Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Show

Ngày Nhâm Thìn, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Tây | Hắc thần: Hướng Bắc

Vận xấu: Nguyệt kỵ, Tam nương sát

Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  2

  Tháng 10

  Âm lịch

  18

  Tháng 08

 • Sự kiện diễn ra trong 12 ngày tới

  Ngày Quốc tế bất bạo động

  Thứ Hai: 2/10/2023 (18/08/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Quý Tị, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Tây Bắc

  Vận xấu: Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  4

  Tháng 10

  Âm lịch

  20

  Tháng 08

 • Sự kiện diễn ra trong 14 ngày tới

  Ngày Động vật thế giới

  Thứ Tư: 4/10/2023 (20/08/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Mùi, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam

  Vận xấu: Ngày Dương công kỵ , Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  5

  Tháng 10

  Âm lịch

  21

  Tháng 08

 • Sự kiện diễn ra trong 15 ngày tới

  Ngày Nhà giáo thế giới

  Thứ Năm: 5/10/2023 (21/08/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày Bính Thân, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Đông

  Vận xấu: Ngày Dương công kỵ , Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  9

  Tháng 10

  Âm lịch

  25

  Tháng 08

 • Sự kiện diễn ra trong 19 ngày tới

  Ngày Bưu chính Thế giới

  Thứ Hai: 9/10/2023 (25/08/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Canh Tý, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Tây Nam

  Vận xấu: Ngày Dương công kỵ , Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  10

  Tháng 10

  Âm lịch

  26

  Tháng 08

 • Sự kiện diễn ra trong 20 ngày tới

  Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954)

  Thứ Ba: 10/10/2023 (26/08/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Sửu, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Tây Nam

  Vận xấu: Ngày Dương công kỵ , Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  13

  Tháng 10

  Âm lịch

  29

  Tháng 08

 • Sự kiện diễn ra trong 23 ngày tới

  Ngày Doanh nhân Việt Nam

  Thứ Sáu: 13/10/2023 (29/08/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Giáp Thìn, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Đông Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam

  Vận xấu: Ngày Dương công kỵ , Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  14

  Tháng 10

  Âm lịch

  30

  Tháng 08

 • Sự kiện diễn ra trong 24 ngày tới

  Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

  Thứ Bảy: 14/10/2023 (30/08/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Tị, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam

  Vận xấu: Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  15

  Tháng 10

  Âm lịch

  01

  Tháng 09

 • Sự kiện diễn ra trong 25 ngày tới

  Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

  Chủ Nhật: 15/10/2023 (01/09/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  16

  Tháng 10

  Âm lịch

  02

  Tháng 09

 • Sự kiện diễn ra trong 26 ngày tới

  Ngày Lương thực thế giới

  Thứ Hai: 16/10/2023 (02/09/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Nam | Tài thần: Hướng Đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  17

  Tháng 10

  Âm lịch

  03

  Tháng 09

 • Sự kiện diễn ra trong 27 ngày tới

  Ngày quốc tế xóa nghèo

  Thứ Ba: 17/10/2023 (03/09/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Đông Nam | Tài thần: Hướng Bắc

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  20

  Tháng 10

  Âm lịch

  06

  Tháng 09

 • Sự kiện diễn ra trong 30 ngày tới

  Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930)

  Thứ Sáu: 20/10/2023 (06/09/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Hợi, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Tây Nam | Hắc thần: Hướng Đông Bắc

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  24

  Tháng 10

  Âm lịch

  10

  Tháng 09

 • Sự kiện diễn ra trong 34 ngày tới

  Ngày Liên Hiệp Quốc và Ngày Thông tin về Phát triển thế giới

  Thứ Ba: 24/10/2023 (10/09/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Ất Mão, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Bắc | Tài thần: Hướng Đông Nam | Hắc thần: Hướng Đông

  Vận xấu: Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hắc đạo Chi tiết

 • Dương lịch

  25

  Tháng 10

  Âm lịch

  11

  Tháng 09

 • Sự kiện diễn ra trong 35 ngày tới

  Ngày sinh nhà toán học thiên tài Galo (25.10.1811)

  Thứ Tư: 25/10/2023 (11/09/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

  Hỷ thần: Hướng Tây Nam | Tài thần: Hướng Đông | Hắc thần: Hướng Đông

  Vận xấu: Nguyệt kỵ, Tam nương sát

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết

Chọn ngày tốt

Xem thêm

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2023: Tháng Cô hồn có ngày nào đẹp để tiến hành việc lớn?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Xem ngày tốt xấu tháng 6 năm 2023, chọn thời điểm thích hợp tiến hành đại sự

Sao tốt: Nguyệt Không, Thánh Tâm, Ngũ Phú, Phúc Sinh, Cát Khánh

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2023 giúp đại sự thành công ngoài dự kiến

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Xem ngày tốt xấu tháng 3 năm 2023 để vạn sự như ý, đạt được thành công

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Xem ngày tốt xấu tháng 2 Nhuận năm 2023 giúp khởi sự thuận lợi, gặt hái thành công

Bài viết về lịch âm

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Hướng dẫn xem Lịch vạn niên dễ hiểu nhất, không cần phải xem Thầy cũng tự biết ngày tốt xấu

Biết cách xem Lịch vạn niên, từ nay mỗi người tự xem Ngày tốt xấu, Ngày giờ hoàng đạo hợp mệnh mình mà không cần nhờ các Thầy nữa.

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Sử dụng Lịch vạn niên sao cho đúng? Có thể tin tưởng vào tài liệu nào?

Trong thị trường lịch có nhiều thông tin nhiễu động như hiện nay, việc sử dụng Lịch vạn niên sao cho đúng là câu hỏi được không ít độc giả quan tâm.

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Cơ sở tính toán lịch Việt Nam - Kiến thức hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu

Cơ sở tính toán lịch Việt Nam sẽ giúp độc giả có cái nhìn tổng quát về cách tính ngày, tháng, năm âm lịch cũng như cách tính tháng nhuận.

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Lịch vạn niên qua các thời kỳ lịch sử: Biến động không ngừng cùng những thăng trầm chính trị

Lịch Vạn niên qua các thời kỳ lịch sử biến động, thăng trầm ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về vấn đề này.

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Nguồn gốc, cơ sở hình thành lịch vạn niên - Hé lộ những điều không phải ai cũng biết

Nguồn gốc cơ sở hình thành lịch vạn niên bắt đầu từ đâu không phải ai cũng tường tận. Bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Lịch vạn niên là gì? Có tính năng và ý nghĩa thế nào?

Lịch vạn niên là gì? Có những tính năng nào? Có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của con người? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Âm lịch và Dương lịch được xây dựng dựa trên những cơ sở thiên văn nào?

Cơ sở thiên văn của Lịch là gì? Dựa vào những yếu tố nào mà ngay từ thuở xa xưa, con người đã xác định được số ngày, số tháng trong một năm? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Lịch là gì? Lịch xuất hiện khi nào? Nguồn gốc lịch Việt Nam

Lịch là gì? Lịch ra đời từ khi nào? Trên thế giới có mấy loại lịch chính? Việt Nam đã sử dụng lịch từ bao giờ? Bạn có thể tìm được tất cả câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Cách tính tháng âm lịch ứng với 12 địa chi

Địa chi là kiến thức tử vi cơ bản, được sử dụng khá nhiều trong các lĩnh vực đời sống. Thông qua 12 địa chi ứng đối với 12 tháng trong năm để tính thời gian, tất cả đều tuân theo quy luật, có lý lẽ riêng.

Thông tin về Lịch âm hôm nay

 

Hôm nay ngày bao nhiêu?

 

Hôm nay là ngày 19/09/2023 dương lịch.

 

Âm lịch hôm nay là ngày bao nhiêu?

