Top 7 tầm nhìn của đảng đến năm 2045 2023

Top 1: Vì sao Văn kiện Đại hội XIII đặt tầm nhìn đất nước đến năm 2045?

Tác giả: moha.gov.vn - Nhận 214 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là điểm mới của kỳ Đại hội lần này, nhằm vạch một cột mốc quan trọng, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Từ Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã. yêu cầu các Tiểu ban soạn thảo V
Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 4, 2020 · Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII.13 thg 4, 2020 · Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII. ...

Top 2: Tầm nhìn của Đảng qua văn kiện Đại hội XIII

Tác giả: hdll.vn - Nhận 148 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Bối cảnh Đại hội XIII và yêu cầu đặt ra đối với tầm nhìn của Đảng về phát triển đất nướcĐại hội XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước đã qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên. chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-20
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 2, 2021 · Đặc biệt, Đại hội XIII còn đề ra tầm nhìn của Đảng về mục tiêu phát triển đất nước xa hơn, đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà nước ...4 thg 2, 2021 · Đặc biệt, Đại hội XIII còn đề ra tầm nhìn của Đảng về mục tiêu phát triển đất nước xa hơn, đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà nước ... ...

Top 3: Nghị quyết Đại hội XIII xác định 3 mốc mục tiêu đến năm 2045 - VOV

Tác giả: vov.vn - Nhận 184 lượt đánh giá
Tóm tắt: VOV.VN - Với quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định các mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045. Nghị quyết Đại hội XIII xác định 3 mốc mục tiêu đến năm 2045 Thứ Hai, 12:18, 01/02/2021 VOV.VN - Với quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định các mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045.Tại phiên bế mạc Đại hội, sáng 1/2, ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 2, 2021 · Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn ...1 thg 2, 2021 · Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn ... ...

Top 4: Tầm nhìn đến năm 2045: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển văn ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 239 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quan điểm của Bộ Chính trị về việc phát triển TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ra sao?. Tầm nhìn đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển văn hóa ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới?. Nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đời sống nhân dân bao gồm những nội dung gì? Nghe nói sắp tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới có đúng không? - Câu hỏi của anh Trung (Quận 1) Quan điểm của Bộ Chính trị về việc ph
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 1, 2023 · Tầm nhìn đến năm 2045: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển văn hóa ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, ...14 thg 1, 2023 · Tầm nhìn đến năm 2045: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển văn hóa ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, ... ...

Top 5: Văn kiện Đại hội XIII có tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển

Tác giả: huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn - Nhận 235 lượt đánh giá
Tóm tắt: Văn kiện Đại hội XIII có tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển. Văn kiện trình Đại hội XIII nhấn mạnh khát vọng phát triển, đề ra mục tiêu đến 2045, Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao. . Văn kiện Đại hội XIII có tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển Lượt xem: 8964 Văn kiện trình Đại hội XIII nhấn mạnh khát vọng phát triển, đề ra mục tiêu đến 2045, Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao.. PGS.TS Nguyễn Viết Thông (Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương) chia sẻ với
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ tư, về mục tiêu, Đại hội XII chỉ xác định mục tiêu cho 5 năm, lần này chúng ta xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI (năm 2045), khi đó, Việt Nam sẽ trở ...Thứ tư, về mục tiêu, Đại hội XII chỉ xác định mục tiêu cho 5 năm, lần này chúng ta xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI (năm 2045), khi đó, Việt Nam sẽ trở ... ...

Top 6: Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền ...

Tác giả: lyluanchinhtri.vn - Nhận 224 lượt đánh giá
Tóm tắt: (LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045; những bất cập của mô hình quản lý khu vực công, bài viết chỉ ra một số yêu cầu cần đổi mới trong hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, góp phần định hướng lý luận cho các hoạt động quản trị trong thực tiễn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu. phát triển đất nước Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội
Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 1, 2022 · (LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những ...13 thg 1, 2022 · (LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những ... ...

Top 7: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030 ...

Tác giả: dangcongsan.vn - Nhận 209 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thứ bảy, 03/06/2023 08:54 (GMT+7)(ĐCSVN) - Mục tiêu đến năm 2030 thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính; thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong. khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8%-8,5%/năm; GRDP bình
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 giờ trước · Tầm nhìn đến năm 2045 thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, ...16 giờ trước · Tầm nhìn đến năm 2045 thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, ... ...