Top 3 cửa hàng amprin Huyện Nghi Lộc Nghệ An 2022

Bài viết đánh giá Top 3 cửa hàng amprin Huyện Nghi Lộc Nghệ An 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Show

Viettel Quỳ Hợp

30 đánh giá
Địa chỉ: 85GJ+68H,Quỳ Hợp,Nghệ An,Việt Nam
Liên lạc: 02386279178
Website: http://vietteltelecom.vn/

Thái độ nhân viên gây khó chịu cho khách hàng

Dịch vụ tốt. Nhân viên nhiệt tình với khách hàng

Nhân viên dễ gần, nói năng nhẹ nhàng. Hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu

Nhân viên Thân thiện , ổn

Làm việc kiểu đối phó, không ra gì

Tôi làm việc tại đây

Cửa hàng Viettel quỳ hợp

Tốt

AmPrin

Địa chỉ: Dương Nội,Hà Đông,Hà Nội,Việt Nam
Liên lạc: 02822393531

AmPrin

Địa chỉ: 2R28+8CC, Vincom Mega Mall Royal City, Ng. 72 Đ. Nguyễn Trãi,St,Thanh Xuân,Hà Nội 100000, Việt Nam