Cách viết hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2022? Hướng dẫn làm mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng?

Chắc hẳn đối với các bạn học sinh khi nhắc tới phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng thì chắc hẳn ai cũng sẽ biết tới nó. Tuy nhiên việc điền phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng như thế nào lại rất nhiều bạn thắc mắc. Vậy nên bài viết dưới đây chúng tôi xin cung cấp các thông tin hướng dẫn làm Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng kèm thủ tục đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng là gì?

Mỗi kì thi đại học tới là học sinh sẽ được phát phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng đây là một phần trong nội dung của biểu Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng do Bộ giáo dục và đào tạo ban hàng.

2. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng để làm gì?

Hiện nay phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng với các thông tin cá nhân và những dự định cũng như là nguyện vọng của học sinh thể hiện thí sinh thi với mục đích lấy kết quả để xét tuyển nguyện vọng xét tuyển sinh đại học.

3. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng:

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT THÔNG TIN THÍ SINH (gồm 2 mẫu phiếu)
(Kèm theo Công văn số: 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

SỞ GDĐT:……………………..
MÃ SỞ: □□
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)
      SỐ PHIẾU:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

2. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Xem thêm: Có được cấp lại bản chính bằng tốt nghiệp cao đẳng khi bị mất

…….Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) □

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) ngày tháng năm
3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)                

5. Số điện thoại (Hồ sơ đăng ký dự thi): ….

6. Địa chEmail:……

7. THÔNG TIN DÙNG ĐXÉT TUYN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

7. Đề nghị điều chnh chế độ ưu tiên: Khu vực ưu tiên tuyển sinh: Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
8. Số nguyện vọng đăng kí ban đầu: Bằng chữ: ……
9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng: Bằng chữ: ……
10. Tng số nguyện vọng sau điều chỉnh: Bằng chữ: ……

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Xem thêm: Xét tuyển đợt 2 là gì? Trường hợp và điều kiện xét tuyển đợt 2?

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày   tháng   năm 20…..
NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ngày    tháng    năm 2021
Chữ ký của thí sinh

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỂU CHỈNH SAI SÓT THÔNG TIN THÍ SINH (gồm 2 mẫu phiếu)
(Kèm theo Công văn số: 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

SỞ GDĐT:……………………..
MÃ SỞ: □□
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

PHIẾU SỐ 2
(Thí sinh lưu)
      SỐ PHIẾU:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

2. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

…….Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) □

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) ngày tháng năm

Xem thêm: Cách thức, điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)                
  1. Số điện thoại(hồ sơ đăng ký dự thi) ………………………………………..
  2. Địa chEmail:…………………………….
  3. THÔNG TIN DÙNG ĐXÉT TUYN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN
7. Đề nghị điều chnh chế độ ưu tiên: Khu vực ưu tiên tuyển sinh: Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
8. Số nguyện vọng đăng kí ban đầu: Bằng chữ: …………………….
9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng: Bằng chữ: …………………..
10. Tng số nguyện vọng sau điều chỉnh: Bằng chữ: …………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày   tháng   năm 20…..
NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày    tháng    năm 2021
Chữ ký của thí sinh

4. Hướng dẫn làm mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng:

Hướng dẫn điền thông tin vào mẫu như trên:

Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).

1. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng.

Xem thêm: Đang học đại học, cao đẳng có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không?

2. Mục 7: “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”, đồng thời nếu điều chỉnh ưu tiên khu vực thì trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; nếu điều chỉnh ưu tiên đối tượng thì trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống). Thí sinh phải nộp các minh chứng để được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định.

3. Mục 8, 9, 10: Nếu thí sinh tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu thì nhập thông tin vào các mục này, đồng thời nộp lệ phí đối với số nguyện vọng tăng thêm cho điểm tiếp nhận. Điểm tiếp nhận nhập số nguyện vọng tăng thêm lên hệ thống, sau đó thí sinh vào hệ thống để tự đăng ký xét tuyển trực tuyến.

5. Thủ tục đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng:

Hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả điểm có đóng dấu đỏ của đơn vị tổ chức thi, mặt sau là phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của một trường cho mỗi đợt xét tuyển ( các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4)

+ 1 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để nhà trường dễ dàng liên hệ với thí sinh khi cần thiết.

+ Lệ phí đăng ký xét tuyển là 30.000 đồng.

Bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng từ 1/8

Các trường xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) từ ngày 1 đến 20/8, công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25/8.

Xem thêm: Bằng cấp cao đẳng nghề có ngang với bằng cao đẳng không?

+ Xét tuyển NV bổ sung đợt 1 từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/9.

+ Xét tuyển NV bổ sung đợt 2 từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10/10.

+ Xét tuyển NV bổ sung đợt 3 từ ngày 10 đến hết ngày 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10.

+ Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/11.

Các trường đại học, cao đẳng và các Sở Giáo dục báo cáo kết quả tuyển sinh 2015 về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày 31/12.

Cách sử dụng 4 giấy chứng nhận kết quả thi

Khi đăng kí xét tuyển đại học thì trước đó mỗi thí sinh sẽ được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 để đăng ký vào một trường đại học hoặc cao đẳng trong đợt xét tuyển đầu tiên, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục đối với việc xét tuyển đặc cách viên chức theo Thông tư 15/2012/TT-BNV

Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Đối với các nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể dùng từng giấy chứng nhận cho từng đợt xét tuyển bổ sung theo thời gian quy định, hoặc đồng thời dùng 3 giấy chứng nhận kết quả thi cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung lần thứ nhất. Với cách này, thí sinh có thể đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt bổ sung tiếp theo.

Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Nộp hồ sơ và phí đăng ký xét tuyển như sau:

Trong thời hạn quy định như trên, thí sinh nộp hồ sơ và phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách viết hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng