Tác giả: vo_ducbmt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 5 câu hỏi

1 votes
0 answers
219 views
Top 4 các cửa hàng vinachao Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 2022

Có tổng 83 đánh giá về Top 4 các cửa hàng vinachao Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 2022 Michelin Car Service - Ngọc Hạnh 70 ...

1 votes
0 answers
177 views
Cơ quan có thẩm quyền quyết định điều tra tổng thể tài nguyên du lịch:

Bởi Pham Thu Thuy, Moira Moeliono, Nguyen Thi Hien, Nguyen Huu Tho, Vu Thi HienGiới thiệu về cuốn sách này Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1-6-2007 của ...

vo_ducbmt
đăng 2 tháng trước
7 votes
0 answers
19 views
Nhận định nào sau đây không chính xác về quá trình feralit ở nước ta

Nhân tố nào sau đây làm cho đất feralit của nước ta thường có vị chua: ...

vo_ducbmt
đăng 4 tháng trước
5 votes
0 answers
133 views
Controversial pharmacy topics

How these issues are handled will have a major impact on the future of pharmacy practice.How these issues are handled will have a major impact on the future of pharmacy ...

vo_ducbmt
đăng 8 tháng trước
4 votes
0 answers
844 views
Cách nhận biết màu mắt thật của mình

Tại đại học Orebro ở Thụy Điển, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra màu của đôi mắt có liên quan trực tiếp đến tính cách con người. ...

vo_ducbmt
đăng 9 tháng trước