Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 144 m chiều rộng bằng 1/4 chiều dài tính chu vi khu đất đó

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 140:2=70(m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 70:7×4=40(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:70 - 40=30(m)

Diện tích khu đất đó là: 40×30=1200(m2)

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Những câu hỏi liên quan

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Những câu hỏi liên quan

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.