 

Lịch âm hôm nay là ngày 5 tháng Tám năm 2023, theo lịch Can chi là ngày Canh Thìn tháng Tân Dậu năm Quý Mão

 

 Phân biệt Lịch âm dương, Lịch âm, Lịch dương

 

Thế giới có nhiều loại lịch khác nhau, nhưng hiện nay có 3 loại được sử dụng phổ biến nhất là: lịch dương, lịch âm và lịch âm dương (hoặc có thể gọi tương ứng lần lượt là dương lịch, âm lịch và âm dương lịch).

 

1. Lịch dương

 

- Cơ sở hình thành: Lịch dương được tính dựa theo chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Trong tiếng Hán, Mặt Trời còn được gọi là Thái Dương. Vì thế, dương lịch còn được gọi là lịch Thái Dương (hay Thái Dương lịch).

 

- Hình thức: Loại lịch này chia một năm thành 12 tháng với 365 ngày, cứ mỗi 4 năm thì thêm 1 ngày vào cuối tháng 2 để tạo thành năm nhuận với 366 ngày.

 

- Phạm vi ứng dụng: Lịch dương đang được chính thức ứng dụng ở hầu hết các nước trên thế giới, chủ yếu là các nước phương Tây.

 

2. Lịch âm

 

- Cơ sở hình thành: Lịch âm được tính theo chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Mặt Trăng tiếng Hán còn gọi là Thái Âm, vì thế và âm lịch còn có tên gọi khác là Thái Âm lịch (hay lịch Thái Âm). Tuy nhiên, lịch âm thuần túy nhất trên thực tế chỉ có lịch Hồi giáo.

 

- Hình thức: Người ta quy ra 1 tháng đủ sẽ có 30 ngày, còn tháng âm nào thiếu chỉ có 29 ngày. Tính ra, đối với năm âm lịch sẽ chỉ có 12 lần trăng tròn khuyết, tương ứng với một năm sẽ có 354 hoặc 355 ngày.

 

- Phạm vi ứng dụng: Thời cổ đại, Trung Quốc và Ai Cập là hai nước đầu tiên sử dụng loại lịch này. Hiện nay, chỉ có đạo hồi là sử dụng lịch âm thuần túy.

 

3. Lịch âm dương

 

- Cơ sở hình thành: Âm dương lịch được tính căn cứ theo cả chuyển động của Mặt Trăng và chuyển động biểu kiến của Mặt Trời, tức nó bao gồm cả lịch âm và lịch dương.

 

- Hình thức: Về thực chất, cách tính loại âm dương lịch này là nhờ vào sự kết hợp của âm lịch thuần túy với thời điểm xảy ra tiết khí được tính theo dương lịch.

 

Công dụng của loại lịch này là để tính các ngày rằm, mùng 1, các lễ hội trọng đại trong 1 năm, đồng thời để xem ngày tốt xấu tiến hành việc lớn như: xây nhà, động thổ, khai trương, cưới hỏi, xuất hành…

 

- Phạm vi ứng dụng: Một số nước trên thế giới đang sử dụng loại lịch này bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Triều tiên… (chủ yếu ở các quốc gia và khu vực chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa).

 

Tra cứu lịch âm dương ở đâu chuẩn nhất?

 

Xem lịch âm chọn ngày lành tháng tốt từ xa xưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu của dân tộc Việt Nam nói riêng và các nước phương Đông nói chung. Cho đến ngày nay nó vẫn được coi trọng và giữ gìn, thậm chí được nâng tầm cao mới với công nghệ 4.0 hiện đại.

 

Với sự phát triển của công nghệ, trên thị trường hiện nay có rất nhiều các công cụ, tra cứu tiện ích lịch âm dương. Tuy nhiên, Lịch ngày TỐT được coi là lịch điện tử phổ biến và uy tín hàng đầu của người Việt hiện nay, giúp ích cho người dùng thuận tiện tra cứu miễn phí các thông tin về lịch âm dương, lịch vạn niên, xem ngày tốt xấu,… cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

 

Các từ khoá mọi người hay tìm kiếm về lịch âm hôm nay:

 

Âm lịch hôm nay, ngày âm hôm nay, âm lịch, hôm nay bao nhiêu âm, hôm nay ngày mấy âm, lịch hôm nay, âm hôm nay bao nhiêu, lịch âm lịch, hôm nay là ngày mấy âm, am lichvn, lịch âm ngày mai... là những từ khoá mà nhiều người dùng tìm kiếm.

 

Hi vọng với những thông tin chi tiết ở trên, Lịch ngày TỐT sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Chúc các bạn một ngày Vạn sự An lành.

 

Những câu hỏi thường gặp về Lịch Vạn Niên, Lịch âm dương

Lịch là gì?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Trả lời:

Theo Wikipedia, Lịch là một hệ thống để đặt tên cho các chu kỳ thời gian, thông thường là theo các ngày. Theo nhà sử học nổi tiếng người Việt Nam, ông Phạm Trọng Biên(2002 - ?) cho rằng ngày đầu tiên được tính trong lịch là ngày 01/01/0001.

Từ Lịch tiếng Anh là gì?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Trả lời:

Từ Lịch trong tiếng Anh là Calendar, vốn bắt nguồn từ chữ “Calendae” (Kalendae) trong tiếng Latin.

Loại lịch nào phổ biến nhất hiện nay?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Trả lời:

Trên thế giới có rất nhiều các loại lịch khác nhau, nhưng được biết đến và sử dụng phổ biến nhất hiện nay là dương lịch, âm lịch, âm dương lịch.

Âm lịch tính như thế nào?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Trả lời:

Lịch âm được tính theo chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Mặt Trăng tiếng Hán còn gọi là Thái Âm, vì thế và âm lịch còn có tên gọi khác là Thái Âm lịch (hay lịch Thái Âm). Tuy nhiên, lịch âm thuần túy nhất trên thực tế chỉ có lịch Hồi giáo.

Dương lịch tính như thế nào?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Trả lời:

Dương Lịch được tính dựa theo chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Trong tiếng Hán, Mặt Trời còn được gọi là Thái Dương. Vì thế, dương lịch còn được gọi là lịch Thái Dương (hay Thái Dương lịch).

Âm dương lịch tính như thế nào?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Trả lời:

Âm dương lịch được tính căn cứ theo cả chuyển động của Mặt Trăng và chuyển động biểu kiến của Mặt Trời, tức nó bao gồm cả lịch âm và lịch dương.

Lịch vạn niên là gì?

Ngày 29 tháng 12 âm là ngày bao nhiêu dương

Trả lời:

Lịch vạn niên là cuốn lịch dùng cho nhiều năm, được soạn theo chu kì ngày tháng năm, dựa theo thuyết âm dương ngũ hành, quy luật tương sinh tương khắc, kết hợp với thập can, thập nhị chi, cửu cung, bát quái và các cơ sở khác của khoa học cổ đại Phương Đông…

29 tháng 12 âm lịch là ngày bao nhiêu dương lịch?

Ngày 29 tháng 12 năm 2021 dương lịch là Thứ Tư, lịch âm là ngày 26 tháng 11 năm 2021 tức ngày Tân Hợi tháng Canh Tý năm Tân Sửu. Ngày 29/12/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, san đường. Xem chi tiết thông tin bên dưới.

Ngày 29 12 dương lịch là ngày gì?

Ngày Toàn quốc kháng chiến – 29/12.

29 tháng 12 năm 2023 là bao nhiêu âm?

CHI TIẾT ÂM DƯƠNG LỊCH NGÀY 29.

29 5 2023 âm lịch là ngày mấy dương lịch?

Thông tin cơ bản ngày 29/5/2023 âm lịch Ngày 16/7/2023 dương lịch (29/5/2023 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc.