Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

Đề thi học kì 1 lớp 1.Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra và đáp án các môn thi học kì 1 lớp 1 năm học 2023 - 2024. Đề thi đáp án cập nhật nhanh nhất trên thi.tuyensinh247.com

 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - TH Đoàn Nghiên

  22/11/2023 10:21 am Trường tiểu học Đoàn Nghiên, Đại Lộc, Quảng Nam tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2022 - 2023, có đáp án.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 - TH Đoàn Nghiên

  22/11/2023 10:10 am Tham khảo đề kiểm tra học kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Đoàn Nghiên, Đại Lộc, Quảng Nam có đáp án chi tiết dưới đây.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 - TH Gia Quất 2022

  15/12/2022 09:48 am Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Gia Quất, Long Biên, Hà Nội năm học 2021 - 2022, đề gồm 20 câu trắc nghiệm.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt 2022 - TH Gia Quất

  15/12/2022 09:26 am Đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 môn tiếng Việt lớp 1 năm học 2021 - 2022 trường tiểu học Gia Quất.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi môn Tiếng Việt lớp 1 học kì 1 năm 2022 - TH Mỹ Lộc

  13/12/2022 13:40 pm Dưới đây là đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 1 năm học 2021 - 2022 trường tiểu học Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh có đáp án chi tiết.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán 2022 - TH Vân Thê

  13/12/2022 09:51 am Đề thi học 1 môn Toán lớp 1 có hướng dẫn chấm của trường tiểu học Vân Thê năm học 2021 - 2022 được cập nhật chi tiết dưới đây.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021 - TH Ngọc Hội

  24/12/2021 11:10 am Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Ngọc Hội, Chiêm Hóa có đáp án chi tiết.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 TH Yên Phú

  30/12/2019 15:42 pm Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán trường TH Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên có đáp án.
 • Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

  Đề thi kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Lê Hồng Phong

  30/12/2019 15:26 pm Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 1 năm học 2019 - 2020 môn tiếng việt trường tiểu học Lê Hồng Phong, Đông Triều có đáp án chi tiết.
  Đề thi học kì 1 toán lớp 1 năm 2024

Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán 2019 - 2020 Số 1 Hoài Thanh

30/12/2019 15:09 pm

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2019 - 2020 lớp 1 môn Toán của trường tiểu học số 1 Hoài Thanh, Hoài Nhơn.

Lớp 1 thi học kỳ 1 những món gì?

Lớp 1 gồm có 7 môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc như sau: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Nghệ thuật (Gồm môn Âm nhạc và Mĩ Thuật); Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm tích hợp Tài liệu giáo dục địa phương.

Lớp 1 học toán trong phạm vi bao nhiêu?

1.2. Chương trình toán lớp 1 hướng đến mục tiêu là giúp các em nắm vững các kỹ năng tính toán cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100, biết đọc, viết và so sánh các số, biết sử dụng các đơn vị đo thông dụng, nhận biết và vẽ các hình học đơn giản.