Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi

Đề bài

Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 18 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi, không chỉ giải quyết được nạn "đói sợi" trước đây mà còn dẫn đến tình trạng "thừa sợi", do năng suất tăng lên gấp nhiều lần, sản phẩm làm ra không những đủ đáp ứng nhu cầu mà còn trở nên dư thừa.

- Theo đó, đòi hỏi phải cải tiến máy dệt: 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

Loigiaihay.com

 • Lý thuyết Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

 • Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 20 SGK Lịch sử 8

 • Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 20 SGK Lịch sử 8

 • Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 21 SGK Lịch sử 8

 • Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 8

 • - Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

 • Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai [1939 - 1945].

Video liên quan

Với giải Câu hỏi trang 18 sgk Lịch sử lớp 8 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Lịch sử. Mời các bạn đón xem:

 • Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?
 • Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?
 • Vì sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?
 • Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh
 • Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?
 • Quan sát hai lược đồ hình 17, 18, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?
 • Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.
 • Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?
 • Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?
 • Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?).
 • Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1

Câu 2: Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi?


Khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi trên nước Anh thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi phải cải tiến máy dệt (1769) Ác – crai – tơ phát manh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. Năm 1785, Ét – mơn Các – rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh ->năng suất dệt tăng 40 lần so với dệt bằng tay.


Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (P2)

Kim Ngưu

THEO EM, ĐIỀU GÌ XẢY RA TRONG NGÀNH DỆT CỦA NƯỚC ANH KHI MÁY KÉO SỢI GIEN – KI ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI?

Khi máy kéo ợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi pahir cải tiến máy dệt: 1769, Ac-crai-to phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. Năm 1785, Et-mon Cac-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

(Nguồn: trang 18 sgk Lịch Sử 8:)

Trả lời hay

2 Trả lời 21/07/21

 • Đội Trưởng Mỹ

  Khi máy kéo ợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi pahir cải tiến máy dệt: 1769, Ac-crai-to phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. Năm 1785, Et-mon Cac-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

  0 Trả lời 21/07/21

  • Batman

   - Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi, không chỉ giải quyết được nạn "đói sợi" trước đây mà còn dẫn đến tình trạng "thừa sợi", do năng suất tăng lên gấp nhiều lần, sản phẩm làm ra không những đủ đáp ứng nhu cầu mà còn trở nên dư thừa.

   - Theo đó, đòi hỏi phải cải tiến máy dệt: 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

   0 Trả lời 21/07/21

   • Khi máy kéo ợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi pahir cải tiến máy dệt: 1769, Ac-crai-to phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. Năm 1785, Et-mon Cac-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

    Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ?

    Xem đáp án » 15/03/2020 18,049

    Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh.

    Xem đáp án » 15/03/2020 4,450

    - Quan sát hai lược đồ (SGK, trang 22) em hãy nêu những biến đổi ở nước Amh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp.

    Xem đáp án » 15/03/2020 1,080

    Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì ?

    Xem đáp án » 15/03/2020 569

    Vì sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá.

    Xem đáp án » 15/03/2020 521

    Quan sát lược đồ (SGK, trang 23) lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập.

    Xem đáp án » 15/03/2020 488