Khi nào họ bắt đầu các lớp học tại UBA 2023?

Ngày tương ứng với việc đăng ký trước, đăng ký và bắt đầu các giai đoạn khóa học khác nhau được trình bày chi tiết dưới đây. Thời lượng của các khóa học, số lượng lớp học và thời lượng của mỗi khóa học cũng được trình bày chi tiết.

Chi tiết khóa học Tháng 3 năm 2023 QUÝ I Mỗi. 4Loại khóa họcNgày họcThời lượng khóa họcGiờ họcThông thườngThứ HaiThứ Hai 27/3 đến Thứ Hai 17/7 (15 lớp x 3 giờ)Thông thườngThứ BaThứ Ba 28/3 đến Thứ Ba 11/7 (15 lớp x 3 giờ)Thường xuyên Thứ Tư Thứ Tư 29/3 đến Thứ Tư 5/7( 15 lớp x 3 h)Thông thường Thứ năm Thứ năm 30/3 đến Thứ năm 20/7 (15 lớp x 3 h)Thông thường Thứ sáu Thứ sáu 31/3 đến Thứ sáu 21/7 (15 lớp x 3 h)Thông thường Thứ bảy Thứ bảy 1/4 đến Thứ bảy 29/7 (15 lớp x 3 h) (SA 27/5 không có lớp)Thông thườngThứ Hai và Thứ TưThứ Hai 27/3 đến Thứ Tư 12/7 (30 lớp x 1,5 h)Thông thườngThứ Ba và Thứ NămThứ Ba 28/3 đến Thứ Ba 18/7 (30 lớp x 1,5 h)Học kỳ Thứ Ba và Thứ Năm Thứ Ba 28/3 đến Thứ Năm 22/6 (23 lớp x 2 h) Học kỳ thứ Tư và Thứ Sáu Thứ Tư 29/3 đến Thứ Tư 21/6 (23 lớp x 2 h) Chuyên sâu Thứ Hai và Thứ Tư Thứ Hai 27/3 đến Thứ Tư 17/5 (15 lớp x 3 h) Chuyên sâu Thứ Ba và Thứ Năm Thứ Ba 28/3 đến Thứ Năm 18/5 (15 lớp x 3 h) Chuyên sâu Thứ Hai và Thứ Năm Thứ Hai 27/3 đến Thứ Hai 22/5 (15 lớp x 3 h) Chuyên sâu Thứ Ba và Thứ Sáu Thứ Ba 28/3 đến Thứ Sáu 19/5 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâu Thứ Tư và Thứ SáuThứ Tư 29/3 đến Thứ Sáu 19/5 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâu. Thứ hai, thứ Tư và thứ Sáu. Thứ Hai 27/3 đến Thứ Hai 22 (23 lớp x 2h)

Chi tiết về các khóa học hàng quý mùa thu năm 2023. Mỗi. 44Loại khóa họcNgày họcThời lượng của khóa họcGiờ họcHọc kỳ họcThứ ba và thứ nămThứ năm ngày 5 tháng 4 đến Thứ năm ngày 27/7 (23 lớp x 2 giờ)Học kỳ ba kỳ Thứ tư và Thứ sáuThứ tư ngày 5 tháng 3 đến Thứ sáu ngày 21/7 (23 lớp x 2 giờ)

Khóa học chuyên sâu mùa thu 2023. Mỗi. 5Loại khóa họcNgày họcThời lượng khóa họcGiờ họcChuyên sâuThứ Hai và Thứ TưThứ Hai 5/6 đến Thứ Tư 26/7 (15 lớp x 3 giờ)Chuyên sâuThứ Ba và Thứ NămThứ Ba 6/6 đến Thứ Năm 27/7 (15 lớp x 3 giờ)Chuyên sâuThứ Hai và Thứ NămThứ Hai 5/6 đến Thứ Năm 27/7 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâu Thứ Ba và Thứ Sáu Thứ Ba 6/6 đến Thứ Sáu 28/7 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâu Thứ Tư và Thứ SáuThứ Tư 6/7 đến Thứ Tư 26/7 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâuThứ Hai, Thứ Tư và Thứ SáuThứ Hai ngày 6 tháng 5 đến Thứ Sáu ngày 28 tháng 7 (23 lớp x 2 giờ)

  • Câu lạc bộ đàm thoại
  • Đăng ký từ ngày 24/4 đến ngày 13/5
  • Khai giảng năm học. 15/5

Khu nghỉ đông 2023. Mỗi. 55Loại khóa họcNgày họcThời lượng khóa họcGiờ học Hàng quý Thứ ba và Thứ năm Thứ ba 4/7 đến Thứ ba 19/9 (23 lớp x 2 giờ) Hàng quý Thứ tư và Thứ sáuThứ tư 7/5 đến Thứ tư 20/9 (23 lớp x 2 giờ)

