quiffe là gì - Nghĩa của từ quiffe

quiffe có nghĩa là

Cắt tóc xấu xa từ những năm 50, được mặc bởi những kẻ sẽ đá vào mông bạn bất cứ ngày nào.Cắt tóc được phát âm: KWI-FF.Một kwee-fffff chỉ là một rắm âm hộ

Thí dụ

Người đàn ông nhìn về anh chàng đó với The Quiff.Tôi cá là anh ấy có thể đá mông tôi.

quiffe có nghĩa là

Được phổ biến chủ yếu bởi những người chơi nhạc rock thập niên 50, một QUIFF về cơ bản là một chân trước dài hơn phần còn lại của một người trên đầu, và thường được chải lên (và lưng), hoặc sang một bên, hoặc được treo trên trán.
Tùy thuộc vào người đeo tóc loại A của gel hoặc dầu mỡ có thể theo thứ tự.Rất phong cách & nam tính.Nếu được thực hiện đúng.

.

Được gọi là 'chuối' trong tiếng Pháp, vì những lý do rõ ràng.

Thí dụ

Người đàn ông nhìn về anh chàng đó với The Quiff.Tôi cá là anh ấy có thể đá mông tôi. Được phổ biến chủ yếu bởi những người chơi nhạc rock thập niên 50, một QUIFF về cơ bản là một chân trước dài hơn phần còn lại của một người trên đầu, và thường được chải lên (và lưng), hoặc sang một bên, hoặc được treo trên trán.
Tùy thuộc vào người đeo tóc loại A của gel hoặc dầu mỡ có thể theo thứ tự.Rất phong cách & nam tính.Nếu được thực hiện đúng.

.

Được gọi là 'chuối' trong tiếng Pháp, vì những lý do rõ ràng. Một vài câu hỏi nổi tiếng:

Elvis Presley

quiffe có nghĩa là

Travolta trong 'Mỡ'

Thí dụ

Người đàn ông nhìn về anh chàng đó với The Quiff.Tôi cá là anh ấy có thể đá mông tôi. Được phổ biến chủ yếu bởi những người chơi nhạc rock thập niên 50, một QUIFF về cơ bản là một chân trước dài hơn phần còn lại của một người trên đầu, và thường được chải lên (và lưng), hoặc sang một bên, hoặc được treo trên trán.
Tùy thuộc vào người đeo tóc loại A của gel hoặc dầu mỡ có thể theo thứ tự.Rất phong cách & nam tính.Nếu được thực hiện đúng.

quiffe có nghĩa là

.

Thí dụ

Người đàn ông nhìn về anh chàng đó với The Quiff.Tôi cá là anh ấy có thể đá mông tôi.

quiffe có nghĩa là

Được phổ biến chủ yếu bởi những người chơi nhạc rock thập niên 50, một QUIFF về cơ bản là một chân trước dài hơn phần còn lại của một người trên đầu, và thường được chải lên (và lưng), hoặc sang một bên, hoặc được treo trên trán.
Tùy thuộc vào người đeo tóc loại A của gel hoặc dầu mỡ có thể theo thứ tự.Rất phong cách & nam tính.Nếu được thực hiện đúng.

Thí dụ

Her pussy let out a quiffe after he pulled his dick out.

quiffe có nghĩa là

.

Thí dụ

OMG she is SUCH a fucking QUIFF!!!!!!!!!

quiffe có nghĩa là

Được gọi là 'chuối' trong tiếng Pháp, vì những lý do rõ ràng.

Thí dụ

Một vài câu hỏi nổi tiếng:

quiffe có nghĩa là

A hairstyle that is a variation on the pompadour, with a flat top and a heap of fringe in front, held together with lots of gel. Elvis wore one. Usually accompanied by sideburns.

Thí dụ

Elvis Presley

quiffe có nghĩa là

a fanny fart from your fanny

Thí dụ

Travolta trong 'Mỡ'

quiffe có nghĩa là

A scottish term for the celebrity Mark McKenzies lack of hair on the frontal side of his head

Thí dụ

Morrissey

Chris Isaak