Tác giả: votung_2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 7 câu hỏi

4 votes
0 answers
101 views
Báo cáo thực tập quản trị quan hệ khách hàng

Skip to content Dưới đây là mẫu Nhật ký thực tập phòng Quan hệ khách hàng tại Ngân hàng dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt ...

votung_2
đăng 1 ngày trước
6 votes
0 answers
216 views
Điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới là gì

Thứ nhất, công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thôngChủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với ...

votung_2
đăng 1 tháng trước
7 votes
0 answers
193 views
Top 1 các cửa hàng pandora Huyện Cư Kuin Đắk Lắk 2022

Có tổng 4 đánh giá về Top 1 các cửa hàng pandora Huyện Cư Kuin Đắk Lắk 2022 Nhà Thuốc Tuệ Minh 4 đánh ...

7 votes
0 answers
143 views
Top 20 cửa hàng ninh kiều Quận Tân Phú Hồ Chí Minh 2022

Có tổng 2854 đánh giá về Top 20 cửa hàng ninh kiều Quận Tân Phú Hồ Chí Minh 2022 Bún Thịt Nướng Kiều ...

6 votes
0 answers
141 views
Cách làm cho quất nhanh chín

Sau mùa xuân nhiệt độ lên cao, quất mọc nhanh, phải tiến hành tỉa thưa, chọn 3 – 5 cành chính để lại, còn lại phải tỉa bớt. Sau đó dựa ...

votung_2
đăng 6 tháng trước
9 votes
0 answers
157 views
lathrop là gì - Nghĩa của từ lathrop

lathrop có nghĩa là Thành phố thú vị nhất từ ​​trước đến nay! Một thị trấn rất nhỏ mà bây giờ có một mục tiêu. Nhiều thanh thiếu ...

votung_2
đăng 9 tháng trước
8 votes
0 answers
148 views
Is being materialistic a good or a bad habit?

A psychologist explains why materialism is making you unhappyBy Susannah Lockeon December 23, 2016 12:40 pmI have all these bags with things in them, and yet Im so ...

votung_2
đăng 9 tháng trước