Top 1 cửa hàng wellness Huyện Hương Trà Thừa Thiên Huế 2022

Có tổng 2 đánh giá về Top 1 cửa hàng wellness Huyện Hương Trà Thừa Thiên Huế 2022

Trung tâm y tế thị xã Hương Trà

2 đánh giá
Địa chỉ: GFHF+F32,Khu vực 6,Hương Trà,Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Liên lạc: 02343557232
Website: http://bvhtra.thuathienhue.gov.vn/

Nơi sơ cấp cứu và điều trị bệnh ban đầu. Các bệnh nặng phải chuyển viện lên tuyến trên. Các thiết bị y tế ở đây chưa có máy móc để xét nghiệm cũng như chuẩn đoán chuyên sâu. Đa số ở đây chỉ chữa các bệnh lý thông thường

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 1 cửa hàng wellness Huyện Hương Trà Thừa Thiên Huế 2022