So sánh quang hợp nhóm thực vật C3 C4 CAM

M.n giúp mình so sánh giống và khác nhau thực vật C3,C4,CAM

- Giống: *Đều có 3 giai đoạn là giai đoạn cố định CO2 , giai đoạn tái cố định CO2 và giai đoạn tái sinh chất nhận CO2. * Pha sáng ở các nhóm thực vật đều giống nhau : là quá trình ôxi hóa H2O nhờ năng lượng ánh sáng → H+ + e- →ATP, NADPH và giải phóng O2. Gồm các pứ sau : + Phản ứng kích thích chất diệp lục bởi các photon + Phản ứng quang phân li nước nhờ năng lượng hấp thụ từ các photon + Phản ứng quang hóa hình thành ATP và NADPH * Pha tối : + Xét thực vật C3 , C4 và CAM : đều có chu trình Canvin ( chu trình C3 ) - Khác : +)Mỗi con đường thì có các tầng lớp thực vật đại diện khác nhau như : ở con đường C3 đại diện là hầu hết các loài thực vật ; ở con đường C4 đại diện là nhóm các thực vật ưa sáng sống ở các miền nhiệt đới , cận nhiệt đới ( ngô , cao lương, mía...); ở con đường CAM thì đại diện là các cây sống ở khu vực khô hạn , hoang mạc với đặc điểm là thân cây mọng nước ( xương rồng, thanh long..). +) Chất nhận CO2 đầu tiên : = ở con đường C3 chất nhận CO2 đầu tiên là 1 hợp chất đường 5 cacbon ( RiDP_ribulozo- 1,5 - điphotphat) = ở con đường C4 và CAM chất nhận CO2 đầu tiên là 1 hợp chất 3 cacbon PEP ( axit photphoenolpiruvic). +) Sản phẩm ổn định đầu tiên : = ở con đường C3 sản phẩm ổn định đầu tiên là 1 hợp chất 3 cacbon APG . = ở con đường C4 và CAM sản phẩm ổn định đầu tiên là các hợp chất 4 cacbon ( AOA và axit malic/ aspatic). +) Tiến trình :- Về mặt không gian: = ở con đường C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra ở tế bào mô giậu. = ở con đường C4 , giai đoạn cố định CO2 lần đầu diễn ra trong các tế bào mô giậu, giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch = ở con đường CAM cả 2 giai đoạn cố định CO2 đều xảy ra ở tế bào mô giậu - Về mặt thời gian: = ở con đường C3 chu trình Canvin xảy ra vào ban ngày . = ở con đường C4 thì 2 giai đoạn cũng đều xảy ra ban ngày .

= ở con đường CAM thì giai đoạn cố định CO2 lần đầu diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra vào ban ngày lúc khí khổng đóng.

Reactions: toilatot and Ng.Klinh

Moi nguoi chỉ em cách vẽ sơ đồ tư duy bài quang hợp ở thực vật c3,c4, cam. Em cẩm ơn a

Bạn đang đọc: So sánh các nhóm thực vật C3 C4 CAM

  • Phụ trách những học phần thuộc Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương trong những chương trình giảng dạy tại Trường Đại học Duy Tân .Nội dung chính
    • I. Thực vậtC3
    • II. Thực vật C4
    • III. Thực vật CAM
    • Video liên quan

Bài tập chương 2 : So sánh quy trình quang hợp ở những nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Giống nhau: – Trong pha sáng: cơ chế giống nhau – Trong pha tối: + Đều thực hiện chu trình C3 (Canvin) tạo ra AlPG rồi hình thành: @ C6H12O6 –> saccarozo, tinh bột @ Axitamin, protein, lipit + Nguyên liệu của pha tối: CO2, ATP, NADPH * Khác nhau trong pha tối: Bạn kẻ bảng so sánh theo các ý sau: – Môi trường sống: + C3: Khí hậu ôn hòa, cường độ ánh sáng bình thường + C4: 1 số TV nhiệt đới, cận nhiệt đới, cường độ AS mạnh + CAM: TV thân mọng nước vùng khô hạn hoang mạc – Đại diện: + C3: Rêu, cây gỗ lớn… + C4: mía, rau dền, ngô… + CAM: Thanh long, dứa, xương rồng – Chất nhận CO2: + C3: Ribulozo – 1,5 – diphotphat + C4 và CAM: PEP (photphoenolpiruvat) – Sản phẩm đầu tiên: + C3: APG + C4 và CAM: AOA (axit oxaloaxetic) hoặc axit malic. – Tiến trình và thời gian: + C3: 1 giai đoạn là chu trình Canvin diễn ra vào ban ngày + C4: 2 gđ đều diễn ra vào ban ngày. Gđ1: cố định CO2 theo chu trình C4 và gđ 2: tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. + CAM: Gđ 1: cố định CO2 theo CT C4 –> ban đêm và gđ2: tái cố định CO2 theo CT Canvin –> ban ngày. – Không gian: + C3: Diễn ra ở tế bào mô giậu + C4: Gđ 1 ở TB mô giậu, gđ 2 ở TB bao bó mạch + CAM: 2 gđ ở TB mô giậu – Loại lục lạp + C3: 1 loại + C4: 2 loại (ở TB mô giậu và bao bó mạch) + CAM: 1 loại – Năng suất quang hợp: + C3: thấp + C4: cao

+ CAM: cao./.

