Tác giả: pham_cahn

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

5 votes
0 answers
137 views
Nếu căn bậc x = 2 thì x mũ 2 bằng

Đáp án: Giải thích các bước giải: Nếu căn bậc hai của x=2 thì x³ bằng: a,4 b,8 c,16 d,64 Vui lòng đảm bảo rằng mật khẩu của bạn có ...

pham_cahn
đăng 1 tuần trước
9 votes
0 answers
207 views
De thi VÀO lớp 6 môn Tiếng Anh violet

Tác giả: dethi.violet.vn Đánh giá: 1 ⭐ ( 56579 lượt đánh giá ) Đánh giá cao nhất: 5 ⭐ Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐ Tóm tắt: null Khớp với ...

pham_cahn
đăng 1 tháng trước
1 votes
0 answers
219 views
Economix - các nền kinh tế vận hành (và không vận hành) thế nào và tại sao pdf

Nếu các bạn từng tìm cách hiểu những khái niệm kinh tế qua việc đọc vô số giáo trình kinh tế học, nhưng vẫn thấy thật khó hình dung ...

pham_cahn
đăng 1 tháng trước