Top 6 cho mạch điện như hình 4.6 trong đó uab 12 v rv ∞ r1 2 ω r2 4 ω r3 1 ω r4 3 ω hiệu điện thế ucd bằng 2023

Top 1: R2 = R4= 4Ω, R3=3Ω, R1=8Ω, Rv =∞, Uab=12v Tìm số chỉ của vôn ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 308 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏicho mạch diện như hình vẽ Uab12V r1r4r5r74Ω; r28Ω; r35Ω; r67Ω; Vôn kế lí tưởng. hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu?. giúp mk vs!!! r1 r3 r6 r7 r2 r5 r4 M N D F A B VĐọc tiếpcho mạch diện như hình vẽ Uab=12V r1=r4=r5=r7=4Ω; r2=8Ω; r3=5Ω; r6=7Ω; Vôn kế lí tưởng. hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu? giúp mk vs!!!r1r3r6r7r2r5r4MNDFABV. Xem chi tiết Cho mạch điện nhu hình vẽ. R 1 2 Ω ; R 2 3 Ω ;   R 3 5 Ω ;   R 4 4 Ω . Vôn kế có điện trở rất lớn ( R V...Đọc tiếp Xem chi tiết  Cho. mạch điện
Khớp với kết quả tìm kiếm: cho mạch diện như hình vẽ Uab12V r1r4r5r74Ω; r28Ω; r35Ω; r67Ω; ... nhu hình vẽ. R 1 2 Ω ; R 2 3 Ω ; R 3 5 Ω ; R 4 4 Ω . Vôn kế có điện trở rất lớn ( R V..cho mạch diện như hình vẽ Uab12V r1r4r5r74Ω; r28Ω; r35Ω; r67Ω; ... nhu hình vẽ. R 1 2 Ω ; R 2 3 Ω ; R 3 5 Ω ; R 4 4 Ω . Vôn kế có điện trở rất lớn ( R V.. ...

Top 2: R1= 1 Ω, R2= 4 Ω, R3= 1 Ω, R4= 2 Ω, UAB= 12 V. Tính UMN.

Tác giả: moon.vn - Nhận 176 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện một chiều như hình vẽ, trong đó: R1 = 1 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 1 Ω, R4 = 2 Ω, UAB = 12 V. Tính UMN. A. 1,6V. B. 1,8V. C. 1,57V. D. 0,785V. Đáp. án A Điện trở của vôn kế là vô cùng lớn \(\Rightarrow\) mạch điện tương đương với mạch \((R_1 nt R_2)//(R_3 nt R_4)\)\(R_{12} = R_1 + R_2 = 1 + 4 = 5 \Omega.\)\(R_{34} = R_3 + R_4 = 1 + 2 = 3 \Omega.\)\(\Rightarrow I_1 = \dfrac{U}{R_{12}} = \dfrac{12}{5} = 2,4 A.\)\(\Rightarrow U_1 = U_{AM} = I_1R_1 = 2,4.1 = 2,4 V.\)\(I
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính UMN. ? L110205-10.png Cho mạch điện một chiều như hình vẽ, trong đó: R1 = 1 Ω, R ...Tính UMN. ? L110205-10.png Cho mạch điện một chiều như hình vẽ, trong đó: R1 = 1 Ω, R ... ...

Top 3: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = R

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 168 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi hot cùng chủ đề Tất cả Toán học Vật Lý . Hóa học Văn học Lịch sử. Địa lý Sinh học Giáo dục công. dân Tin học Tiếng anh . Công nghệ Khoa học Tự nhiên Lịch sử và Địa lý. Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R. 2 = R3 = R4 = 4 Ω; a) Tìm điện trở tương đương . RAB của mạch.b) Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế trên mỗi điện trởTóm tắtUAB = 12 V; R1 
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = R4 = 4 Ω; a) Tìm điện trở tương đương RAB của mạch.b) Tìm cường độ dòng điện qua ...Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = R4 = 4 Ω; a) Tìm điện trở tương đương RAB của mạch.b) Tìm cường độ dòng điện qua ... ...

Top 4: Cho mạch điện như hình .Biết Uab= 12V, R1=3 ôm, R2 =5,r3=10,r4 ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 113 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án:\(I=2,5A\)Giải thích các bước giải:Mạch điện tương đương: \(({{R}_{1}}nt{{R}_{2}})//({{R}_{3}}nt{{R}_{4}})\)Điện trở mach: \(\begin{align}  & {{R}_{12}}=R{}_{1}+{{R}_{2}}=3+5=8\Omega  \\  & {{R}_{34}}={{R}_{3}}+{{R}_{4}}=10+2=12\Omega  \\ \end{align}\)Hiệu điện thế: \({{U}_{AB}}={{U}_{12}}={{U}_{23}}=12V\)Cường độ dòng điện: \(I={{I}_{12}}+{{I}_{34}}=\dfrac{U}{{{R}_{12}}}+\dfrac{U}{{{R}_{34}}}=\dfrac{12}{8}+\dfrac{12}{12}=2,5A\). Hãy giú
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình .Biết Uab= 12V, R1=3 ôm, R2 =5,r3=10,r4=2 Cường độ dòng điện qua mạch chính bằng câu hỏi 1301796 - hoidap247.com.Bị thiếu: 4.6 đó rv ∞Cho mạch điện như hình .Biết Uab= 12V, R1=3 ôm, R2 =5,r3=10,r4=2 Cường độ dòng điện qua mạch chính bằng câu hỏi 1301796 - hoidap247.com.Bị thiếu: 4.6 đó rv ∞ ...

Top 5: Vật lí 11 - Tính R3 | Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Tác giả: diendan.hocmai.vn - Nhận 126 lượt đánh giá
Tóm tắt: . . #2 . Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3? A. 2Ω B. View attachment 197162 3Ω C. 4Ω D. 5Ω . Khoá $k$ mở nên mạch là $(R_1ntR_3)$ Gọi $R_3=x$ Ta có : $U_V=U_1=\frac{U}{R_1+R_3}.R_1=>2=\frac{12}{1+x}.1=>x=5(\Omega)$ Bạn có thể tham khảo thêm về Tài liệu về kì thi ĐGNL Và cùng ôn tập Kì thi THPTQG 2022 nhé <:. Last edited: 21 Tháng mười hai 2021
Khớp với kết quả tìm kiếm: 21 thg 12, 2021 · Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3? A. 2Ω B. 3Ω C. 4Ω D. 5Ω.Bị thiếu: 4.6 đó ucd bằng21 thg 12, 2021 · Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3? A. 2Ω B. 3Ω C. 4Ω D. 5Ω.Bị thiếu: 4.6 đó ucd bằng ...

Top 6: Cách bài tập Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế hay, chi tiết – Vật Lí ...

Tác giả: mntienminh.edu.vn - Nhận 204 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Phương pháp & Ví dụ Cách Vẽ Lại Mạch Điện Khi Có Khoá K – Vật Lý 11Cách Vẽ Lại Mạch Điện Khi Có Khoá K – Vật Lý 11Cách bài tập Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế hay, chi tiết – Vật Lí lớp 11Cách bài tập Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế hay, chi tiếtVới Cách bài tập Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế hay, chi tiết. Vật Lí lớp 11 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 4, 2023 · Ví dụ 5:Cho mạch điện như hình vẽ: trong đó R1 = 8Ω, R2 = 12Ω, R3 = 3Ω, R5 = 4Ω. R4 là biến trở. Biết UAB = 34V và RV rất lớn. 1. Với R4 = 3Ω.24 thg 4, 2023 · Ví dụ 5:Cho mạch điện như hình vẽ: trong đó R1 = 8Ω, R2 = 12Ω, R3 = 3Ω, R5 = 4Ω. R4 là biến trở. Biết UAB = 34V và RV rất lớn. 1. Với R4 = 3Ω. ...