Bạn nhận được bao nhiêu tiền từ nghĩa vụ cảnh sát (cảnh sát xuất ngũ)?

Bạn nhận được bao nhiêu tiền từ nghĩa vụ cảnh sát (với tư cách là cảnh sát xuất ngũ)?

Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang quan trọng phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiệm vụ của nó bao gồm giữ gìn trật tự và đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát kiếm được bao nhiêu tiền khi họ rời khỏi lực lượng?

Thông qua tổng đài, luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến. 19006568

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 46/2010/NĐ-CP về thủ tục thôi việc và nghỉ hưu của công chức

- Luật Công an nhân dân 2015 được hợp nhất bằng Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

1. Điều kiện xin ra khỏi lực lượng Công an

Công an nhân dân là đảng viên, công chức theo quy định của pháp luật, là đặc thù nghề nghiệp trong hoạt động quản lý nhà nước. Vì vậy, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì Công an nhân dân xin ra khỏi ngành phải thực hiện các thủ tục xử lý sau:

1. 1Trong trường hợp tự nguyện nghỉ việc

- Để xin nghỉ việc, trước hết công chức phải có đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết việc xin nghỉ việc. - Trường hợp công chức đồng ý cho từ chức thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định cho thôi việc bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn và gửi lại cho công chức

Trường hợp cấp có thẩm quyền không cho công chức thôi việc thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết thôi việc. Lý do không giải quyết thôi việc đối với các trường hợp thôi việc theo nguyện vọng của công chức được cụ thể như sau

Khi bị xử phạt hoặc bị giám định trách nhiệm hình sự

+ Biệt phái được thực hiện trong quá trình luân chuyển

Quân nhân nhập ngũ từ năm 1987 đến năm 1982 sau khi xuất ngũ, chuyển ngành sẽ được hưởng những quyền lợi gì?. Quân nhân tham gia quân đội Campuchia từ năm 1987-1982 khi xuất ngũ, chuyển ngành được hưởng quyền lợi gì?

+ Khi đi xin việc không ghi đầy đủ thời gian theo quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chịu trách nhiệm trước công ty, đơn vị, cơ quan nơi mình công tác khi chưa thanh toán xong tiền, tài sản

+ Yêu cầu công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của đơn vị có thể là nguyên nhân dẫn đến việc đơn từ chức không được giải quyết hoặc chưa bố trí được người thay thế

1. 2Trường hợp bị sa thải do hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân loại, đánh giá đối với công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho công chức đồng ý từ chức, trừ trường hợp

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền sẽ chấp nhận cho công chức thôi việc trong ngành Công an nhân dân nếu không thuộc các trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP nêu trên

Ghi chú. Điều quan trọng là phải tuân thủ các thủ tục quy định của pháp luật và phải công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền khi nghỉ việc. Quyền của công chức được yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đánh giá tính hợp pháp của quyết định từ chức của mình cũng phải được bảo vệ

2. Bạn nhận được bao nhiêu từ sở cảnh sát (nếu bạn là cảnh sát xuất ngũ)?

Khi sĩ quan, hạ sĩ quan đã rời Công an nhân dân xuất ngũ về quê do không đủ điều kiện nghỉ hưu, chuyển ngành thì được hưởng các quyền lợi sau:

Các trường hợp quân nhân được xuất ngũ quá sớm. Các trường hợp xuất ngũ trước thời hạn

Được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương. Họ còn được trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. Ưu tiên lựa chọn các chương trình hợp tác đưa người lao động đi nước ngoài

- Công thức sau dùng để xác định mức trợ cấp một lần. Mỗi năm làm việc bằng một tháng tiền lương hiện hưởng

- Gia hạn một lần thời gian chuyển đổi quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số. 49/2019/NĐ-CP

+ Chuyển thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ 01 năm thành 01 năm 06 tháng;

+ Được chuyển từ 01 năm thành 01 năm 04 tháng đối với thời gian làm việc ở nơi có 100% phụ cấp đặc biệt hoặc làm công việc thuộc danh mục đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại và các công việc theo quy định

+ Đối với thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0 trở lên. 7 hoặc đối với công việc thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải chuyển đổi từ 01 năm thành 01 năm 02 tháng

Lưu ý nếu sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đủ điều kiện chuyển đổi bậc 02, 03 trong cùng thời gian công tác thì được ưu tiên và chỉ được hưởng bậc cao nhất

- Được ưu tiên vào học nghề tại các cơ sở giáo dục đại học hoặc được tạo việc làm tại các trung tâm dịch vụ. Khoản trợ cấp tạo việc làm này bằng 6 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xuất ngũ.

