Đề bài - bài 4 trang 195 sgk hóa học 11

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

Đề bài

Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau:

a) Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hiđro

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của phenol Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S vì đây là sự hòa tan hóa học, có xảy ra phản ứng: C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

h) S vì tính axit của phenol rất yếu nên không làm quỳ tím chuyển màu

Video liên quan