Huong dan sua lỗi ahci bios not installed năm 2024

RAID 0: (Dải dữ liệu) tối ưu hóa hai ổ đĩa cứng giống nhau để đọc và ghi dữ liệu trong các ngăn xếp xen kẽ, song song.

RAID 1: (Phản chiếu dữ liệu) sao chép và duy trì hình ảnh dữ liệu giống hệt nhau từ ổ đĩa này sang ổ đĩa thứ hai.

RAID 5: tách cả dữ liệu và thông tin chẵn lẻ trên ba hoặc nhiều ổ đĩa cứng.

RAID 10 là dữ liệu phân chia và sao chép dữ liệu được kết hợp mà không cần tính toán và ghi dữ liệu chẵn lẻ (dữ liệu dự phòng).

RAID level

Min Drive

Security

merits

demerits

0

2

Low

High Speed

No Data mirroring

1

2

High

High security

Low disk capacity utilization

5

3

middle

High Speed

Slow write to single disk

10

4

High

Data striping

Data mirroring

Need more disk

※ Lưu ý : Hãy thận trọng khi tạo hoặc xóa RAID. Bạn sẽ mất tất cả dữ liệu trên ổ đĩa cứng khi xóa RAID

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Huong dan sua lỗi ahci bios not installed năm 2024

  • Thread starter bonlv90
  • Ngày gửi30/7/18

bonlv90

  • 1

Tình hình là con máy tính của em khởi động lên là gặp lỗi “AHCI BIOS not íntalled. Xin các bác cho em cách để sửa nó với ạ. Thank