Quyền công dân sau khi xuất ngũ. Quyền công dân sau khi xuất ngũ

- Được hỗ trợ tiền tàu xe từ đơn vị về nơi ở tính theo giá cước vận chuyển hành khách (loại thường).

Mặc trang phục Công an nhân dân, Công an hiệu, cấp hiệu trong các ngày lễ;

Thứ ba, được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương nơi bạn đang tạm trú;

Thứ Tư. Được hưởng bảo hiểm xã hội và các quyền lợi hợp pháp khác

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật của Quân đội nhân dân;

- Công thức sau đây dùng để xác định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

+ Đóng BHXH trước năm 2014 được hưởng 1. 5 tháng lương trung bình quốc gia trong những tháng bạn thực hiện thanh toán

+ Từ năm 2014, bạn đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Gia đình có thu nhập thấp có thể yêu cầu xuất ngũ sớm không?. Nhà nghèo có xin xuất ngũ sớm được không?

+ Mức hưởng bảo hiểm xã hội tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm

Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, cá nhân có đủ mười lăm năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên mà bị bệnh thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Công an nhân dân.

3. Đơn đề nghị ra khỏi ứng dụng Công an nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…. …ngày…. tháng…. năm. ……

BIỂU MẪU DÀNH CHO NGOÀI NGÀNH NHỎ

Thân mến. ……

Tên tôi là. ……

Điều kiện xuất ngũ trước thời hạn (xem thêm). Điều kiện xuất ngũ trước thời hạn

Ngày sinh. ……

Địa chỉ nhà. ……

Chức vụ. ……

hiện đang làm việc tại đơn vị

Hiện tôi viết đơn này xin ra khỏi lực lượng công an vì lý do

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trong đơn là chính xác và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Kính mong cấp trên xem xét và tìm hướng giải quyết

tôi xin chân thành cảm ơn

Thủ tục xuất viện sớm vì lý do sức khỏe. Thủ tục xuất viện sớm vì lý do sức khỏe

Người nộp đơn  Xác nhận của Trưởng Đơn vị

4. Hướng dẫn làm đơn thôi công an

Thẩm quyền của sĩ quan công an nhân dân do đơn vị trực tiếp quản lý sĩ quan công an nhân dân quy định nên trước hết phải xác định đơn vị nào có thẩm quyền tiếp nhận đơn khi viết đơn xin ra khỏi lực lượng công an

Tiếp theo, cán bộ công an phải ghi thông tin cá nhân cũng như chi tiết về công việc, đơn vị tác nghiệp.

Điều khó nhất khi viết đơn xin nghỉ việc, cần lưu ý, là lý do nghỉ việc phải phù hợp và chính đáng. Hãy xem xét những lời giải thích sau đây cho việc nghỉ việc của bạn

Không phù hợp với văn hóa làm việc của ngành cảnh sát

+ Thay đổi mục tiêu và định hướng nghề nghiệp của bản thân

Muốn nghỉ hưu sớm?

+ Bận rộn với nghĩa vụ gia đình

Hưởng BHXH một lần đối với quân nhân chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, xem thêm. Hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân chuyên nghiệp xuất ngũ

Bản thân các cán bộ công an nên bày tỏ lòng biết ơn sau khi viết đơn và nêu hết lý do xin nghỉ việc. Công việc dù thú vị hay không thì cũng luôn cho bạn những bài học và kinh nghiệm. Sau đó, bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với cấp trên và đồng nghiệp của mình

- Hãy nhớ rằng một lá thư từ chức nên theo một định dạng rõ ràng, ngắn gọn. Lời nói chân thành có ảnh hưởng mạnh mẽ

* Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, các tân binh của Thanh tra Cảnh sát có đủ điều kiện để được trả lương từ 80.945 đô la Hồng Kông đến 93.905 đô la Hồng Kông bằng cách vượt qua Kỳ thi Chuyên môn Tiêu chuẩn III của Thanh tra và đạt được thăng tiến lên Thanh tra Cảnh sát Cao cấp


Cảnh sát Constable

 • Năm điểm trở lên, có thể bao gồm Tiếng Trung và Tiếng Anh, trong HKCEE, hoặc kết hợp kết quả của năm môn Văn bằng Giáo dục Trung học Hồng Kông (HKDSE) ở Cấp độ 2 trong các môn Trung học Phổ thông Mới (NSS), “Đạt”
  26.845 đô la Hồng Kông - 45.490 đô la Hồng Kông **
(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022)

** Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2009, các tân binh của Hội đồng cảnh sát đủ điều kiện nhận 5 khoản tăng thâm niên từ 40.460 đô la Hồng Kông lên 45.490 đô la Hồng Kông sau khi hoàn thành 12, 18, 24, 30 và 36 năm phục vụ trong cấp bậc đạt yêu cầu

Phúc lợi nhà ở cho sĩ quan cảnh sát bao gồm nhiều loại nhà ở khác nhau trong phạm vi Nhóm khu dân cư của Sở Cảnh sát, Phúc lợi Nhà ở Dịch vụ Dân sự và các phúc lợi nhà ở liên quan khác. Chúng bao gồm

 • Thanh tra địa phương
 • Khu dành cho sĩ quan cảnh sát cơ sở
 • Phần tư gắn liền
 • khu hoạt động
 • Dịch vụ dân sự Hạn ngạch nhà ở công cộng
 • Trợ cấp tiền mặt không chịu trách nhiệm
 • Kế hoạch mua nhà
 • Chương trình tài trợ cho gia đình

Chăm sóc y tế và nha khoa miễn phí

Tư vấn và điều trị y tế, thủ tục điều tra và thuốc men được Chính phủ hoặc Cơ quan quản lý bệnh viện cung cấp miễn phí cho sĩ quan cảnh sát và gia đình của họ. Một khoản phí được thực hiện để bảo trì bệnh viện. Điều trị nha khoa (nhổ răng và trám răng) được cung cấp miễn phí tại các phòng khám nha khoa của Chính phủ và các chi phí hợp lý được tính cho răng giả và thiết bị nha khoa


Nghỉ có lương

 • nghỉ phép
  Nghỉ phép được kiếm ở mức tiêu chuẩn
 • Nghỉ ốm
  Nghỉ ốm có thể được cấp theo lời khuyên của bác sĩ. Một sĩ quan, với ít hơn 4 năm phục vụ, đủ điều kiện được hưởng 91 ngày nghỉ ốm với nguyên lương và 91 ngày với nửa lương. Đối với những sĩ quan có 4 năm phục vụ trở lên, họ đủ điều kiện được hưởng 182 ngày nghỉ ốm hưởng nguyên lương và 182 ngày hưởng một nửa lương
 • Nghỉ thai sản
  Một sĩ quan có ít nhất 40 tuần phục vụ liên tục được nghỉ thai sản 14 tuần hưởng nguyên lương
 • Nghỉ thai sản
  Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2012, các sĩ quan cảnh sát nam làm việc toàn thời gian đủ điều kiện có thể được nghỉ sinh con, tối đa năm ngày làm việc, được trả lương đầy đủ, vào mỗi lần sinh con, với điều kiện là sĩ quan đó phải phục vụ liên tục không ít hơn 40 tuần.

Hỗ trợ giáo dục

Police Children's Education Trust và Police Education and Welfare Trust cung cấp hỗ trợ tài chính cho các sĩ quan trong việc theo đuổi giáo dục trung học và đại học của con cái họ


Giải trí và Thể thao

Câu lạc bộ Cảnh sát (dành cho các sĩ quan Thanh tra trở lên) nằm ở Vịnh Causeway và Câu lạc bộ Giải trí Thể thao Cảnh sát (dành cho mọi cấp bậc) nằm ở Phố Boundary. Các Câu lạc bộ này cung cấp một loạt các phương tiện xã hội, thể thao và giải trí cho các sĩ quan cảnh sát. Ngoài ra, hai trung tâm nhỏ hơn được duy trì tại Tai Mei Tuk (Tai Po) và Tso Wo Hang (Sai ​​Kung). Các trung tâm này cung cấp các dịch vụ cơ bản trong môi trường xung quanh thoải mái hơn và các trung tâm sau có thể phục vụ du khách qua đêm

Các sĩ quan được quyền sử dụng nhà nghỉ và khách sạn theo chế độ trợ cấp của Quỹ phúc lợi cảnh sát bằng cách trả tiền thuê hợp lý. Những nhà nghỉ và khách sạn này tọa lạc tại các địa điểm nổi tiếng ở Hồng Kông như Đảo Lantau và Tai Po, cũng như một số thành phố ở Đại lục, bao gồm Thâm Quyến, Quảng Châu, Phiên Ngung và Nam Sa. Họ cũng được khuyến khích tham gia bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào được Quỹ phúc lợi cảnh sát trợ cấp. Ngoài ra, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí cũng thường xuyên được tổ chức bởi các Khu, Huyện hoặc Phòng.

