Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số

Công đoạn 2, chọn số a có 6 cách chọn (vì a ≠ 0 nên a có thể chọn một trong 6 số là 1; 2; 3; 4; 5; 6)

Công đoạn 3, chọn số b có 7 cách chọn(vì b chọn tuỳ ý nên b có thể chọn một trong 7 số là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6)

Tổng kết, số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập từ các số trên là: 4.6.7 = 168 (số).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 10A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Thầy giáo có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh làm lớp trưởng.

Xem đáp án » 28/11/2022 2,081

Câu 2:

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, các chữ số đều lớn hơn 4 và đôi một khác nhau

Xem đáp án » 28/11/2022 681

Câu 3:

Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:

Xem đáp án » 28/11/2022 644

Câu 4:

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10

Xem đáp án » 28/11/2022 389

Câu 5:

Bạn An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn An có bao nhiêu cách chọn.

Xem đáp án » 28/11/2022 280

Câu 6:

Có bao nhiêu số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8.

Xem đáp án » 28/11/2022 255

Câu 7:

Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau. Số cách chọn hai quyển sách khác loại là:

Xem đáp án » 28/11/2022 178

Câu 8:

Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh và 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ đứng xen kẽ:

Xem đáp án » 28/11/2022 148

Câu 9:

Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ các chữ số đã cho là:

Xem đáp án » 28/11/2022 117

Câu 10:

Trong một đội văn nghệ có 6 nam và 8 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một bạn hát đơn ca

Xem đáp án » 28/11/2022 114

Câu 11:

Bạn Dũng có 8 quyển truyện tranh khác nhau và 7 quyển tiểu thuyết khác nhau. Bạn Dũng có bao nhiêu cách chọn ra một quyển sách để đọc vào cuối tuần.

Xem đáp án » 28/11/2022 105

Câu 12:

Cho các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng chữ số 3

Xem đáp án » 28/11/2022 101

Câu 13:

Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và 1 nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.

Xem đáp án » 28/11/2022 83

Câu 14:

Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số đôi một khác nhau từ các số trên.

Xem đáp án » 28/11/2022 83

Xem thêm các câu hỏi khác »

Đề thi liên quan

Xem thêm »

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2. Định lí côsin và định lí sin có đáp án

  1 đề 3113 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (có đáp án)

  1 đề 1170 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ (có đáp án)

  1 đề 1122 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (có đáp án)

  1 đề 1086 lượt thi Thi thử

 • Thi Online Trắc nghiệm Toán 10 CTST Bài 2. Hàm số bậc hai có đáp án

  9 đề 1020 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu có đáp án

  1 đề 955 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Công thức lượng giác (có đáp án)

  1 đề 828 lượt thi Thi thử

 • 80 câu trắc nghiệm Vectơ cơ bản

  4 đề 820 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Toán 10 CTST Bài 2. Hàm số bậc hai có đáp án

  9 đề 794 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Số gần đúng. Sai số (có đáp án)

  1 đề 788 lượt thi Thi thử


Xem thêm »

Hỏi bài

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Tìm điểm M thuộc (d’): x – 2y – 1 = 0 sao cho từ M vẽ được hai tiếp tuyến đến (C) vuông góc với nhau.

  650 29/12/2022 Xem đáp án

 • Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Viết phương trình đường thẳng (d) qua A(3; 2) và tiếp xúc với (C).

  604 29/12/2022 Xem đáp án

 • Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Viết phương trình đường thẳng () song song với (d): 4x – 3y + 3 = 0 và tiếp xúc với (C).

  471 29/12/2022 Xem đáp án

 • Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm (cho giống lúa mới) có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:

  Sản lượng

  20

  21

  22

  23

  24

  Tần số

  5

  8

  11

  10

  6

  Hỏi sản lượng lúa trung bình thu được là bao nhiêu tạ? Tìm khoảng tứ phân vị của dãy số liệu trên.

  607 29/12/2022 Xem đáp án

 • Một bàn dài có hai dãy ghế ngồi đối diện nhau, mỗi dãy gồm 4 ghế. Người ta xếp chỗ ngồi cho 4 học sinh trường A và 4 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi xác suất xếp các học sinh vào hai dãy ghế sao cho bất cứ hai học sinh nào ngồi đối diện nhau khác trường với nhau?

  585 29/12/2022 Xem đáp án

 • Cho elip (E): 9x2 + 36y2 – 144 = 0. Tỉ số \(\frac{c}{a}\) bằng:

  262 29/12/2022 Xem đáp án

 • Điểm nào là tiêu điểm của parabol y2 = 5x?

  171 29/12/2022 Xem đáp án

 • Cho hai điểm F1, F2 cố định có khoảng cách F1F2 = 2c (c > 0) và một số a < c và a > 0. Tập hợp các điểm M sao cho |MF1 – MF2| = 2a được gọi là:

  164 29/12/2022 Xem đáp án

 • Cho đường tròn (C): (x – 2)2 + (y – 2)2 = 9. Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(5; –1) là: