Tác giả: tran_hung2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

3 votes
0 answers
217 views
Tại sao giải cấp tư sản Anh lại sử dụng lao động là trẻ em và phụ nữ

Trong triết học Marx, giai cấp tư sản (tiếng Pháp: bourgeoisie) là giai cấp xã hội sở hữu phương thức sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa ...

4 votes
0 answers
95 views
Nguyên nhân dân đến quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước ASEAN trở nên căng thẳng

Thế giới những năm gần đây chứng kiến và chịu sự chi phối mạnh mẽ của cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa các nước lớn. Điều này ...

tran_hung2
đăng 3 tháng trước
0 votes
0 answers
106 views
Listening is a psychological process

TEACHING LISTENING SKILLS: A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVETEACHING LISTENING SKILLS: A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVEAuthor(s): Irina-Ana DrobotSubject(s): Language studies, Foreign ...

tran_hung2
đăng 9 tháng trước