Top 8 phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay 2023

Top 1: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số ... - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?. Dân. cư nước ta hiện nay phân bố. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dân số nước ta?. Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực. Căn cứ vào. Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị loại I của nước ta là. Hiện nay, tỉ suất sinh ở nước ta tương đối thấp là do. TÀI LIỆU VIP VIETJACK Trang chủ Lớp 12 Địa lý Câu hỏi: 20/12/2019 106,392A. Có nhiều dân tộc í
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Có nhiều dân tộc ít người. B. Gia tăng tự nhiên rất cao.Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Có nhiều dân tộc ít người. B. Gia tăng tự nhiên rất cao. ...

Top 2: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số ... - vietjack.me

Tác giả: vietjack.me - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Có nhiều dân tộc ít người. . B. Gia tăng tự nhiên rất cao.. C. Dân tộc Kinh là. đông nhất. . D. Có quy mô dân số lớn.. Đáp án: BGia tăng tự nhiên rất cao là phát biểu không đúng với đặc điểm dân số nước ta hiện nay.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta?. Phát biểu nào sau đây đúng về mật độ dân số nước ta?. Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm phân bố dân cư nước ta?. Trung du và miền núi nước ta có. mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do. Mức gia tăng dân số của nước ta có xu hướng giảm chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân số nước ta?. Tỉ trọng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta hiện. nay đang chuyển dịch theo hướng. Phát biểu nào sau đây đúng với dân cư ở vùng đồng bằng nước ta?. Phát. biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư nước ta?. Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?. Dân số Việt Nam đứng thứ ba Đông Nam Á sau các quốc gia nào sau đây?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? · A. Có nhiều dân tộc ít người. · B. Gia tăng tự nhiên rất cao. · C. Dân tộc Kinh là đông ...Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? · A. Có nhiều dân tộc ít người. · B. Gia tăng tự nhiên rất cao. · C. Dân tộc Kinh là đông ... ...

Top 3: Đặc điểm nào sau đây đúng với dân số nước ta? - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 158 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Đặc điểm nào sau đây đúng với dân số nước ta? A. Phân bố dân cư đồng đều.  B. Dân số còn tăng nhanh. C. Cơ cấu dân số già. D. Ít thành phần dân tộc.Lời giải tham khảo:. Đáp án đúng: BCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiCÂU HỎI KHÁC Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?. Dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2015? hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất côn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng với dân số nước ta? A. Phân bố dân cư đồng đều. B. Dân số còn tăng nhanh. C. Cơ cấu dân số già. D. Ít thành phần dân tộc.Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng với dân số nước ta? A. Phân bố dân cư đồng đều. B. Dân số còn tăng nhanh. C. Cơ cấu dân số già. D. Ít thành phần dân tộc. ...

Top 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số ... - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Có nhiều dân tộc ít người. B.Gia tăng tự nhiên rất cao. C. Dân tộc Kinh là đông nhất. D. Có quy mô dân số lớn.Lời giải tham khảo:Đáp án đúng: BPhát biểu không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay: Gia tăng tự nhiên rất cao.Đáp án BMã câu hỏi: 201652Loại bài: Bài tậpChủ đề : Môn. học: Địa LýCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiCÂU HỎI KHÁC Mùa khô ở miền Bắc nước
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Có nhiều dân tộc ít người. B. Gia tăng tự nhiên rất cao.Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Có nhiều dân tộc ít người. B. Gia tăng tự nhiên rất cao. ...

Top 5: Phát biểu nào sau đây đúng về mật độ dân số nước ta? | SHub Share

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 203 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cập nhật ngày: 27-07-2022Chia sẻ bởi: Nguyễn QuyênPhát biểu nào sau đây đúng về mật độ dân số nước ta?Chủ đề liên quanTỉ. trọng nhóm tuổi từ 60 trở lên ở nước ta có xu hướng tăng là doAtuổi thọ trung bình thấp. Ctỉ lệ gia tăng dân số giảm. Gia tăng dân số trung bình ở nước ta cao nhất vào thời kì nào sau đây?. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư nước ta?ADân số đông, nhiều thành phần dân tộc.BGia tăng dân số giảm, cơ cấu dân số trẻ.CDân cư phân bố đồng đều giữa thành thị và. nông thôn.DCơ cấ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Phát biểu nào sau đây đúng về mật độ dân số nước ta? Ngày càng giảm. Ngày càng tăng. Ít biến động. Mật độ thấp.Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Phát biểu nào sau đây đúng về mật độ dân số nước ta? Ngày càng giảm. Ngày càng tăng. Ít biến động. Mật độ thấp. ...

Top 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện ...

Tác giả: zix.vn - Nhận 185 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? . Câu hỏi này có trong đề thi . . Home. What's new Latest activity. Authors Tài liệu . Đánh giá mới nhất Tìm tài liệu Thi online Blog. Tin tức - Sự kiện Bí kíp học thi. Hướng nghiệp - Du học Trắc nghiệm tính cách Diễn đàn. Bài viết mới Search forums. Đăng nhập Đăng kí Có gì mới?. Tìm kiếmTìm kiếm Chỉ tìm trong tiêu đề By: Tìm nâng cao… Bài viết. mới Search forums Menu Đăng nhập . Đăng kí NavigationInstall the app How
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 6, 2021 · Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Có nhiều dân tộc ít người. B. Gia tăng tự nhiên rất cao.12 thg 6, 2021 · Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Có nhiều dân tộc ít người. B. Gia tăng tự nhiên rất cao. ...

Top 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số của nước ta ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 190 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 [thrive_leads id="512922"] Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số của nước ta hiện. nay? A. Nhiều thành phần dân tộc B. Đông dân. C. Dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ. D. Phân bố dân cư chưa hợp lý. Đáp án. đúng: CLời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:Dân số nước ta tăng nhanh, tuy nhiên hiện nay cơ cấu dân số đang bướ vào thời kì cơ cấu dân số vàng và có xu hướng già hóa (tỉ lệ trẻ em có có xu hướng giảm, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ca
Khớp với kết quả tìm kiếm: => đặc điểm cơ cấu dân số trẻ là không còn phù hợp với dân số nước ta hiện nay. Chọn C. [thrive_leads id="508421"]. Các câu ...=> đặc điểm cơ cấu dân số trẻ là không còn phù hợp với dân số nước ta hiện nay. Chọn C. [thrive_leads id="508421"]. Các câu ... ...

Top 8: ĐỊA 12 - BÀI 16 - ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ | Geography - Quizizz

Tác giả: quizizz.com - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: Suggestions for youBuild your own quizDân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta? Chất lượng lao động cao. Có nhiều việc làm mới.. Nguồn lao động dồi dào. Thu nhập người dân tăng.Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? Có nhiều dân tộc ít người. Gia tăng tự nhiên rất cao.. Dân tộc Kinh là đông nhất. Có quy mô dân số lớn.Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta? Các dân tộc ít người sống tập trung chủ yếu ở đồng bằng. Có
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? answer choices. Có nhiều dân tộc ít người. Gia tăng tự nhiên rất cao.Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? answer choices. Có nhiều dân tộc ít người. Gia tăng tự nhiên rất cao. ...