Khi nào cần điền vào mẫu điều dưỡng Tây Bengal 2023?

Tây Bengal GNM 2023. Hội đồng Điều dưỡng Tây Bengal đưa ra thông báo về đào tạo GNM (Khóa học Điều dưỡng và Hộ sinh Tổng quát). Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được nhận vào các học viện khác nhau của bang Tây Bengal. Để tham gia thủ tục nhập học của GNM được tiến hành tại bang Tây Bengal, các ứng viên cần điền và nộp mẫu đơn đăng ký có trên trang web chính thức. Trên cơ sở danh sách trúng tuyển do cơ quan có thẩm quyền lập, thí sinh sẽ được trúng tuyển. Danh sách thành tích sẽ được cung cấp trên cơ sở thông tin do người nộp đơn cung cấp trong mẫu đơn đăng ký liên quan đến điểm số mà họ đạt được trong kỳ thi HSC

Khi nào cần điền vào mẫu điều dưỡng Tây Bengal 2023?

Cập nhật- Ngày thi được phát hành

Hội đồng khảo thí tuyển sinh chung Tây Bengal đã công bố ngày thi cho Kỳ thi tuyển sinh ANM/GNM, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 năm 2023. Và quá trình đăng ký sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2023

Tây Bengal GNM 2023. Những ngày quan trọng

Đơn đăng ký và điền lựa chọn bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2023cuối cùng để điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến13 tháng 2 năm 2023Sửa đơn đăng kýTháng 2 năm 2023Thẻ nhập họcTuần đầu tiên của tháng 6 năm 2023Ngày thi02 tháng 6 năm 2023Kết quảtuần đầu tiên của tháng 7 năm 2023Việc điền lựa chọn sẽ đóng vào tuần thứ 2 của tháng 8 năm 2023Công bố danh sách tạm thờiTuần thứ 3 của tháng 8 năm 2023Cửa sổ sửa lỗi tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2023

Kỳ tuyển sinh Đại học Shiv Nadar năm 2023>> Đăng ký ngay.
Kỳ tuyển sinh Đại học Manipal năm 2023>> Đăng ký ngay.
Khai tuyển sinh IIAD 2023>> Đăng ký ngay.
Tuyển sinh Đại học Chuyên nghiệp Đáng yêu 2022>> Đăng ký ngay.
Kỳ tuyển sinh Đại học NIIT mở rộng 2022>> Đăng ký ngay.

Các liên kết quan trọng của WB GNM 2023

Bản tin thông tin Kiểm tra tại đây  Trang web chính thức Kiểm tra tại đây Mẫu đơn đăng ký trực tuyến Đăng ký tại đây Trang đăng nhập của ứng viênĐăng nhập tại đây (Link sẽ được kích hoạt)

Đủ tiêu chuẩn

Khi nào cần điền vào mẫu điều dưỡng Tây Bengal 2023?

 • Ứng viên phải là thường trú nhân của Tây Bengal và có giấy chứng nhận cư trú hợp lệ của bang Tây Bengal
 • Đã vượt qua kỳ thi HSC ở bất kỳ chuyên ngành hoặc chuyên ngành nào từ một hội đồng hoặc trường đại học được công nhận
 • Ứng viên phải là người giao tiếp tốt bằng tiếng Bengal hoặc tiếng Nepal
 • Các ứng viên xuất hiện của HSC cũng đủ điều kiện ứng tuyển
 • Ứng viên phải trên 17 tuổi và dưới 27 tuổi tại thời điểm nhập học

Mẫu đơn đăng ký GNM Tây Bengal

Mẫu đơn đăng ký của GNM Tây Bengal và thông báo sẽ có ở chế độ trực tuyến trên trang web chính thức. Truy cập trang web chính thức của trường đại học để điền vào mẫu đơn. Đọc tất cả các hướng dẫn liên quan đến mẫu đơn trước khi điền vào mẫu đơn. Tải xuống mẫu đơn từ trang web chính thức và bắt đầu điền vào mẫu một cách cẩn thận và điền tất cả các chi tiết cần thiết. Kiểm tra thông tin trong mẫu đơn sau khi mẫu đơn được điền đầy đủ. Các chi tiết được cung cấp trong mẫu đơn phải phù hợp và chính xác nếu không đơn đăng ký sẽ bị từ chối

Cách gửi Đơn đăng ký

Gửi mẫu đơn đăng ký đã điền đầy đủ của West Bengal GNM 2023 đến trường đại học bằng đường bưu điện đã đăng ký với Bưu điện tốc độ, chỉ Chuyển phát nhanh. Đính kèm một số tài liệu cần thiết cùng với mẫu đơn đăng ký được điền đầy đủ. Các hồ sơ nộp sau thời hạn sẽ không được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tham khảo trang web chính thức của trường đại học để có được thông tin về địa chỉ đầy đủ. Nộp đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin trước hạn

Các tài liệu được đính kèm với mẫu đơn

 • Bằng chứng tuổi tác
 • Cỡ ảnh hộ chiếu
 • Bảng điểm HSC (bản sao có chứng thực)
 • Giấy chứng nhận đẳng cấp (bản sao chứng thực)
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (bản gốc)
 • Giấy xác nhận hoặc giấy chứng nhận thi SSC (bản sao có chứng thực)

Danh sách khen thưởng GNM của WB

Danh sách khen thưởng GNM của WB sẽ có sẵn ở chế độ trực tuyến trên trang web chính thức của trường đại học. Cơ quan có thẩm quyền sẽ chuẩn bị danh sách thành tích trên cơ sở điểm số của người nộp đơn trong kỳ thi học thuật đủ điều kiện trước đây. Truy cập trang web chính thức của trường đại học và kiểm tra danh sách khen thưởng. Thí sinh sẽ có thể được nhận vào các trường đại học khác nhau trên cơ sở danh sách bằng khen

Kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Điều dưỡng 2023 ở Tây Bengal là gì?

Tây Bengal B. Điểm nổi bật của Sc Điều dưỡng 2023

Phí đăng ký B Sc Nursing 2023 ở Tây Bengal là bao nhiêu?

Tuyển sinh Điều dưỡng Cử nhân Tây Bengal 2023. Phí đăng ký

Ngày cuối cùng để cập nhật Biểu mẫu trực tuyến GNM 2023 là ngày nào?

Thông báo tuyển sinh UP GNM năm 2023 . Đã có thông báo tuyển sinh chương trình GNM; . 17th July 2023, so make sure to submit your application before that. Notification for the entrance exam for the GNM program has been available; The Entrance Exam has been held on 30th July 2023.

Có bao nhiêu chỗ ngồi trong GNM ở Tây Bengal 2023?

Giới thiệu về Điều dưỡng GNM Tây Bengal 2023