Tác giả: vonganvt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 7 câu hỏi

1 votes
0 answers
15 views
Top 1 cửa hàng itunes Huyện Năm Căn Cà Mau 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng itunes Huyện Năm Căn Cà Mau 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả FPT Shop 3 ...

4 votes
0 answers
211 views
Không gian trong 4 câu thơ dưới đây được miêu tả như thế nào

2 Dàn ý & 9 bài văn mẫu lớp 12 hay nhấtPhân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Tây Tiến gồm 2 dàn ý chi tiết kèm theo 9 bài văn mẫu, ...

vonganvt
đăng 1 tháng trước
4 votes
0 answers
44 views
Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần the tự phối biến đổi qua các thế hệ

18/06/2021 183 A. Giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn. B. Giảm dần tỉ lệ dị hợp ...

vonganvt
đăng 2 tháng trước
7 votes
0 answers
204 views
Hạch toán thuế nhập khẩu và thuế gtgt hàng nhập khẩu

Kế toán tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng ngày sẽ phải thực hiện các bút toán ghi nhận hoạt động để duy trì thông tin kế toán ...

vonganvt
đăng 2 tháng trước
3 votes
0 answers
15 views
Unit 5 a closer look 1 lớp 8

Unit 5: Festivals in Viet Nam A Closer Look 1(phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới) Vocabulary 1. Match the words to their meanings.(Nối từ với ý nghĩa của ...

vonganvt
đăng 2 tháng trước
9 votes
0 answers
103 views
Vai trò của khách hàng trong chuỗi cung ứng

Những vấn đề chính trong quản trị chuỗi cung ứng là mối quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp do những tổn thất nặng nề có thể xảy ra ...

vonganvt
đăng 5 tháng trước
5 votes
0 answers
6 views
Đặc điểm nào sau đây đúng với gió mùa mùa hạ ở nước ta

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9 có đáp án (mức độ vận dụng) Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9 có đáp án (mức độ vận ...

vonganvt
đăng 7 tháng trước