Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết trường tiểu học Ái Mộ B.

 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Anh lớp 5 năm 2023 - TH Ái Mộ B

  19/04/2024 15:39 pm Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh năm học 2023 - 2024 lớp 5 trường tiểu học Ái Mộ B, Long Biên, Hà Nội.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 lớp 5 môn Sử Địa 2023 - TH Ái Mộ B (Có đáp án)

  19/04/2024 15:24 pm Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Lịch sử - địa lí lớp 5 có đáp án chi tiết trường tiểu học Ái Mộ.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - TH Ái Mộ B (Có đáp án)

  19/04/2024 15:00 pm Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án chi tiết trường tiểu học Ái Mộ B, Long Biên, Hà Nội.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 lớp 5 môn Toán 2023 - TH Ái Mộ B (Có đáp án)

  19/04/2024 14:38 pm Dưới đây là đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2022 - 2023 trường tiểu học Ái Mộ B, Long Biên, Hà Nội.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022

  10/05/2022 15:53 pm Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2021 - 2022 có đáp án chi tiết.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2022 - TH Khánh Công

  10/05/2022 15:14 pm Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án chi tiết trường tiểu học Khánh Công, Yên Khánh.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 lớp 5 môn Toán 2022 - TH Bản Xen

  26/04/2022 11:26 am Đề kiểm tra định kì cuối kì 2 năm học 2021 - 2022 môn Toán lớp 5 có đáp án chi tiết trường tiểu học Bản Xen, Mường Khương.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022 - Phòng GD Con Cuông

  18/04/2022 16:48 pm Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 của phòng giáo dục Con Cuông có đáp án chi tiết.
 • Đề thi môn toán cuối năm lớp 5 năm 2024

  Đề thi cuối kì 2 môn Sử-Địa lớp 5 - TH Tài Văn 2 năm 2021 (Có đáp án)

  10/05/2021 09:39 am Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch Sử-Địa Lí lớp 5 trường Tiểu học Tài Văn 2 năm 2020 - 2021 có đáp án chi tiết.