Top 10 cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a 2023

Top 1: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a ... - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 198 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho hình chóp S.ABC có SA⊥(ABC) và AB⊥BC gọi I là trung điểm BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là. góc nào sau đây?. Cho hình chóp đều S.ABC có. cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a216 tính theo a thể tích V của hình chóp đã cho. Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác. đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính thể tích của (H).. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, cạnh bên SA vuông góc với mặt. đáy, biết AB=4a, SB=6a. Thể tích khối chóp S.ABC là V. Tỷ số a33V có:. Cho một hình chóp đều có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 450. Thể tích khối chóp đó là:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích của khối chóp đã cho? Quảng cáo.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích của khối chóp đã cho? Quảng cáo. ...

Top 2: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho khối chóp S . ABC có đáy là tam giác ABC  cân tại  A, BAC = 120o, AB = a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = a. Thể tích khối chóp đã cho. bằng. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC, J là trung điểm của BM. Mệnh đề nào sau đây. đúng?. Cho khối chóp S.ABC, M là. trung điểm của SA. Tỉ số thể tích VM.ABCVS.ABC bằng. Cho hình chóp S.ABC có  AB= a, BC= a3, ∠ABC. = 600. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là 450  và SA = a62. Thể tích khối chóp S.ABC bằng. Cho tứ diện  ABCD  có AB = 3, AC = 2, AD = 6, BAC = 900, CAD = 1200, BAD = 600 .. Thể tích khối tứ diện ABCD bằng. Biết tứ diện đều ABCD có thể tích bằng 13a3. Xác định AB. . TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Gọi α α là góc giữa mặt bên và mặt đáy, mệnh đề nào dưới đây đúng? ; B. cos · 10 ...Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Gọi α α là góc giữa mặt bên và mặt đáy, mệnh đề nào dưới đây đúng? ; B. cos · 10 ... ...

Top 3: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a ... - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 219 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong mp(ABCD) . Gọi \(O = AC \cap BD.\) Khi đó \(SO \bot \left( {ABCD} \right)\) Trong tam giác ABD vuông tại A. Ta có:\(\begin{array}{l} BD = \sqrt {A{B^2} + A{D^2}}  = \sqrt {{{\left( {2a} \right)}^2} + {{\left( {2a} \right)}^2}}  = 2a\sqrt 2 \\  \Rightarrow BO = \frac{1}{2}BD = a\sqrt 2  \end{array}\) Trong tam giác SOB vuông tại O.. Ta có:\(SO = \sqrt {S{B^2} - B{O^2}}  = \sqrt {{{\left( {3a} \right)}^2} - {{\left( {a\sqrt 2 } \right)}^2}}  =
Khớp với kết quả tìm kiếm: ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích của khối chóp đã cho? A. V ...ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích của khối chóp đã cho? A. V ... ...

Top 4: Cho hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) có cạnh đáy bằng 2a, chiều ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 220 lượt đánh giá
Tóm tắt: Diện tích đáy là: \({{S}_{ABCD}}=A{{B}^{2}}={{\left( 2a \right)}^{2}}=4{{a}^{2}}.\)Gọi O là tâm của ABCD ta có \(SO\bot \left( ABCD \right)\Rightarrow SO=3a,\) thể tích \(V\) của khối chóp đã cho là: \(V=\frac{1}{3}{{S}_{ABCD}}.SO=\frac{1}{3}.4{{a}^{2}}.3a=4{{a}^{3}}.\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: A B C D có cạnh đáy bằng 2a, chiều cao của hình chóp bằng 3a. Tính thể tích V V của khối chóp đã cho.A B C D có cạnh đáy bằng 2a, chiều cao của hình chóp bằng 3a. Tính thể tích V V của khối chóp đã cho. ...

Top 5: [LỜI GIẢI] Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 211 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 [thrive_leads id="512922"] Cho hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\). có cạnh đáy bằng \(2a\), cạnh bên bằng \(3a\). Tính thể tích \(V\) của khối chóp đã cho. A. \(V = \dfrac{{4{a^3}}}{3}.\) B. \(V = 4\sqrt 7 {a^3}.\) C \(V = \dfrac{{4\sqrt 7 {a^3}}}{9}.\) D. \(V = \dfrac{{4\sqrt 7 {a^3}}}{3}.\) Đáp án đúng: DLời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:Gọi \(O = AC \cap BD \Rightarrow SO \bot. \left( {ABCD} \right)\).Khi đó ta có \(AO = \dfrac{{AC}}{2} = \dfrac{{2a\sqr
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có cạnh đáy bằng (2a), cạnh bên bằng (3a). Tính thể tích (V) của khối chóp đã cho.Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có cạnh đáy bằng (2a), cạnh bên bằng (3a). Tính thể tích (V) của khối chóp đã cho. ...

Top 6: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a cạnh bên bằng 2a ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Tinh thể tích V của khối chóp đã cho A. \(V = {{\sqrt 2 {a^3}} \over 6}\) B. \(V = {{\sqrt {11} {a^3}} \over {12}}\) C. \(V = {{\sqrt {14} {a^3}} \over 2}\) . D. \(V = {{\sqrt {14} {a^3}} \over 6}\) Đáp án đúng: DLời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:Gọi O là tâm hình vuông ABCD thì \(SO \bot \left( {ABCD} \right)\), khi đó ta có  \(OB = {{BD} \over. 2} = {{a\sqrt 2 } \over 2}\)Xét tam giác vu
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi. Nhận biết. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Tinh thể tích V ...Bị thiếu: 3a | Phải bao gồm:3aCâu hỏi. Nhận biết. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Tinh thể tích V ...Bị thiếu: 3a | Phải bao gồm:3a ...

Top 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a ... - Olm

Tác giả: olm.vn - Nhận 224 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất. cả Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc. Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích của khối chóp đã cho? A. V...Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích của khối chóp đã cho? A. V... ...

Top 8: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a ... - Olm

Tác giả: olm.vn - Nhận 224 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất. cả Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc. Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho?Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho? ...

Top 9: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng - Moon.vn

Tác giả: moon.vn - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng \(2a\), cạnh bên bằng \(a\sqrt 5 \).Thể tích của khối chóp đã cho bằng A. \(4\sqrt 5 {a^3}\). B. \(4\sqrt 3 {a^3}\). C. \(\dfrac{{4\sqrt 5 {a^3}}}{3}\). D. \(\dfrac{{4\sqrt 3 {a^3}}}{3}\). Đáp án D Chọn. DHình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\)\( \Rightarrow \) đáy \(ABCD\) là hình vuông. Gọi \(O\) là tâm của hình vuông \(ABCD\)\( \Rightarrow SO \bot \left( {ABCD} \right)\)\( \Rightarrow SO \bot OD\). Ta có: \(BD = \sqrt {B{C^2} + C{D^2}} = \sqrt {{{\left( {2a
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $a\sqrt 5 $.Thể tích của khối chóp đã cho bằng. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2 ...Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $a\sqrt 5 $.Thể tích của khối chóp đã cho bằng. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2 ... ...

Top 10: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a ... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 224 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể. tích của khối chóp đã cho?A.  V = 4 7 a 3 3 B.  4 7 a 3 C.  V = 4 7 a 3 9 D.  V = 4 a 3 3 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.. A.  V 4 7 a 3 2 B. V 4 7 a 3 6 C. V...Đọc tiếp Xem chi tiết Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.. A.  V 4 7 a 3
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho. A. V 4 7 a 3 B ...Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho. A. V 4 7 a 3 B ... ...