Toán luyện tập chung lớp 5 trang 128 bài 1

Luyện tập chung tiết 120 – giải bài 1,2,3 trang 128 Toán 5.

Bài 1: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

 1. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
 1. Tính thể tích bể cá đó.
 1. Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)
  Toán luyện tập chung lớp 5 trang 128 bài 1

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

 1. Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (dm3)

 1. Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)

300dm3 = 300l

 1. Số lít nước có trong bể cá là: 300 x 3/4 = 225l

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: a) 230dm3; b) 300l ; c) 225l.


Bài 2: Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương;
 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương;
 1. Thể tích của hình lập phương;

Đáp án: a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

 1. Thể tích hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3


Bài 3 trang 128 Toán 5: Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Toán luyện tập chung lớp 5 trang 128 bài 1

 1. Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?
 1. Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

Giải : Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

 1. Diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.

 1. Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

Giải Toán lớp 5: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo hướng dẫn giải, cùng đáp án của 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 128 để rèn kỹ năng giải bài tập, ngày càng học tốt môn Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 128 được trình bày chi tiết, khoa học còn giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án bài Luyện tập chung của Chương 3 - Hình học cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài 1: a) 23000cm2; b) 300000cm3 ; c) 225000cm3

Bài 2: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3

Bài 3: a) 9 lần; b) 27 lần

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 128

Bài 1

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

 1. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)
 1. Tính thể tích bể cá đó.

Toán luyện tập chung lớp 5 trang 128 bài 1

 1. Mực nước trong bể cao bằng chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).

Đáp án:

Đổi 1m = 100cm

 1. Diện tích đáy của bể cá là:

100 x 50 = 5000 (cm2)

Chu vi đáy của bể cá là:

(100 + 50) x 2 = 300 (cm2)

Diện tích xung quanh của bể cá là:

300 x 60 = 18000 (cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là:

18000 + 5000 = 23000 (cm2)

 1. Thể tích của bể cá là:

100 x 50 x 60 = 300000 (cm3)

 1. Thể tích nước trong bể là:

300000 : 4 x 3 = 225000 (cm3)

Đáp số: a) 23000cm2

 1. 300000cm3
 1. 225000cm3

Bài 2

Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương;
 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương;
 1. Thể tích của hình lập phương

Đáp án:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 = 2,25 (m2)

 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

2,25 x 4 = 9 (m2)

 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

2,25 x 6 = 13,5 (m2)

 1. Thể tích của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2

 1. 13,5m2
 1. 3,375m3

Bài 3

Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh N.

Toán luyện tập chung lớp 5 trang 128 bài 1

 1. Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?
 1. Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N?

Đáp án:

 1. Độ dài cạnh gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên số lần là:

3 x 3 = 9 (lần)

 1. Độ dài cạnh gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương gấp lên số lần là:

3 x 3 x 3 = 27 (lần)

Đáp số: a) 9 lần

 1. 27 lần