Câu hỏi : So sánh thực vật C3, C4 và CAM . Trả lời : * Giống nhau ở pha sáng gồm : + Quang lí : Diệp lục hấp thụ nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời => dạng kích thích + Quang phân li nước : Sử dụng nguồn năng lượng mà diệp lục nhận được để phân li nước theo phương trình 2H2 O → 4H + + 4 e – + O2 + Quang hoá : hình thành ATP, NADPH

* Khác nhau

Đặc điểm

Thực vật C3

Thực vật C4

Thực vật CAM

Môi trường sống Khí hậu ôn hòa, cường độ ánh sáng bình thường 1 số TV nhiệt đới, cận nhiệt đới, cường độ AS mạnh TV thân mọng nước vùng khô hạn hoang mạc
Đại diện Lúa, đậu.. Ngô, mía Xương rồng, dứa
Giải phẫu Kranz (có 2 loại lục lạp) Không – Có 1 loại lục lạp ở tế bào mô giậu

– Lá thông thường

Có – Có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu, tế bào bao bó mạch

– Lá thông thường

Không – Có 1 loại lục lạp ở tế bào mô giậu

– Lá mọng nước

Chất nhận CO2đầu tiên RDP PEP PEP
Sản phẩm đầu tiên APG (C3) AOA (C4) AOA (C4)
Enzym cacboxyl hoá RDP-cacboxylase PEP – cacboxylase
RDP-cacboxylase
PEP-cacboxylase
RDP-cacboxylase
Thời gian cố địnhCO2 Ngoài sáng Ngoài sáng Trong tối
Quang hô hấp Cao Rất thấp Rất thấp
Nhiệt độ thích hợp 20 – 30oC 25 – 35oC 30 – 40oC
Ức chế quang hợp bởi O2 Không
Hiệu ứng nhiệt độ cao
lên quang hợp (30-40oC)
Kìm hãm Kích thích Kích thích
Điểm bù CO2 Cao(25 -100 ppm) Thấp (0-10 ppm) Thấp (0-5 ppm)
Điểm bão hoà ánh sáng Thấp: 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần Cao, khó xác định Cao, khó xác định
Năng suất sinh vật học Trung bình đến cao Cao Thấp
Sự thoát hơi nước (Nhu cầu nước) Cao Thấp Rất thấp

Cùng Top lời giải tìm hiểu kĩ hơn về từng loại thực vật để hiểu rõ hơn về câu hỏi trên nhé.

I. Thực vậtC3

– Thực vậtC3phân bố mọi nơi trên toàn cầu, gồm những loài rêu cho đến những loài cây gỗ trong rừng .

1. Pha sáng

– Là pha chuyển hóa nguồn năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn năng lượng của những link hóa học trong ATP và NADPH . – Pha sáng diễn ra ở tilacôit khi có chiếu sáng . – Trong pha sáng, nguồn năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực thi quy trình quang phân li nước, O2được giải phóng làO2của nước . 2H2 O → 4H + + 4 e – + O2

– ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp những hợp chất hữu cơ .

2. Pha tối

– Pha tối ở thực vậtC3diễn ra trong chất nền ( strôma ) của lục lạp . – Pha tối ở thực vậtC3chỉ có một quy trình Canvin, được chia thành 3 quá trình : + Giai đoạn cố địnhCO2 . + Giai đoạn khử APG ( axit phôtphoglixêric ) → AllPG ( aldehit phosphoglixeric ) → tổng hợp nênC6H12O6 → tinh bột, axit amin …

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận bắt đầu là Rib – 1,5 điP ( ribulôzơ – 1,5 điphôtphat ) .

II. Thực vật C4

1. Đại diện

Gồm 1 số ít loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới gió mùa như : mía, rau dền, ngô, cao lương, kê …

2. Chu trình quang hợp ở thực vật C4

Pha tối gồm quy trình quang hợp ở thực vật C4bao gồm : cố định và thắt chặt CO2tạm thời ( quy trình C4 ) và tái cố định và thắt chặt CO2theo quy trình Canvin. Cả hai quy trình đều diễn ra vào ban ngày, nhưng ở 2 loại tế bào khác nhau trên lá . – Giai đoạn cố định và thắt chặt CO2tạm thời diễn ra ở tế bào mô giậu + Chất nhận CO2đầu tiên là 1 hợp chất 3C ( photphoenol pyruvic – PEP ) + Sản phẩm không thay đổi tiên phong là hợp chất 4C ( axit oxaloaxetic – AOA ), sau đó chuyển hóa thành một hợp chất 4C khác là axit malic ( AM ) trước khi chuyển vào tế bào bao bó mạch – Giai đoạn tái cố định và thắt chặt CO2diễn ra ở tế bào bao bó mạch + AM bị phân hủy để giải phóng CO2cung cấp cho quy trình Canvin và hình thành nên hợp chất 3C là axit pyruvic + Axit pyruvic quay lại tế bào mô giậu để tái tạo chất nhận CO2đầu tiên là PEP + Chu trình C3diễn ra như ở thực vật C3

– Thực vật C4ưu việt hơn thực vật C3 : cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, thoát hơi nước thấp hơn. Nhờ vậy, thực vật C4có hiệu suất cao hơn thực vật C3 .

III. Thực vật CAM

1. Một số đặc điểm nhận biết thực vật CAM

+ Loài thực vật chịu hạn có những lá dày với tỷ số diện tích quy hoạnh mặt phẳng nhỏ hơn so với thể tích . Chúng thường có lớp cutin dày để bảo vệ không bị khô héo trước ánh nắng mặt trời nóng bức . Các khí khổng ( lỗ thở ) hoàn toàn có thể đóng và ban ngày hoặc bị chìm xuống thành những hốc lõm ngăn thoát hơi nước . Mộtsố loại sẽrụng lá vào mùa khô ( không phải mùa lạnh ) . Thích hợp sống tại vùng có nhiệt độ cao ( trên 30 độ ) và ít CO2 ( sa mạc, núi đá ) Cây rất dễ bị thối rễ hoặc úng lá nếu tưới nhiều và đất không kịp thoát nước .

Một số loại khác hoàn toàn có thể lưu giữ nước trong những không bào ( xương rồng, lan và dứa, sen đá ) .

2. Cơ chế quang hợp CAM

Thực vật CAM đóng kín những khí khổng trong thời hạn ban ngàynhằm giữ gìn nước bằng cách ngăn cản quy trình thoát-bốc hơi nước. Các khí khổng sẽ đượcmở ra vào thời hạn ban đêmlạnh và ẩm hơn, được cho phép chúng hấp thụCO2 để sử dụng trong quy trình cố định và thắt chặt cacbon ( chuyển hóa chất dinh dưỡng ). Cơ chế CAMcho phép những loài thực vật này hoàn toàn có thể tăng trưởng thông thường trong những điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường mà nếu khác đi thì là quá khô hạn so với sự tăng trưởng của chúng, hay tối thiểu ra là làm cho chúng hoàn toàn có thể chịu đựng được những điều kiện kèm theo cực kỳ khô hạn . – Pha tối ở thực vật CAMgần giống với pha tối ở thực vật C4, điểm độc lạ là về thời hạn :

+ Ở thực vật C4, cả 2 quy trình của pha tối đều diễn ra vào ban ngày .

+ Ở thực vật CAM thì chu trình đầu cố định CO2 tạm thời được thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và chu trình Canvin tái cố định CO2 thực hiện vào ban ngày khi khí khổng đóng.

Xem thêm: Nơi Nào Có ý Chí Nơi Đó Có Con Đường 1 (Tái Bản) | Tiki

Quá trình tổng hợp chất hữu cơ của thực vật CAM được khởi đầu khihợp chất 3 – cacbon là Photphoenolpyruvat được Cacboxylathóa thànhOxaloaxetatvà nó sau đó bị khử để tạo ra Malat. Thực vật CAM tàng trữ những trung gian 4 – cacbonnày cùng những hợp chất hữu cơ đơn thuần khác trong những không bào của chúng. Muối malat thuận tiện bị phá vỡ thànhPyruvatvàCO2, sau đó pyruvat đượcPhotphorylat hóađể tái sinhPhotphoenolpyruvat ( PEP ). Trong thời hạn ban ngày, axít malic bị chuyển ra khỏi những không bào và bị phân tách ra để tạo thành CO2 sao cho nó hoàn toàn có thể đượcenzym RuBisCOsử dụng trong chu trìnhCalvin-Bensontrong chất nền đệm của lục lạp. Bằng cách này nó làm giảm vận tốc thoát – bốc hơi nước trong quy trình trao đổi khí .
Thực vật CAM có năng lực giữ nước rất tốt, cũng như rất hiệu suất cao trong việc sử dụng nitơ. Tuy nhiên, chúng là không hiệu suất cao trong việc hấp thụ CO2, do vậy chúng là những loại cây tăng trưởng chậm khi so sánh với những loài thực vật khác. Ngoài ra, thực vật CAM cũng tránh quang hô hấp. Enzym chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cố định và thắt chặt cacbon trong quy trình Calvin, Rubisco, không hề phân biệt CO2 với ôxy. Kết quả là thực vật sử dụng nguồn năng lượng để phá vỡ những hợp chất cacbon .