QUÝ II NĂM 2023. Mỗi. 6Loại khóa họcNgày họcThời lượng khóa họcGiờ họcThông thườngThứ HaiThứ Hai 28/8 đến Thứ Hai 18/12 (15 lớp x 3 giờ)Thông thườngThứ BaThứ Ba 22/8 đến Thứ Ba 28/11 (15 lớp x 3 giờ)Thông thườngThứ TưThứ Tư 23/8 đến Thứ Tư 29/11( 15 lớp x 3 h)Thông thường Thứ năm Thứ năm 24/8 đến Thứ năm 7/12 (15 lớp x 3 h)Thông thường Thứ sáu Thứ sáu 25/8 đến Thứ sáu 15/12 (15 lớp x 3 h)Thông thường Thứ bảy Thứ bảy 26/8 đến Thứ bảy 9/12 (15 lớp x 3 h) (SA 14/10 không có lớp)Thông thườngThứ Hai và Thứ TưThứ Tư 23/8 đến Thứ Hai 11/12 (30 lớp x 1,5 h)Thông thườngThứ Ba và Thứ NămThứ Ba 22/8 đến Thứ Ba 5/12 (30 lớp x 1,5 h)Học kỳ Thứ Ba và Thứ Năm Thứ Ba 22/8 đến Thứ Năm 9/11 (23 lớp x 2 giờ) Học kỳ thứ Tư và Thứ Sáu Thứ Tư 23/8 đến Thứ Sáu 10/11 (23 lớp x 2 giờ) Chuyên sâu Thứ Hai và Thứ Tư Thứ Tư 23/8 đến Thứ Tư 10/11 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâuThứ Ba và Thứ NămThứ Ba 22/8 đến Thứ Năm 12/10 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâu Thứ Hai và Thứ NămThứ Năm 24/8 đến Thứ Năm 19/10 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâuThứ Ba và Thứ SáuThứ Ba 22/8 đến Thứ Ba 10/10 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâu Thứ Tư và Thứ SáuThứ Tư 23/8 đến Thứ Tư 11/10 (15 lớp x 3 h)Chuyên sâu Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ SáuThứ Tư 23/8 đến Thứ Tư 18/10 (23 lớp x 2 h)

Câu lạc bộ trò chuyện bắt đầu. Thứ hai ngày 10/2 (Đăng ký từ 13/9 đến 30/9)

Quý mùa xuân 2023. Mỗi. 66Loại khóa họcNgày họcThời lượng của khóa họcGiờ họcHàng quýThứ ba và Thứ nămThứ năm 28/9 đến Thứ ba ngày 12/12 (22 lớp x 2 giờ)Hàng quýThứ tư và Thứ sáuThứ sáu 29/9 đến Thứ tư 20/12 (22 lớp x 2 giờ)

Khóa học chuyên sâu mùa xuân 2023. Mỗi. 7Loại khóa họcNgày họcThời gian của khóa họcGiờ họcChuyên sâuThứ Hai và Thứ TưThứ Tư 25/10 đến Thứ Hai 18/12 (15 lớp x 3 giờ)Chuyên sâu Thứ Ba và Thứ NămThứ Năm 26/10 đến Thứ Năm 14/12 (15 lớp x 3 giờ)Chuyên sâuThứ Hai và Thứ NămThứ Năm 10/ 26 đến Thứ Hai 18/12 (15 lớp x 3 giờ) Chuyên sâu Thứ Ba và Thứ Sáu Thứ Sáu 27/10 đến Thứ Ba 19/12 (15 lớp x 3 giờ) Chuyên sâu Thứ Tư và Thứ Sáu Thứ Tư 25/10 đến Thứ Sáu 15/12 (15 lớp x 3 giờ) Chuyên sâu Thứ Hai , Thứ Tư và Thứ Sáu Thứ Tư 25/10 đến Thứ Tư 20/12 (23 lớp x 2 giờ)

Kỳ nghỉ giữa năm của học sinh các cấp ở Buenos Aires trùng với thời gian nghỉ giữa năm của tỉnh Buenos Aires và phần lớn cả nước.  

Ngày 4 tháng 7 năm 2023 - 07. Bốn năm

Khi nào họ bắt đầu các lớp học tại UBA 2023?
Ở CABA kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 7. Hình ảnh. Leandro Teysseire

Kỳ nghỉ đông đang đến gần. Tại Thành phố Buenos Aires, học sinh ở mọi cấp học sẽ có thể quên đi thói quen ở trường và tận hưởng hai tuần nghỉ ngơi từ thứ Hai, ngày 17 tháng 7 đến thứ Sáu, ngày 28 tháng 7.  

Khi nào nghỉ đông, tỉnh theo tỉnhLịch nghỉ lễ 2023 với tất cả những ngày nghỉ cuối tuần dài trong năm

Học sinh ở Buenos Aires sẽ có 192 ngày học trong năm nay, nhiều hơn 12 ngày so với 180 ngày bắt buộc. Như vậy, năm học 2023 bắt đầu vào ngày 27 tháng 2 sẽ được kéo dài đến thứ Sáu ngày 22 tháng 12.

Khi nào các lớp Y học UBA 2023 bắt đầu?

Các lớp lý thuyết, hội thảo và bài tập thực hành bắt đầu vào Thứ Hai Ngày 13 tháng 3 năm 2023 .

Khi nào các lớp học bắt đầu tại UBA?

năm học 2022

Khi nào mở đăng ký cho UBA XXI 2023?

Khi nào? . Desde el 11/07 a las 11h hasta el 25/07 a las 17h.

Khi nào quý đầu tiên của năm 2023 kết thúc?

Học kỳ đầu tiên. Ngày 13 tháng 3 đến 30 tháng 6 (17 tuần). Hai tháng đầu. từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5 (8 tuần). Quý 2. từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 (8 tuần).