Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

Đăng nhập vào phần mềm: Dùng Số điện thoại đã khai báo khi tạo mới dữ liệu để đăng nhập (Mật khẩu để trống)

 • Xác thực thông tin tài khoản.

Lưu ý: Nếu chưa có dữ liệu kế toán – Tham khảo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Kích hoạt Giấy phép sử dụng (GPSD)

 • Vào menu Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng, đăng nhập bằng tài khoản Kế toán trưởng/Chủ Doanh nghiệp.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Đối với Doanh nghiệp chỉ mua một GPSD: Nhấn Kích hoạt GPSD, GPSD sẽ tự động được áp dụng cho dữ liệu.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Đối với Doanh nghiệp mua nhiều GPSD
  • Nếu có nhiều GPSD được mua mới/gia hạn/chuyển gói, sau khi nhấn Kích hoạt GPSD chương trình hiển thị danh sách các GPSD để kích hoạt:

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • * Cách 1: Kích hoạt từng GPSD

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • * Cách 2: Kích hoạt nhiều GPSD cùng lúc.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

Lưu ý: Không thể chọn các GPSD khác loại để áp dụng cùng lúc – Chỉ được lựa chọn cùng là Trả phí 1 lần hoặc cùng là Trả phí định kỳ

2. Kích hoạt GPSD khi có thông báo gia hạn

Sau khi chương trình cấp giấy phép sử dụng phần mềm mới (Do có sự thay đổi về Thông tin công ty; Loại trả phí; Số lượng người dùng), hệ thống sẽ gửi mail thông báo GPSD tới Quý khách hàng:

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

Cách 1: Kích hoạt GPSD ngay sau khi nhận mail thông báo

Người dùng có thể kích hoạt ngay GPSD mới khi đang trong phiên làm việc mà không cần phải đăng nhập lại chương trình.

Cách thực hiện:

 • Vào menu Trợ giúp/Đăng ký GPSD

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Nhấn Lấy GPSD mới nhất để lấy thông tin giấy phép mới nhất đã được chương trình cấp lại.
 • Nhấn Áp dụng ngay.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

Cách 2: Kích hoạt GPSD khi nhận thông báo từ phần mềm

Sau 3 ngày kể từ thời điểm cấp mới Giấy phép sử dụng, nếu người dùng chưa kích hoạt GPSD mới thì khi đăng nhập phần mềm, chương trình sẽ gửi thông báo kích hoạt GPSD. Cụ thể:

 • Dữ liệu chỉ có 01 GPSD: Khách hàng kiểm tra thông tin và nhấn Kích hoạt GPSD

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Dữ liệu có từ 02 GPSD trở lên: Kiểm tra thông tin và nhấn Áp dụng ngay

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

Lưu ý: Trong quá trình áp dụng GPSD mới, chương trình sẽ:

 • Kiểm tra các thông tin Tên công ty, địa chỉ . Nếu có thay đổi, phần mềm sẽ hiện thông báo

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Nếu có thay đổi thông tin loại trả phí với dữ liệu có từ 2 GPSD trở lên, phần mềm sẽ thông báo:

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Kiểm tra số lượng người dùng: Nếu số người dùng hiện tại vượt quá số lượng người dùng cho phép trên GPSD mới => Nhấn Ngừng kích hoạt

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

3. Lưu ý

1. Để chia sẻ GPSD cho một người dùng khác

 • Truy cập vào id.misa.com.vn và đăng nhập bằng tài khoản Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN
 • Tại mục Giấy phép, chọn Chia sẻ và khai báo thông tin người được chia sẻ giấy phép.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

2. Với mỗi dữ liệu Kế toán chỉ cần thực hiện đăng ký GPSD trên một máy tính bất kỳ, các máy tính khác sử dụng chung dữ liệu này sẽ không cần đăng ký GPSD nữa.

3. Kiểm soát số lượng người dùng: Chỉ người có vai trò quản trị hệ thống và admin mới có quyền kích hoạt/ngừng kích hoạt người dùng.

Lưu ý: Phải đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator để cài đặt được phần mềm. Với các quyền khác quyền Administrator sẽ không thể cài đặt được phần mềm MISA và một số phần mềm khác.

 • Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt (.Setup).

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

Lưu ý: Đối với máy tính sử dụng window 10, window 11 thì bạn tích vào More info\Run anyway để máy tự động giải nén bộ cài

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Nhấn Tiếp tục.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Đọc kỹ thoả thuận sử dụng, sau đó tích chọn Đồng ý.
 • Nhấn Tiếp tục, để chuyển sang bước lựa chọn Thư mục cài đặt.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • NhấnTiếp tục.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

Lưu ý: Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi lại thư mục cài đặt mặc định.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Chọn Loại cài đặt.
  • * Tích chọn Máy chủ và máy trạm nếu muốn máy tính vừa dùng để lưu trữ dữ liệu kế toán, vừa đồng thời chạy phần mềm.
   • Tích chọn Máy trạm nếu muốn máy tính chỉ sử dụng để truy cập và làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác.
 • Nhấn Tiếp tục.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Nhấn Cài đặt.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • Khi quá trình cài đặt hoàn thành, xuất hiện màn hình thông báo.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

 • * Tích chọn Chạy MISA SME 2022, hệ thống sẽ tự động mở phần mềm sau khi nhấn Hoàn thành.
  • Tích chọn Xem tính năng mới, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về tính năng mới của phiên bản vừa mới cài đặt sau khi nhấn Hoàn thành.
 • Nhấn Hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm.

Lưu ý:

1. Nếu cài mới trên Windows 8 hoặc Windows 10, tại bước Cài đặt chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại sau.

Hướng dẫn cập nhật bản quyền misa năm 2024

2. Nếu máy tính có kết nối Internet thì chọn vào mục Download and install this feature khi đó hệ thống sẽ tự động tải .NET Framework 4.6.2 về máy để cài đặt, khi đó chương trình vẫn tiếp tục cài đặt phần mềm song song với cài đặt Framework 4.6.2. 3. Nếu máy tính không kết nối Internet thì chọn vào mục Skip this installation khi đó chương trình sẽ tiếp tục cài đặt phần mềm MISA SME.