Tác giả: lehoai_kute

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 6 câu hỏi

8 votes
0 answers
117 views
Top 20 100 cửa hàng Quận Tây Hồ Hà Nội 2022

Có tổng 66966 đánh giá về Top 20 100 cửa hàng Quận Tây Hồ Hà Nội 2022 Chợ Bến Thành 37969 đánh ...

8 votes
0 answers
215 views
Đbsh có năng suất lúa cao hơn đbscl

Câu hỏi: Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do: A. chất đất phù sa ...

lehoai_kute
đăng 1 tháng trước
6 votes
0 answers
195 views
Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng bao nhiêu km

Khoảng cách từ Quảng Bình đến Đà Nẵng là 267km, có hai cách di chuyển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng là đường bộ và đường sắt. Với ...

lehoai_kute
đăng 4 tháng trước
3 votes
0 answers
73 views
lonely ass là gì - Nghĩa của từ lonely ass

lonely ass có nghĩa làĐó là bạn khi bạn không có valentine cho st-valentines ngàyVí dụ«Bạn là một ass cô đơn như vậy, cách bạn không thể có ...

9 votes
1 answers
219 views
Dạng địa hình ven biển nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển

Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển? A. Vịnh cửa sông. B. Bờ biển mài mòn C. Vũng, vịnh nước ...

lehoai_kute
đăng 8 tháng trước
4 votes
0 answers
223 views
asocial là gì - Nghĩa của từ asocial

asocial có nghĩa là một người giữ bản thân mình, nói chung là bỏ qua những người khác. Cũng như vô tính = không có quan hệ tình dục, asocial = ...

lehoai_kute
đăng 9 tháng trước