Hoạt động nào dưới đây không nằm trong chủ trương vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lịch sử Bộ đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (30 đề) !! Hoạt động nào dưới đây không nằm trong chủ trương

Hoạt động nào dưới đây không nằm trong chủ trương

  • Hỏi Đáp

Hoạt động nào không nằm trong chủ trương vô sản hoá của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Hoạt động nào không nằm trong chủ trương vô sản hoá của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Tuyên truyền vận động cách mạng cho giai cấp công nhân.

B. Tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.

C. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ lao động với công nhân để tự rèn luyện.

D. Vận động thành lập một chính đảng cộng sản.

Hướng dẫn

Đáp án D
Phương pháp giải:
SGK Lịch sử 12, trang 84.
Giải chi tiết:
Nội dung các đáp án A, B, C là hoạt động nằm trong chủ trương vô sản hoá của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Nội dung đáp án D không phải là hoạt động nằm trong chủ trương vô sản hoá của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

Video liên quan