Mức chi trả cho Lực lượng cảnh sát phụ trợ Hồng Kông trên cơ sở hàng ngày / hàng giờ. Các mức chi trả trong Năm tài chính 2022/2023 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022) là

Thang lương của cảnh sát phụ trợ Hồng Kông
w. e. f. 2022-04-01

Thứ hạng

Tỷ lệ cho phụ trợ

điểm thanh toán

Tỷ lệ tương ứng cho khách hàng thường xuyên

$ mỗi ngày

$ mỗi giờ

máy tính(A)

Ban đầu

trang 3

852

106. 5

Lần tăng thứ nhất (năm thứ 5)

trang 7

964

120. 5

tăng lần 2 (năm thứ 9)

trang 11

1.092

136. 5

Tăng thứ 3 (năm thứ 14)

Trang 14

1.184

148

Tăng lần thứ 4 (năm thứ 20)

Trang 17

1.292

161. 5

Tăng thứ 5 (năm thứ 27)

Trang 18

1.328

166

SGT(A)

Ban đầu

Trang 17

1.292

161. 5

Lần tăng thứ nhất (năm thứ 5)

Trang 21

1.448

181

tăng lần 2 (năm thứ 8)

Trang 24

1.584

198

SSGT(A)

Ban đầu

Trang 24

1.584

198

Lần tăng thứ nhất (năm thứ 5)

trang 28

1.856

232

tăng lần 2 (năm thứ 8)

Trang 31

2.100

262. 5

IP/SIP (Aux. )

Tỷ lệ cố định

Trang 31

2.100

262. 5

CIP (phụ trợ. )

Tỷ lệ cố định

Trang 44

2.112

264

SP (Phụ trợ. ) & ở trên

Tỷ lệ cố định

trang 50

2,708

338. 5


Bạn nhận được bao nhiêu tiền khi trở thành sĩ quan cảnh sát Vương quốc Anh?

Mức lương trung bình của sĩ quan cảnh sát ở Vương quốc Anh là 26.325 bảng Anh mỗi năm hoặc 13 bảng Anh. 50 mỗi giờ . Các vị trí cấp đầu vào bắt đầu ở mức £23,984 mỗi năm trong khi hầu hết những người lao động có kinh nghiệm kiếm được tới £38,916 mỗi năm.

Cảnh sát Hồng Kông kiếm được bao nhiêu?

Lương của Cảnh sát là bao nhiêu? . Bạn hãy lọc theo địa điểm để xem mức lương Cảnh sát ở thành phố của bạn. Ước tính mức lương dựa trên 3 mức lương được nhân viên Cảnh sát gửi ẩn danh tới Glassdoor. HK$30,000 in Hong Kong. Filter by location to see Police Officer salaries in your area. Salary estimates are based on 3 salaries submitted anonymously to Glassdoor by Police Officer employees.

Cấp bậc cảnh sát cao nhất ở Nhật Bản là gì?

Trên chín cấp bậc, vị trí cao nhất trong cảnh sát Nhật Bản được nắm giữ bởi Tổng ủy viên NPA . Phó Tổng ủy viên của NPA giữ cấp Ủy viên cao cấp. Chỉ có Giám đốc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo giữ cấp Tổng Giám đốc.

Có bao nhiêu cảnh sát ở Hồng Kông?

lực lượng cảnh sát Hồng Kông
Trụ sở chính
Trụ sở cảnh sát, 1 Arsenal Street, Wan Chai, Đảo Hồng Kông, Hồng Kông
Sĩ quan cảnh sát
cán bộ bị kỷ luật. 35.790 (2021) Viên chức dân sự. 4.663 (2021) Phần tổng hợp phụ trợ. 4.500 bài viết được hỗ trợ. 4.500
phi sĩ quan
4.663 (2021)
điều hành đại lý
Raymond Siu, Ủy viên Cảnh sát
Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông - Wikipedia. wikipedia. org › wiki › Hong_Kong_Police_Forcenull