Khối 6 của một trường có 290 học sinh

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Video Giải Bài 2.12 trang 37 SGK Toán lớp 6 - sách Kết nối tri thức - Cô Hoàng Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

Bài 2.12 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Khối lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô chia nhóm được như vậy không?

Quảng cáo

Lời giải:

Tổng các chữ số của số 290 là 2 + 9 + 0 =11 không chia hết cho 9 nên 290 không chia hết cho 9. Do đó mà cô không thể chia đều 290 học sinh đi dã ngoại thành 9 nhóm.

Vậy không thể chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Số 230 có chia hết cho 2 và chia hết cho 5 không ....

 • Hoạt động 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Vận dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy cho biết. Thay dấu * bởi chữ số ....

 • Luyện tập 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 ....

 • Hoạt động 3 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 27; 82; 195; 234. Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm ....

 • Hoạt động 4 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 27; 82; 195; 234. Tính tổng các chữ số của mỗi số ....

 • Luyện tập 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Thay dấu * bởi một chữ số để được số chia hết cho 9 ....

 • Vận dụng trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Trên một bờ đất dài 108m, một bác nông dân có kế hoạch trồng một số cây dừa ....

 • Hoạt động 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 42; 80; 191; 234. Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm ....

 • Hoạt động 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 42; 80; 191; 234. Tính tổng các chữ số của mỗi số ....

 • Luyện tập 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Thay dấu * bằng một chữ số để số 12*5 chia hết cho 3 ....

 • Thử thách nhỏ trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Hà cần tìm đường đến siêu thị. Biết rằng Hà chỉ có thể đi qua ....

 • Bài 2.10 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5? 324; 248; 2020 ; 2025 ....

 • Bài 2.11 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9. 450; 123 ....

 • Bài 2.13 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội ....

 • Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Thay dấu * bởi một chữ số để số 345* để a) chia hết cho 2 b) chia hết cho 3 ....

 • Bài 2.15 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Dùng 3 chữ số 3, 0, 4 hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau ....

 • Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Từ các chữ số 5, 0, 4, 2 viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho ....

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Lời giải: Tổng các chữ số của số 290 là 2 + 9 + 0 =11 không chia hết cho 9 nên 290 không chia hết cho 9. Do đó mà cô không thể chia đều 290 học sinh đi dã ngoại thành 9 nhóm. Vậy không thể chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài 2.11 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025.

Xem đáp án » 23/11/2021 119

Bài 2.10 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5? 

324; 248; 2 020; 2025.

Xem đáp án » 18/11/2021 109

Vận dụng trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Trên một bờ đất dài 108m, một bác nông dân có kế hoạch trồng một số cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9m và luôn có cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi bác nông dân có trồng được như vậy không? Nếu được, bác cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

Xem đáp án » 18/11/2021 107

Thử thách nhỏ trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Bạn Hà cần tìm đường đến siêu thị. Biết rằng Hà chỉ có thể đi qua ô có chứa số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 và mỗi ô chỉ đi qua một lần. Em hãy giúp Hà đến được siêu thị nhé.

Xem đáp án » 18/11/2021 99

Luyện tập 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Thay dấu * bằng một chữ số để số 

 chia hết cho 3.

Xem đáp án » 18/11/2021 91

Hoạt động 1 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Số 230 có chia hết cho 2 và chia hết cho 5 không?

Xem đáp án » 18/11/2021 81

Bài 2.15 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Dùng 3 chữ số 3, 0, 4 hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và thỏa mãn một trong hai điều kiện:

a) Các số đó chia hết cho 2

b) Các số đó chia hết cho 5

Xem đáp án » 23/11/2021 76

Luyện tập 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

(1) Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không.

a) 1 954 + 1 975           b) 2 020 – 938

(2) Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 không.

a) 1 945 + 2 020           b) 1 954 – 1 930

Xem đáp án » 18/11/2021 76

Luyện tập 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Thay dấu * bởi một chữ số để được số 

chia hết cho 9.

Xem đáp án » 18/11/2021 71

Bài 2.13 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không đủ 9 học sinh hay không?

Xem đáp án » 23/11/2021 62

Hoạt động 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Xét 

(* là chữ số tận cùng của n). Ta viết  

Vận dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy cho biết:

a) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2?

b) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5?

Xem đáp án » 18/11/2021 59

Hoạt động 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Cho các số 42; 80; 191; 234.

Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 3 và nhóm các số không chia hết cho 3.

Xem đáp án » 18/11/2021 59

Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Thay dấu * bởi một chữ số để số 

:

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 3

c) Chia hết cho 5

d) Chia hết cho 9.

Xem đáp án » 23/11/2021 58

Hoạt động 3 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Cho các số 27; 82; 195; 234.

Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 9 và nhóm các số không chia hết cho 9.

Xem đáp án » 18/11/2021 50

Hoạt động 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Cho các số 42; 80; 191; 234.

Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 3 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Xem đáp án » 18/11/2021 42