂN BÁN SONG NGỮ KERNERMAN Dựa trên phương pháp bán song ngữ đối với ngành từ điển học cho người học ngoại ngữ được phát triển bởi Lionel Kernerman.

PASSWORD is a registered trademark of Modulo Éditeur and used with its permission.

Tất cả bản quyền đã được đăng ký. Không được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống truy xuất hoặc truyền tải dưới bất cứ một hình thức hoặc phương tiện nào như điện tử, cơ học, sao chép, thu âm hoặc tương tự, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền. Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để đánh dấu tất cả những từ ngữ mà chúng tôi tin rằng nó thuộc về thương hiệu. Chúng tôi cũng muốn nêu rõ rằng sự xuất hiện của các từ ngữ trong từ điển này, bất kể đã được đánh dấu hay chưa, đều không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình trạng pháp lý của thương hiệu.

Từ của Ngày

UK

Your browser doesn't support HTML5 audio

/ˌpiːˌbiː.ənˈdʒeɪ/

US

Your browser doesn't support HTML5 audio

/ˌpiːˌbiː.ənˈdʒeɪ/

peanut butter (= a soft food made from crushed peanuts) and jam (= a soft sweet food made from fruit and sugar), or a sandwich with these inside. PB&J is short for peanut butter and jelly.

Ngôn ngữ đích là ngôn ngữ mà một tài liệu hoặc thông tin cần được dịch sang hoặc chuyển đổi sang để truyền tải đến khán giả hoặc người sử dụng cuối.

1.

Dịch giả được yêu cầu dịch văn bản sang ngôn ngữ đích là tiếng Việt.

The translator was asked to translate the text into the target language of Vietnamese.

2.

Trong bản dịch Việt - Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ nguồn và tiếng Anh là ngôn ngữ đích.

In a Vietnamese-English translation, Vietnamese is the source language and English is the target language.

Cùng phân biệt source language (ngôn ngữ nguồn) và target language (ngôn ngữ đích) nhé!

- Source language (ngôn ngữ nguồn) là ngôn ngữ ban đầu của văn bản hoặc tài liệu cần dịch. Ví dụ, nếu bạn cần dịch một tài liệu từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, tiếng Pháp sẽ là ngôn ngữ nguồn.

- Target language (ngôn ngữ đích) là ngôn ngữ mà văn bản hoặc tài liệu cần được dịch đến. Ví dụ, nếu bạn cần dịch một tài liệu từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ đích.

{{

displayLoginPopup}}

Cambridge Dictionary +Plus

Tìm hiểu thêm với +Plus

Đăng ký miễn phí và nhận quyền truy cập vào nội dung độc quyền:

Miễn phí các danh sách từ và bài trắc nghiệm từ Cambridge

Các công cụ để tạo các danh sách từ và bài trắc nghiệm của riêng bạn

Các danh sách từ được chia sẻ bởi cộng đồng các người yêu thích từ điển của chúng tôi

Đăng ký bây giờ hoặc Đăng nhập

Cambridge Dictionary +Plus

Tìm hiểu thêm với +Plus

Tạo các danh sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí

Đăng ký bây giờ hoặc Đăng nhập

{{/displayLoginPopup}} {{

displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}}

Ngôn ngữ tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh hay Anh ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/) là một ngôn ngữ Giécmanh Tây thuộc ngữ hệ Ấn-Âu. Dạng thức cổ nhất của ngôn ngữ này được nói bởi những cư dân trên mảnh đất Anh thời sơ kỳ trung cổ.

Ngôn ngữ học tiếng Anh là gì?

Ngôn ngữ học - hay còn được gọi tên tiếng Anh là Linguistics - là lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu nhiều khía cạnh của ngôn ngữ, đồng thời cung cấp cho người học sự hiểu biết về ngữ âm (âm thanh), cú pháp (ngữ pháp) và ngữ nghĩa (nghĩa).

Chuyên ngành ngôn ngữ học tiếng Anh là gì?

Chuyên ngành ngôn ngữ Anh trong tiếng Anh được gọi là English Linguistics and Literature. Chuyên ngành này tập trung vào việc nghiên cứu về cách sử dụng tiếng Anh với các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Ở trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

Một số giới từ chỉ địa điểm thường hay gặp trong tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm: Trong: in, inside.