Chủ đề: tomodachi

Có 1 bài viết

tomodachi là gì - Nghĩa của từ tomodachi
tomodachi là gì - Nghĩa của từ tomodachi

tomodachi có nghĩa là tiếng Nhật có nghĩa "một người bạn" ví dụ watashi no tomodachi kawaii IRU. tomodachi có nghĩa là Sims và Crossing Animal đã có quan hệ ...